De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus juli 2014 RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus juli 2014 RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S."— Transcript van de presentatie:

1 Focus juli 2014 RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S

2 RVA-sanctie Opvolging van personen gesanctioneerd in het kader van: de activering van zoekgedrag naar werk een administratieve sanctie vrijwillige werkloosheid Reikwijdte van de analyse selectie van 9 cohorten 1 van personen gesanctioneerd tussen 2007 en 2011 (één kwartaal op twee) 176809 personen ( de helft) waarvan we over complete gegevens beschikken via het datawarehouse van de KSZ opvolging gedurende 1 jaar, opvolging gedurende drie jaar en onmiddellijke situatie in het kwartaal van de sanctie 1 Groep gesanctioneerde personen in de loop van eenzelfde kwartaal

3 Evolutie op jaarbasis van het aantal RVA- sancties

4 Bedoeling van de analyse van de POD MI 1.Hoeveel procent van de personen ontvangt 1 OCMW- steun na een OCMW-sanctie? 2.Op welk moment ontvangen deze personen OCMW- steun? 3.En hoe lang? 1 Leefloon (LL) of financiële hulp (FH)

5 Situatie op middellange termijn (opvolging van 1 jaar) Ter herinnering: de personen worden enkel in het datawarehouse van de KSZ opgevolgd op de laatste dag van elk kwartaal Voor sommige personen is het niet mogelijk te weten op welk moment, noch voor hoe lang ze OCMW-steun hebben ontvangen. Deze personen hebben daadwerkelijk OCMW-steun gekregen, maar in geen enkel geval op de laatste dag van één van de vier opgevolgde kwartalen

6 Situatie op middellange termijn (opvolging van 1 jaar) 7 cohorten gesanctioneerde personen (2011 niet beschikbaar) gevolgd gedurende een jaar, hetzij 141026 personen Bijna 1 gesanctioneerde persoon op 5 (18,4 %) krijgt OCMW-steun tijdens het eerste opgevolgde jaar

7 Situatie op middellange termijn (opvolging van 1 jaar) 7 personen op 10 worden geholpen binnen het kwartaal van de sanctie (K0) Gesanctioneerde personen niet onmiddellijk bij het OCMW aankloppen om steun te krijgen

8 Situatie op middellange termijn (opvolging van 1 jaar) De helft van de gesanctioneerde personen verblijft niet langer dan een kwartaal bij het OCMW (1K) Gemiddeld bedraagt de verblijfsduur bij het OCMW 1,4 kwartaal in het eerste opgevolgde jaar

9 Belasting voor de OCMW's Momentopname van het aantal door de RVA gesanctioneerde personen die een OCMW steun ontvangen. In december 2010 telden we 12280 personen die een leefloon of financiële hulp van het OCMW ontvingen na een sanctie uit de periode tussen 2007-04 en 2010-04. Dit komt overeen met 10% van de totale maandelijkse OCMW populatie (122373)

10 Profiel van gesanctioneerde personen die OCMW-steun hebben gekregen (middellange termijn) Gesanctioneerde vrouwen wenden zich sneller tot het OCMW dan mannen om steun te krijgen: 74,2% van de vrouwen heeft OCMW-steun gekregen in het kwartaal van de sanctie, tegen 68 % van de mannen Er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft hun verblijfsduur bij het OCMW (1,4 kwartaal vs 1,5)

11

12

13 Profiel van gesanctioneerde personen die OCMW-steun hebben gekregen (middellange termijn) Globaal genomen stappen personen vanaf 45 jaar en ouder sneller naar het OCMW…... Maar hebben een gemiddeld een korte doorlooptijd

14

15

16 WEBSTEK http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties- en-statistieken/statistieken E-mail vraag@mi-is.be


Download ppt "Focus juli 2014 RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S."

Verwante presentaties


Ads door Google