De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwde wiskunde programma’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwde wiskunde programma’s"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwde wiskunde programma’s
Peter van Wijk,

2 Waar kom je voor?

3 Waar ga ik het over hebben?
Waar ga ik het over hebben? Waarom vernieuwing? Wanneer vernieuwing? Wat verandert er? Hoe zorg je voor goede invoering? Wat heb je nodig? Waar kun je dat vinden?

4

5 Waarom? Betere aansluiting bij profielen
Waarom? Betere aansluiting bij profielen Statistiek sluit niet aan op de praktijk Wiskunde B op havo overladen 21e eeuwse vaardigheden Wiskunde C: had nog betere invulling nodig na invoering in 2007 Wiskunde A en C: statistiek sluit niet aan bij de praktijk Wiskunde B: analytische meetkunde helpt algebraïsche vaardigheden versterken 21e eeuwse vaardigheden: inspelen op complexe situaties, redeneren, probleemoplossen …

6 Wanneer? Start in 4e klas in 2015 Havo en vwo
Wanneer? Start in 4e klas in 2015 Havo en vwo Boeken 4e klas beschikbaar: november 2014 ( , gebruikersdag NU) 2014 publicatie nieuwe examenprogramma's door het Ministerie publicatie syllabi CE en handreikingen SE door CvE, respectievelijk SLO regionale steunpunten, lerarenopleidingen, vakverenigingen, pedagogische centra en uitgevers bieden een professionaliseringsaanbod november: methodes voor klas 4 ter beoordeling beschikbaar 2015 landelijke start nieuwe examenprogramma's in klas 4 methodes voor andere leerjaren beschikbaar 2017 eerste landelijke examens nieuwe programma's havo eenmalig landelijke bezemexamens oude programma’s havo 2018 eerste landelijke examens nieuwe programma's vwo eenmalig landelijke bezemexamens oude programma’s vwo

7 Wat houdt de vernieuwing in?
Wat houdt de vernieuwing in? Inhoudelijk Toetsing Wiskunde didactisch Deze ga ik een voor een behandelen. In de workshops krijgt u voorbeelden van hoe het er daadwerkelijk uit kan gaan zien.

8 Inhoudelijk: nieuw Statistiek gebaseerd op de empirische cyclus:
Inhoudelijk: nieuw Statistiek gebaseerd op de empirische cyclus: data verzamelen data verwerken conclusies trekken Logisch redeneren in wiskunde C Vorm en ruimte in wiskunde C: Perspectief, inhoud, oppervlakte, aanzichten Meetkunde met coördinaten Meetkunde: eigenlijk analytische meetkunde, al bekend van wiskunde D Nascholing: er wordt op landelijk niveau gewerkt aan nascholing over deze onderwerpen

9 Inhoudelijk: havo Wiskunde A:
Inhoudelijk: havo Wiskunde A: Domein Toegepaste analyse en de binomiale verdeling vervallen in plaats daarvan: Domein Statistiek in een nieuwe opzet Toegepaste analyse: exponentiele functies, wel exponentiële verbanden gebroken lineaire functies machtsfuncties Meer in workshop! NB wijziging in de statistiek groter bij havo dan bij vwo E Statistiek E1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen E2: Data verwerken E3: Data en verdelingen E4: Statistische uitspraken doen E5: Statistiek met ICT

10

11 Inhoudelijk: havo Wiskunde B:
Inhoudelijk: havo Wiskunde B: de afgeleide van goniometrische functies vervalt gebroken lineaire functies en evenredigheidsverbanden komen erbij domein Ruimtemeetkunde vervalt berekenen van afstanden en hoeken en analytisch-algebraïsche methoden komen erbij

12 Inhoudelijk: havo Wiskunde D: Domein Toegepaste analyse 2 vervalt
Inhoudelijk: havo Wiskunde D: Domein Toegepaste analyse 2 vervalt Subdomeinen Afstanden en hoeken in concrete situaties en Evenredigheidsverbanden naar Wiskunde B Domein Ruimtemeetkunde 2 uitgebreid: Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten Domein Profielspecifieke verdieping erbij Meer info: Toegepaste analyse 2: Afgeleide functies 2: som-, verschil-, product-, quotient- en kettingregel Evenredigheidsverbanden Exponentiële functies Goniometrische functies Fragmenttekeningen: Aanzichten Uitslagen Vlakke doorsneden Profielspecifieke verdieping: relatie met Wiskunde B, maar ook met die met andere bètavakken.

13 Inhoudelijk: vwo Wiskunde A: Statistiek in een nieuwe opzet
Inhoudelijk: vwo Wiskunde A: Statistiek in een nieuwe opzet Goniometrische functies wel in CE Machten van e, ln (ook differentiëren) erbij Iets meer aandacht voor discrete wiskunde E Statistiek en kansrekening E1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp E2: Visualisatie van data E3: Kwantificering E4: Kansbegrip E5: Kansverdelingen E6: Verklarende statistiek E7: Statistiek met ICT

14 Inhoudelijk: vwo Wiskunde B:
Inhoudelijk: vwo Wiskunde B: toenamediagram en differentiequotiënt niet meer genoemd integralen voor berekenen van lengte, afgelegde weg en zwaartepunt vervallen het bewijzen in de vlakke meetkunde is grotendeels afgeschaft meetkunde met coördinaten komt erbij Meer duidelijkheid in workshop!

15 Inhoudelijk: vwo Wiskunde C:
Inhoudelijk: vwo Wiskunde C: subdomein Veranderingen heeft een grotendeels andere inhoud Subdomein Rijen en recurrente betrekkingen vervalt grotendeels Subdomeinen Grafen en Matrices vervallen Statistiek in een nieuwe opzet Logisch redeneren en Vorm en ruimte zijn nieuw Dit is dus het wiskundevak dat het meest gaat veranderen! Het vak speelt veel meer in op het profiel C&M Wil je meer leerlingen voor dit vak? Licht ze dan goed voor: bij C&M heb je wiskunde C, maar je kunt ook wiskunde A kiezen! Combinatieklassen maken van wiskunde A en C zal niet meer gaan.

16 bij C&M heb je wiskunde C,
Even tussendoor Dit wiskundevak gaat het meest veranderen! Het is toegespitst op het profiel C&M. Dus: bij C&M heb je wiskunde C, maar je kunt eventueel wiskunde A kiezen…. En: combineren met wiskunde A zal niet meer gaan.

17 Inhoudelijk: vwo Wiskunde D:
Inhoudelijk: vwo Wiskunde D: Statistisch verwerken van gegevens vervalt, correlatie, regressie en variantie komen erbij Domein Meetkunde verandert van inhoud: analytische vlakke meetkunde vervalt bewijzen in de vlakke meetkunde komt erbij Domein Dynamische modellen 2 vervalt Complexe getallen en Wiskunde in wetenschap verplicht Dynamische modellen 2: profielspecifieke verdieping van dynamische modellen Dus in feite ruilen wiskunde B en wiskunde D van type meetkunde. Geen onderscheid meer tussen schoolmodel en samenwerkingsmodel. Wel: eerst onderwerpen uit het aanbod van het hoger onderwijs, nu onderwerp dat aansluit op de wijze waarop wiskunde wordt gebruikt in het hoger onderwijs.

18 Toetsing Vak Niet meer in CE, moet in SE. Nieuw in CE, mag in SE
Toetsing Vak Niet meer in CE, moet in SE. Nieuw in CE, mag in SE Hoeft niet meer in SE, nog wel in CE In CE, moet ook in SE Wiskunde A havo Telproblemen Helling Statistiek (alle subdomeinen) n.v.t. Wiskunde B havo n.v.t.. Wiskunde A vwo Statistiek (alle subdomeinen, inclusief kansrekening) Rijen Afgeleide Wiskunde B vwo Meetkunde met coördinaten (alle subdomeinen) Goniometrische functies Meetkundige vaardigheden Wiskunde C vwo Kansverdelingen en statistiek Logisch redeneren Vorm en ruimte Let op: VWO A: goniometrische functies nu wel getoetst in CE (was niet zo).

19 Wiskunde didactisch Wiskundige denkactiviteiten:
Wiskunde didactisch Wiskundige denkactiviteiten: Modelleren en algebraïseren Ordenen en structureren Analytisch denken en probleemoplossen Formules manipuleren Abstraheren Logisch redeneren (en bewijzen) Waarom nodig?

20 Vakdidactisch Waar vind je meer informatie over wiskundige denkactiviteiten? cTWO-rapport Denken & doen, wiskunde op havo en vwo per 2015 Handboek wiskundedidactiek Op 8 november studiedag NVvW: SLO publicatie met koppeling naar voorbeeldopgaven

21 Hoe kom je tot goede invoering?
Hoe kom je tot goede invoering? Samen met schoolleiding en sectie kijken naar: uitwerking examenprogramma’s in syllabi invullen PTA’s gevolgen voor rooster consequenties instroom/doorstroom consequenties zitten blijven/zakken benodigde nascholing

22 Bekend nascholingsaanbod
Bekend nascholingsaanbod Specifieke inhoud: Analytische meetkunde: 3TU Statistiek: Delft/Leiden, Twente, … Logisch redeneren: Utrecht, … Vorm en ruimte: Utrecht, … Euclides artikel juni 2014

23 Bekend nascholingsaanbod
Bekend nascholingsaanbod Op diverse plaatsen zelf aan de slag in een: Docentenontwikkelteam (DOT) Community of learners (CoL) Professionele leergemeenschap (PLG) Via vaksteunpunt c.q. lerarenopleiding Onder begeleiding van een vakdidacticus Aandacht voor wiskundige denkactiviteiten Vaak vast onderwerp/product, maar opbrengst meer dan alleen dat. Inspirerend door samenwerking met collega’s

24 Bekend nascholingsaanbod
Bekend nascholingsaanbod Algemeen: Regiobijeenkomsten SLO Ervaringen van docenten/lesideeën: Vakantiecursus Wiskunde Studiedag NVvW NWD Wiskunde C/D dag Jaarlijkse docentendagen vaksteunpunten Vakantiecursus in weekend van 22/8 en 29/8 -> zie site PWN Deelnemers van de Google leergang presenteren hun werk en ervaringen op dag NVvW 8/11-> zie site NVvW NWD

25 Dropbox Hier word je voor uitgenodigd

26 Meer informatie nodig? www.betanova.nl www.betasteunpunten.nl
Meer informatie nodig? Hier de diverse pagina’s aanklikken en laten zien.


Download ppt "Vernieuwde wiskunde programma’s"

Verwante presentaties


Ads door Google