De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan Kinderboerderij Waspik in samenwerking met Platform Waspik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan Kinderboerderij Waspik in samenwerking met Platform Waspik."— Transcript van de presentatie:

1 aan Kinderboerderij Waspik in samenwerking met Platform Waspik

2 2 Huidige situatie Zicht op oosten Rechts bestaande groenvoorziening Foto

3 3 Huidige situatie Zicht op zuiden Bestaande groenvoorziening Fietsenstalling en Jacintaschool Foto

4 4 Huidige situatie Zicht op westen Bomenrij Woningen Woningbouwstichting Foto

5 5 Huidige situatie Zicht op noorden Groene zone langs kanaal Foto

6 6 Huidige situatie Zicht op noordoosten Bomenrij Jacintaschool Foto

7 7 Huidige situatie Zicht op noordoosten Fietsenstalling Stalen hekwerk (zeer aanwezig) Hekwerk tegen trottoir Foto

8 8 Huidige situatie Zicht op zuiden (westkant) Bomenrij Foto

9 9 Huidige situatie Zicht op oosten Groene zone langs kanaal Foto

10 10 Huidige situatie Zicht op zuiden (oostkant) Foto

11 11 Huidige situatie Overzicht Panoramafoto OOSTZUIDWEST

12 12 Toekomstige situatie Bestaande groenvoorziening behouden Hoger hek rondom Lage hekken in het terrein Gebouw in het zuiden Centraal pleintje Inrit en toegang door gebouw 5 dierenweides Mestplaats 1 2 3 4 5 Nadere toelichting volgt

13 13 Toekomstige situatie Hoger hek rondom Voormalige hek bij hertenweide Hek bij kinderboerderij Plaatsing tegen trottoir i.v.m. maximale benutting ruimte Aansluiting bij hekwerk Jacinta (ook tegen trottoir) Groen duidelijk minder aanwezig duurzaam hek Geen groen langs hek i.v.m transparantie en veiligheid

14 14 Toekomstige situatie Lage hekken in het terrein Lage groene duurzame hekken Scheiding van dierenweides Afbakening van centrale pleintje Toegankelijk voor kinderen Sluisjes ook laag

15 15 Toekomstige situatie Bestaand en nieuw groen Bestaand groen behouden Laanstructuur versterken Groene inpassing gebouw (sedumdak) Bijplaatsen van solitaire bomen met boombescherming

16 16 Toekomstige situatie Gebouw indeling 5 dierenverblijven Ziekenboeg Toegang vanuit 5 dierenweides Opslag Werkruimte/kantine/projecten/ educatie Informatiepanelen Stroom en waterpunten Toegangsborden/reglement i

17 17 Toekomstige situatie Gebouw locatie Optimaal gebruik perceel (2500 m2) - Tegen bestaande groenvoorziening - Tegen fietsenstalling Groene functionele afscherming in lijn met gebouw

18 18 Toekomstige situatie Gebouw materialen Dak met sedumbegroeiing Dakhelling op noorden i.v.m. landschappelijke inpassing Duurzaam houten gebinten Gepotdekseld tot op de bodem (nu niet in schets) Binnenkant gedeeltelijk baksteen/beton ivm mest

19 19 Toekomstige situatie Beheer Grondverbetering i.v.m. goede doorlatende graszode Extensieve begrazing -> Begrazingsdruk beperken Indien nodig buiten bijvoeren Hertenweide had ook groene grasmat

20 20 Bedankt voor uw aandacht

21 21 Reserve sheets

22 22 Doel Het omvormen en verplaatsen van de aan de zuidzijde van de Jacintaschool gelegen dierenweide naar een extensief beheerde kinderboerderij aan de noordzijde van de Jacintaschool. De kinderboerderij dient eenvoudig toegankelijk te zijn voor kinderen, ouderen en mindervalide mensen.

23 23 Groene inpassing Omringd door groen Gebouw opnemen in groen Gebouw is natuur/landschap en geen architectuur Verwijzing naar slagenlandschap (rechte vlakken, hoek tussen gebouw en weg)

24 24 Inpassing in de omgeving Wisselende daken Opgaande lijn in zuidelijke richting

25 25 Ruimtelijke weergave gebouw Educatieve aspecten Zicht op schuin dak vanuit noorden,oosten en westen Geen zicht op gebouw vanuit zuiden door aanwezigheid schoolgebouw Beleving groen dak alleen vanaf terrein kinderboerderij

26 26 Ruimtelijke weergave gebouw Duurzame materialen en boerderijachtige uitstraling Groen (sedum)dak Houten gebinten Half open constructie Grote overstek, schuilgelegenheid en bescherming gebouw

27 27 Ruimtelijke weergave gebouw Zon op pleintje Pleintje is centrale plaats Door schuin dak optimale zoninval op pleintje

28 28 Ruimtelijke weergave gebouw Licht in gebouw Half open constructie Opslag en multifunctionele ruimte gesloten Zonlicht vanuit zuiden voor opwarming en licht in dierenverblijven


Download ppt "Aan Kinderboerderij Waspik in samenwerking met Platform Waspik."

Verwante presentaties


Ads door Google