De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DUURZAAM NAAR SCHOOL VLAAMS REGEERAKKOORD 2004-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DUURZAAM NAAR SCHOOL VLAAMS REGEERAKKOORD 2004-2009."— Transcript van de presentatie:

1 DUURZAAM NAAR SCHOOL VLAAMS REGEERAKKOORD 2004-2009

2 UITGANGSPUNT LEERLINGENVERVOER SStappen TTrappen OOrganisatie busvervoer PPrivé vervoer Installatie taskforce STOP 26 januari 2005.

3 BEVRAGING VOORJAAR 2005 OPST 88, 5% van alle basisscholen in Vlaanderen hebben aan deze bevraging hun medewerking verleend. 36,39% kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer 39.480 leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer = 6,2% van alle leerlingen in Vlaanderen = 17% van alle leerlingen waar er aan aanbod leerlingenvervoer is organisatie rij: 53,65% aanwezigheid kiss and ride: 18,98% organisatie fietspool: 9,80% aanwezigheid voetpool:4,85% organisatie autopool: 6,79%

4 Toestand leerlingenvervoer Het Gemeenschapsonderwijs organiseert in het basisonderwijs gratis leerlingenvervoer voor zijn rechthebbende leerlingen en krijgt hiervoor een dotatie van de overheid. Vele officieel gesubsidieerde en vrij gesubsidieerde scholen organiseren zelf leerlingenvervoer. Sommige gemeenten organiseren voor de scholen op hun grondgebied leerlingenvervoer. Er is netoverschrijdend zonaal leerlingenvervoer in een beperkt aantal gemeenten, volledig ten laste van de Vlaamse overheid. Schooljaar 2006-2007 start van pilootprojecten “netoverstijgend leerlingenvervoer”.

5 VAN EXPERIMENT “NETOVERSTIJGEND LEERLINGENVERVOER” NAAR DEFINITIEF CONCEPT “DUURZAAM NAAR SCHOOL”

6 OPST BASISOPTIONEEL

7 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS INSTAPVOORWAARDEN de gemeente heeft een mobiliteitsplan de gemeente is initiatiefnemer, coördinator en eindverantwoordelijke overleg onderwijs en gemeente (OOG) betrokkenheid van alle scholen, participatie van minstens 90% van de leerlingen opstellen actieplan engagement om binnen het jaar over een schoolroutekaart te beschikken

8 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN ALGEMEEN LUIK: 1/ weergave visie van de gemeente op woon – schoolverkeer en inventarisering knelpunten (indiening dossier) 2/ vervoerswijze verdeling in kaart brengen (nulmeting)

9 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN BASIS LUIK: keuze van minstens één initiatief uit iedere categorie en dit in kader van het bevorderen van het stappen en trappen. 1/ informatie en sensibilisatie 2/ educatieve initiatieven 3/ organisatorische initiatieven (opzetten voet-/fietspool)

10 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN Voorbeelden van initiatieven: 1/ informatie en sensibilisatie 2/ educatieve initiatieven 3/ organisatorische initiatieven (opzetten voet-/fietspool) affiches, folders,… fietscontroles …

11 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN Voorbeelden van initiatieven: 1/ informatie en sensibilisatie 2/ educatieve initiatieven 3/ organisatorische initiatieven (opzetten voet-/fietspool) schoolroutekaart (verplicht) fietsvaardigheidsparcours …

12 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN Voorbeelden van initiatieven: 1/ informatie en sensibilisatie 2/ educatieve initiatieven 3/ organisatorische initiatieven (opzetten voet-/fietspool) hesjes voor fietsers vrijwilligersvergoeding fietspool opleiding gemachtigde opzichter …

13 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS SUBSIDIEBEDRAG 1/ informatie en sensibilisatie 2/ educatieve initiatieven 3/ organisatorische initiatieven (opzetten voet-/fietspool) Niet van toepassing voor infrastructurele maatregelen ! eigen creatieve voorstellen MINIMUM 75% MAXIMUM 25%

14 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS SUBSIDIEBEDRAG afhankelijk van het leerlingenaantal

15 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS TIMING informatiemoment gemeenten 17 december te Leuven indiening dossiers tot 15 februari evaluatie dossiers beslissing Vlaamse Regering 9 mei indien weerhouden: in kaart brengen modal split van alle leerlingen tegen 31 mei start project op 1 september 2008 schoolroutekaart voor 30 juni 2009

16 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST OPTIONEEL INSTAPVOORWAARDEN deelname basisluik opmaak studie meerwaarde leerlingenvervoer (samen met De Lijn) scholen zijn bereid eigen leerlingenvervoer te integreren in netoverstijgend leerlingenvervoer

17 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST OPTIONEEL OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN analyse schoolomgeving aantal leerlingen binnen en buiten de stap- en trapzone met spreiding en reistijden de knelpunten voor de verschillende modi in de schoolomgeving en op de verschillende schoolroutes Enkel leerlingen buiten de stap- en trapzone (straal 500 meter rond school) komen in aanmerking voor leerlingenvervoer. Het gaat om een vaste gebruiksfrequentie.

18 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST OPTIONEEL 320 euro per leerling SUBSIDIEBEDRAG VLAANDEREN gemiddelde kostprijs per leerling = € 800 maximale aanrekening aan gebruiker: tarief Buzzy Pazz (160 euro) overige kosten: ten laste van de gemeente

19 “DUURZAAM NAAR SCHOOL” OPST BASIS OPTIONEEL invulling BASIS luik omschakeling mogelijk aan de condities project “DUURZAAM NAAR SCHOOL” verplicht invulling BASIS luik LOPENDE PILOOTPROJECTEN SCHOOLJAAR 2008 - 2009


Download ppt "DUURZAAM NAAR SCHOOL VLAAMS REGEERAKKOORD 2004-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google