De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting studiefinanciering Overleg Studieverenigingen d.d. 21 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting studiefinanciering Overleg Studieverenigingen d.d. 21 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting studiefinanciering Overleg Studieverenigingen d.d. 21 november 2013

2 Contact www.duo.nl 050-5997755 9.00 – 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdstraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak 10.00 – 17.00 uur

3 Programma Studiefinanciering: de huidige regeling OV kaart en reizen Studielening Sociaal leenstelsel

4 4 Studiefinanciering : de huidige regeling Juist of onjuist Ik heb nu een basisbeurs en een aanvullende beurs. Mijn studie duurt 5 jaar. Als ik na 6 jaar mijn masterdiploma behaal wordt mijn basisbeurs een gift. Mijn aanvullende beurs moet ik wel terugbetalen.

5 5 Studiefinanciering : de huidige regeling Juist of onjuist Ik heb nu een basisbeurs en een aanvullende beurs. Mijn studie duurt 5 jaar. Als ik na 6 jaar mijn masterdiploma behaal wordt mijn basisbeurs een gift. Mijn aanvullende beurs moet ik wel terugbetalen. ONJUIST

6 6 Studiefinanciering: de huidige regeling Basisbeurs Uitwonend Thuiswonend € 272,46 € 97,85 Als je niet bij één van je ouders woont, heb je recht op de uitwonende beurs. Inschrijving bij GBA op woonadres

7 7 Studiefinanciering: de huidige regeling Aanvullende beurs uitwonend thuiswonend € 252,17 € 231,78 Afhankelijk van inkomen natuurlijke ouders

8 8 Studiefinanciering: de huidige regeling Prestatiebeurs Basisbeurs en aanvullende beurs worden uitbetaald als voorlopige lening studentenreisproduct: voorlopige lening van € 98,79 per maand binnen tien jaar diploma: basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct worden gift

9 9 Studiefinanciering: de huidige regeling Rentedragende lening & collegegeldkrediet rentepercentage 0,60% (2013) hoogte lening is zelf (maandelijks) te bepalen collegegeldkrediet: afhankelijk van de hoogte van het collegegeld

10 10 Studiefinanciering: de huidige regeling thuiswonenduitwonend Basisbeurs€ 97,85€ 272,46 Aanvullende beurs€ 231,78 *€ 252,17* Lening€ 288,66**€ 288,66** Collegegeldkrediet€ 152,92**€ 152,92** ___________ + ________ + Totaal€ 771,21€ 966,21 * Hoogte afhankelijk van inkomen ouders ** Moet altijd worden terugbetaald

11 11 Studiefinanciering : de huidige regeling Juist of onjuist Ik stop met studeren want ik heb mijn masterdiploma behaald. Via “mijn DUO” moet ik mijn studiefinanciering en mijn OV-kaart stopzetten. Om mijn prestatiebeurs om te zetten naar een gift moet ik via “mijn DUO” doorgeven dat ik mijn masterdiploma heb behaald..

12 12 Studiefinanciering : de huidige regeling Juist of onjuist Ik stop met studeren want ik heb mijn masterdiploma behaald. Via “mijn DUO” moet ik mijn studiefinanciering en mijn OV-kaart stopzetten. Om mijn prestatiebeurs om te zetten naar een gift moet ik via “mijn DUO” doorgeven dat ik mijn masterdiploma heb behaald.. JUIST ONJUIST

13 13 Studiefinanciering: de huidige regeling Stoppen met studeren Zelf je studiefinanciering stopzetten via mijn DUO Recht op studiefinanciering tot en met de maand dat je wordt uitgeschreven bij de universiteit

14 14 Studiefinanciering: de huidige regeling Stoppen met studeren Zelf het abonnement stopzetten van de OV Chipkaart Stopzetten abonnement doe je bij een ophaalautomaat Uiterlijk de vijfde werkdag nadat het recht op studiefinanciering is beëindigd Te laat stopzetten kost je € 97,00 per halve maand

15 15 Studiefinanciering: de huidige regeling Stoppen met studeren Als je het masterdiploma hebt behaald geeft de universiteit dit aan DUO door. Daarna ontvang je van DUO bericht over de omzetting van de prestatiebeurs LET OP!!! Als je op basis van je bachelor diploma je prestatiebeurs wilt omzetten moet je zelf een verzoek hiervoor indienen.

16 16 Studiefinanciering : de huidige regeling Juist of onjuist Zolang ik recht heb op studiefinanciering heb ik ook recht op mijn OV Chipkaart?

17 17 Studiefinanciering : de huidige regeling Juist of onjuist Zolang ik recht heb op studiefinanciering heb ik ook recht op mijn OV Chipkaart? ONJUIST

18 18 Studiefinanciering: de huidige regeling hoelang recht op studiefinanciering WO MASTER 5 JR. PB lening PB STUDENTENREISPRODUCT (cursusduur & 1 jaar)

19 19 OV Chipkaart Juist of onjuist Ik doe een afstudeerstage bij een bedrijf. Mijn werkdag begint om 08:00 alleen het is niet mogelijk om daar op tijd aanwezig te kunnen zijn met het openbaar vervoer. Ik heb een weekend abonnement en heb daarnaast ook recht op een vergoeding omdat ik niet op tijd bij mijn stagebedrijf kan komen met het openbaar vervoer.

20 20 OV Chipkaart Juist of onjuist Ik doe een afstudeerstage bij een bedrijf. Mijn werkdag begint om 08:00 alleen het is niet mogelijk om daar op tijd aanwezig te kunnen zijn met het openbaar vervoer. Ik heb een weekend abonnement en heb daarnaast ook recht op een vergoeding omdat ik niet op tijd bij mijn stagebedrijf kan komen met het openbaar vervoer. juist

21 21 OV Chipkaart Studentenreisproduct Week of weekend abonnement Wisselen van abonnement mag 2X per jaar en is gratis. Je vraagt een wissel via: “mijn DUO” Wisselen van abonnement mag niet in de zomerperiode (van mei t/m augustus)

22 22 OV Chipkaart Vergoeding buitenland Afstudeerstage of uitwisseling is een verplicht onderdeel van de studie. De vergoeding is € 98,79 per maand Zelf het studentenreisproduct stopzetten vanaf de maand dat de vergoeding ingaat

23 23 OV Chipkaart Extra reiskosten Je woont bij je ouders en je kunt niet op tijd met het OV bij je school komen. Je kunt niet op tijd met het OV op het stage adres komen. Je hebt veerpontkosten meer dan € 22,69 per maand Mogelijkheid vergoeding extra reiskosten tot maximaal € 98,79 per maand

24 24 Lening terugbetalen Juist of onjuist Tijdens mijn studie heb ik geleend in totaal € 15.000. Momenteel moet ik dit terugbetalen en de maandtermijn die is berekend is € 100 Dit is gebaseerd op mijn inkomen. Nu kan ik die € 100 wel goed gebruiken omdat ik over 2 jaar een wereldreis ga maken. Een collega van mijn werk beweert dat het sparen voor een wereldreis een goede reden is het terugbetalen van de lening tijdelijk uit te stellen. Kan dit bij DUO?

25 25 Lening terugbetalen Juist of onjuist Tijdens mijn studie heb ik geleend in totaal € 15.000. Momenteel moet ik dit terugbetalen en de maandtermijn die is berekend is € 100 Dit is gebaseerd op mijn inkomen. Nu kan ik die € 100 wel goed gebruiken omdat ik over 2 jaar een wereldreis ga maken. Een collega van mijn werk beweert dat het sparen voor een wereldreis een goede reden is het terugbetalen van de lening tijdelijk uit te stellen. Kan dit bij DUO? Juist

26 26 Lening terugbetalen Aanloopfase Begint het jaar nadat je studiefinanciering is stopgezet en duurt 2 jaar Terugbetalen mag maar hoeft niet Rentepercentage wordt voor 5 jaar vastgezet

27 27 Lening terugbetalen Aflosfase Verplichte maandelijkse terugbetaling voor een periode van 15 jaar* Uitstel terugbetalen wanneer je een studie volgt waarvoor je studiefinanciering kunt ontvangen en wanneer je nog binnen de diploma termijn valt Na 15 jaar* te hebben terugbetaald vervalt het eventuele restant * Wetsvoorstel om dit te wijzigen naar 20 jaar

28 28 Lening terugbetalen Aflosfase Maandtermijn wordt door DUO vastgesteld op basis van: -De hoogte van de totale lening -Het inkomen van de debieteur Aflosvrije periode: tijdelijk niet terugbetalen zonder een specifieke reden. Minimaal 3 maanden, maximaal 5 jaar

29 29 Sociaal leenstelsel Juist of onjuist Er gaat veel veranderen. Het eerste dat gaat veranderen is de invoering van het sociale leenstelsel voor de universitaire studies en het afschaffen van het gratis reizen. Dit zal ingaan vanaf 1 september 2014

30 30 Sociaal leenstelsel Juist of onjuist Er gaat veel veranderen. Het eerste dat gaat veranderen is de invoering van het sociale leenstelsel voor de universitaire studies en het afschaffen van het gratis reizen. Dit zal ingaan vanaf 1 september 2014 ONJUIST

31 31 Sociaal leenstelsel Basisbeurs wordt verstrekt als lening Per 1-9-2014 Invoering sociaal leenstelsel voor de masteropleidingen Per 1-9-2015 Invoering sociaal leenstelsel voor de bachelor opleidingen.Daarna ontvang je van DUO bericht over de omzetting van de prestatiebeurs Per 1-1-2016 Afschaffen vrij reizen in de week of in het week. In plaats daarvan alternatief vervoersarrangement

32 32 Sociaal leenstelsel Status is: het is een wetsvorstel !!! Rekenmodule met de gevolgen komt op www.DUO.nl wanneer de behandeling in de 2e kamer heeft plaatsgevonden.www.DUO.nl

33 33 ? OV Chipkaart?Sociaal leenstelsel? Studiefinanciering nu? Lening en terugbetalen?

34 Contact www.duo.nl 050-5997755 10.00 – 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdastraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak


Download ppt "Voorlichting studiefinanciering Overleg Studieverenigingen d.d. 21 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google