De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lerarenopleiding Economie en M&O Master voorlichting 26 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lerarenopleiding Economie en M&O Master voorlichting 26 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Lerarenopleiding Economie en M&O Master voorlichting 26 november 2014

2 Educatieve masteropleiding Leraar Economie Leraar Management & Organisatie (M&O) 17.00-17.45, CZ117 Tilburg University, TISEM Harry van Dalen Henri van den Hout

3 Wat komt aan bod? Waarom Universitaire Lerarenopleiding kiezen en waarom in Tilburg Carrièreperspectief Toelaatbaarheid Programma Praktische zaken

4 Achtergrondinformatie ULT Gestart in 2011: Lerarenopleidingen Nederlands, Filosofie, Levensbeschouwing Gestart in 2012: Lerarenopleiding Maatschappijleer Gestart in 2013: Lerarenopleiding Economie en M&O Enige universitaire lerarenopleiding ‘alfa’ in Noord-Brabant

5 Verschil ULT met andere opleidingen? Verschil ULT-HBO Diploma “WO-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs” Vakkennis op universitair niveau (voorkennis) Onderzoeksvaardigheden Verschil ULT andere universitaire lerarenopleidingen Samenwerking OMO

6 Wat is OMO (Ons Middelbaar Onderwijs)?

7 Samenwerking met OMO Opleiden in de school Stages Schoolgebonden onderzoek OidS bijeenkomsten Integratie: terugkoppeling theorie en praktijk

8 Spreiding van OMO-scholen

9 Carrièreperspectief

10 Salaris Drie salarisschalen: LB, LC en LD Eerstegraads bevoegdheid in de bovenbouw: schaal LD LD min. € 2470 en max. € 5022

11 Secundaire arbeidsvoorwaarden Werken in deeltijd Verlof Scholing Beurzen

12 Vraag naar universitair geschoolde leraren Gebrek aan eerstegraads docenten Economie/M&O Hogere eisen die aan leraarschap worden gesteld Commissie Teulings Babyboomers die de komende jaren met pensioen gaan

13 Leeftijdsopbouw OMO scholen

14 Aanlooptrajecten

15 Doelgroep Universitaire Lerarenopleiding TiU TiU studenten met educatieve minor  ½ jaar WO masterstudenten  1 jaar, mits toelaatbaar Tweedegraadsdocenten Met WO master  ½ jaar Zonder WO master  eerst WO master, dan ½ jaar

16 Toelating Algemeen Economische master (én bachelor) toegang Lerarenopleiding Economie. Bedrijfseconomische master (én bachelor) toegang Lerarenopleiding M&O. Overige masters: eventueel vakdeficiënties wegwerken Toelating aanvragen via website ULT Econometrie masters toegang lerarenopleiding Wiskunde aan de Tue, mits vakdeficienties weggewerkt.lerarenopleiding Wiskunde Starten lerarenopleiding met vakdeficiënties: Maximaal twee vakken (12 ECTS)

17 Dubbele bevoegdheid Economie én M&O Voorwaarden: Vakdeficiënties zijn opgevuld Twee lesontwerpen; en Twee soorten lessen in bovenbouw: Economie én M&O

18 Eerste semester Colleges (woensdag 14.45 – 20.30) Algemene Didactiek Vakdidactiek Didactiek Integratie (UvT & OidS) Oriëntatiestage (15 weken 3 dagen per week) Zelfstudie

19 Opleidingsthema’s Algemene Didactiek Ontwerpen van onderwijs Lesvoorbereiding Werkvormen Toetsing en evaluatie Theorie curriculumoriëntatie Reflectie op onderwijs Klas als leeromgeving Leertheorie: leerpsychologie Leertheorie: leren te leren Adolescentie Omgaan met leerlingverschillen ICT

20 Thema’s vakdidactiek Economie/M&O Oriëntatie op de schoolvakken Economie en M&O op havo en vwo Lesvoorbereiding bij Economie en M&O Activerende werkvormen bij Economie en M&O Een toets construeren en analyseren Gestructureerd (bedrijfs)economische problemen oplossen Aanbrengen van denk- en onderzoeksvaardigheden ICT in de klas Experimenten in de klas Het belang van taal en de problemen die daarmee samenhangen

21 Tweede semester Opleiden in de School Didactisch Lesontwerponderzoek (6 ECTS) Didactisch Leeronderzoek (6 ECTS) Didactische Verdiepingsstage (18 ECTS) (16 weken 4 dagen p wk)

22 Onzeker over carrière in onderwijs? Loop een dag mee op St. Odulphuslyceum in Tilburg Neem contact op met Jan Verweij (jverweij@odulphus.nl) voor een gewenste dag en een programma op maat.jverweij@odulphus.nl

23 Praktische zaken: inschrijving

24 Starten Een startmoment: 1 september Flexibel startmoment voor studenten met een vrijstelling voor het eerste semester (NB: één inschrijfmoment, namelijk 1 september)

25 Deadlines formulier voor indienen toelatingsverzoek op website aanvraag indienen bij Toelatingscommissie: voor 1 juni 2015 meesturen: kopie paspoortpagina met persoonsgegevens beknopt curriculum vitae kopie van je hbo/wo-diploma overzicht vakken met behaalde resultaten Na toelatingsbrief inschrijven via Studielink

26 Verdere verloop inschrijving Vanaf juni wordt voor alle studenten een stageplaats gezocht. Vanaf augustus kan de OidS-docent bij wie je stage gaat lopen contact met je opnemen. Werk je al in het onderwijs en wil je stagelopen op je eigen school? Maak dit dan zo vroeg mogelijk kenbaar (bij indienen toelatingsverzoek)!

27 Collegegeldtarieven Tarief voor Lerarenopleiding:+/- € 1.900 (2014-2015)* Tarief voor wie een tweede universitaire lerarenopleiding gaat volgen: instellingstarief ca. € 14.000 Meer informatie: www.tilburguniversity.edu/collegegeld * mits je nog niet eerder een diploma hebt behaald aan een universitaire lerarenopleiding

28 Beurzen Extra prestatiebeurs voor wie na wo-master start met lerarenopleiding twaalf maanden extra prestatiebeurs Let erop: dit is niet de lerarenbeurs of beurs voor leraren, maar de reguliere prestatiebeurs voor HBO en WO. Lerarenbeurs voor scholing voor wie reeds in het onderwijs werkt vergoeding van collegegeld, studiemiddelen en reiskosten aanvragen mogelijk t/m 1 juni a.s. Meer informatie? Informeer bij DUO (voorheen IBG).Informeer bij DUO

29 Tot slot

30 Contact Opleidingsdirecteur Prof.dr. Harry van Dalen h.p.vandalen@uvt.nl Opleidingscoördinator drs. Saskia Blijlevens s.a.m.m.blijlevens@tilburguniversity.edu Internet www.tilburguniversity.edu/masteropleidingen/lerarenopleiding

31 Vragen?

32 Nu: Informatiemarkt


Download ppt "Lerarenopleiding Economie en M&O Master voorlichting 26 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google