De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nederigheid van hemelse wijsheid Jakobus 3 :13 – 4 :10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nederigheid van hemelse wijsheid Jakobus 3 :13 – 4 :10."— Transcript van de presentatie:

1 De nederigheid van hemelse wijsheid Jakobus 3 :13 – 4 :10

2 « Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar ? » (Jak 2 :14) « Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. » (vers 17)

3 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn even-beeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? (Jak 3:9,10). hemelse wijsheid is niet verenig baar met aardse wijsheid (3:13-17) je kunt niet tegelijkertijd vrede stichter en twistzoeker zijn (3:18-4:3) je kunt niet zowel vriend van de wereld en vriend van God zijn (4:4-6) Een authentieke relatie met God herstellen (4:7-10) Jakobus 3 :13 – 4 :10

4 Jakobus roept in zijn brief op tot een authentiek geloof waar theorie en praktijk samengaan. Vind je deze boodschap pertinent voor de mensen in de 21ste eeuw ? Of vind je dat Luther gelijk had toen hij deze brief een ‘brief van stro’ noemde ? Is het gemakkelijk om geen ‘schizofreen’ geloof te beleven, een geloof ‘in vakjes’: een vrome gelovige in de kerk maar een ‘wereldse’ houding op het werk of op school ?

5 Hemelse wijsheid Jakobus 3 :13-18
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 14Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. 15Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. 16Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. . Jakobus 3 :13-18

6 Hemelse wijsheid Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. (3:13).

7 DE WAARHEID Hemelse wijsheid
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. (3:13). DE WAARHEID Leef ze (Gods geboden) strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’ – Deut 4:6

8 zachtheid zuiver vredelievend … bittere jaloezie twistzucht wanorde …
Wijsheid van boven aardse wijsheid zachtheid zuiver vredelievend bittere jaloezie twistzucht wanorde

9 Stel twee kolommen op met de kenmerken. van hemelse en aardse wijsheid
Stel twee kolommen op met de kenmerken van hemelse en aardse wijsheid. Welke kenmerken ervaar jij in je leven (of in je kerkleven) als de meest waardevolle of de meest schadelijke? Kerken spreken graag over ‘de waarheid’. Wat is voor jou belangrijk: een exact theoretisch onderricht, een waarachtige houding (authentiek, in overeenstemming met wat beleden wordt)? Waar zijn onze tijdgenoten vooral naar op zoek? Vereist wijsheid vooral intellectuele kennis? Is wijsheid overbodig? Wat is het verband tussen beide? Gelden Jakobus’ waarschuwingen uitsluitend voor de ‘leraars’ in de kerk? Of zijn ze voor iedereen? Waarom wel / niet?

10 Ruzie en disputen 1Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? 2U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. 3En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. 4Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 5Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; 6maar de genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ (Jakobus 4:1-6)

11 Hemelse wijsheid Jakobus 3 :13-18
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 14Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. 15Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. 16Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. . Jakobus 3 :13-18

12 Ruzie en disputen 1Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? 2U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. 3En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. 4Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 5Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; 6maar de genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ (Jakobus 4:1-6)

13 Is het thema van twisten en disputen nog steeds actueel in je omgeving (familie, werk, school, kerk)? Hoe kun je een ‘vredestichter’ zijn? Wat ervaar jij als de diepere oorzaken van disputen? Zijn de oorzaken die Jakobus opnoemt nog betekenisvol: het bevredigen van eigen hartstochten, een verdeeld hart, hoogmoed? Kan het voorbeeld van Jezus ons helpen? Aan welke episode(s) uit zijn leven denk je? Lees ook Filippenzen 2:1-5

14 Nader tot God Jakobus 4 :7-10
7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. 8 Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. 9 Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. 10 Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. Jakobus 4 :7-10

15 Bewustwording: Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien (v. 9)
Hervorming: Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, weifelaars (v. 8) Weerstand bieden: het gedrag dat met de vinger wordt gewezen is ‘duivels’, en dus moet er weerstand geboden worden. De belofte staat vast: Verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten (v. 7) De essentie echter vind je in een positieve toenadering tot God. Dit wordt uitgewerkt in 3 parallelle acties: Onderwerp u aan God (v. 7) Nader tot God en Hij zal tot u naderen(v. 8) Verneder u voor de Heer (v. 10).

16 In sommige christelijke middens wordt het leven van de christen soms voorgesteld als een niet aflatende strijd tegen Satan en tegen de zonde. Ben je het hier mee eens? Is dit iets wat je ervaart in je eigen leven? Is zo’n verbeten strijd leveren wel een efficiënte tactiek? ‘Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien’ (v. 9) Moet het christelijke leven bijgevolg gekenmerkt worden door schuldgevoelens en droefheid? Waar situeert zich het evangelie (goed nieuws)? Hoe doe je dat concreet in het leven van elke dag: tot God naderen? Helpt de kerk je hierbij?


Download ppt "De nederigheid van hemelse wijsheid Jakobus 3 :13 – 4 :10."

Verwante presentaties


Ads door Google