De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NFOAVOND 2 DE LEERJAAR. L ESTIJDENPAKKET MinimumMaximum2 de leeraar Nederlands6118 + 25’ niveaulezen Wiskunde576 W.O.575,5 Muzische vorming 243 Beweging233.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NFOAVOND 2 DE LEERJAAR. L ESTIJDENPAKKET MinimumMaximum2 de leeraar Nederlands6118 + 25’ niveaulezen Wiskunde576 W.O.575,5 Muzische vorming 243 Beweging233."— Transcript van de presentatie:

1 I NFOAVOND 2 DE LEERJAAR

2 L ESTIJDENPAKKET MinimumMaximum2 de leeraar Nederlands6118 + 25’ niveaulezen Wiskunde576 W.O.575,5 Muzische vorming 243 Beweging233 Godsdienst/ Zedenleer __2

3 N EDERLANDS Leergebieden: Luisteren Spreken Lezen Schrijven Taalbeschouwing Methode: Taaljournaal 3 delen: spelling, taal algemeen, lezen

4 SPELLING Instapperiode: Instapdictees Individuele inoefening o Spellingsafspraken 14 perioden van 2 weken (spellingsafspraken) o Herhalingsperiode

5 SPELLING Evaluatie: Dictee na elke afspraak (elke week) Voorbije afspraken worden ook getest Scoor je te laag? Nieuwe uitleg, nieuwe inoefening en een nieuw dictee. Leren leren Schrijven!!! Map Spelling: elke dag (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) de woordjes van de afspraak 1 x schrijven.  Kijken naar het woord  Blad omdraaien  Noteren  Controleren

6 T AAL Organisatie: 34 thema’s +/- elke week een nieuw thema Zelfstandig werken Na 2 thema’s volgt er een toets.

7 L EZEN Methode: Voortgezet technisch lezen  Technische leesmoeilijkheden  Leesboek  Belangrijk!  Veel oefenen! Begrijpend lezen  Leesboek + werkboek  Geen werkboek

8 LEZEN Niveaulezen 25 minuten per week Groepjes, per 2,… Op eigen niveau Begeleiding per groepje door leerkrachten en leerlingen (AVI >9) Bibliotheek Elke 3 weken 2 boeken ontlenen per bezoek Zorg dragen voor de boeken!

9 S CHOONSCHRIFT Wat leren we schrijven in het 2 de leerjaar? Hoofdletters aanleren Kleine letters verder inoefenen Materiaal schrift Extra oefeningen in het contract

10 W ISKUNDE Methode: Pluspunt 13 blokken dit schooljaar Per blok zijn er 13 lessen:  4 klassikale lessen  6 zelfstandige lessen  1 toets  1 remediëringsles of verrijkingsles (afhankelijk van de resultaten van uw kind) Leerstof Getallen tot 100!! De maal- en deeltafels Kloklezen tot op een kwartier …

11 WISKUNDE Leren leren Oefeningen maken (papier, computer, spelletjes,…) Splitsingen tot 10 regelmatig oefenen Maal- en deeltafels uit het hoofd leren (belangrijk voor later: cijferen)

12 C ONTRACTWERK Doel? Zelfstandig werken Taakgericht werken Organiseren Vakken? Wiskunde Nederlands Organisatie: Opbouw: strikte begeleiding  meer vrijheid

13 C ONTRACTWERK Contract wiskunde Huiswerk in het contract Snelle leerlingen verbeteren zelf, nadien verbetert de juf Contract taal Huiswerk in het contract + lezen in het leesboek De leerlingen verbeteren niet zelf.

14 HOEKENWERK Hoeken Schrijfhoek Leeshoek Rekenhoek Taalhoek W.O.-hoek Knutselhoek Luister- en muziekhoek Poppen- en verkleedhoek Bewegingshoek Winkelhoek Computerhoek

15 HOEKENWERK Organisatie: Elke week 25 min. ( = 1 hoek) De leerling een kiezen in welke hoek ze willen werken. Elke keer kiezen ze een nieuwe hoek. Aangepast aan de noden van elk kind Geen werkblaadjes maar creatieve verwerkingsvormen vb. Een splitsspel in de rekenhoek

16 KLASWERKING Agenda Elke dag de agenda nakijken (brieven, huiswerk,…) De juf kijkt elke dag de agenda na. Dagopening Aanwezigheden Weerkalender Kalenders Dagverloop (Wat zullen we doen vandaag?)

17 KLASWERKING Iedere maandagochtend Luisteren en spreken: vertellen over het weekend. Actualiteit bespreken  Fragement Karrewiet, krantenartikel,…. Taken  Ieder kind krijgt een taak  Verantwoordelijkheid o Beloningssysteem o Stempels

18 EVALUATIE RAPPORT 7 x per jaar Prestatie & persoonlijkheidsvorming Geen procenten

19 MOS Onze school is een mosschool. Wat betekent dit? Brooddoos gebruiken i.p.v wegwerpverpakkingen Zorg dragen voor materiaal van jezelf en anderen. Zuinig omspringen met water, elektriciteit,… We helpen mee in de schooltuin.

20 L EERLINGENPARTICIPATIE OUDERPARTICIPATIE Leerlingenparticipatie Kringgesprekken Ideeën worden doorgegeven aan de juf De juf geeft de ideeën door aan de leerlingen van de leerlingenraad in de 3 de graad. In de leerlingenraad worden alle ideeën en problemen besproken. Betrokken van kinderen op school. De leerlingen krijgen inspraak in het schoolgebeuren. Ouderparticipatie Meerwaarde voor het leerproces van de kinderen en het schoolgebeuren. Spreek de juf aan indien je wenst deel te nemen aan klas- of schoolactiviteiten.

21 W.O. M UZISCHE VORMING B EWEGING Deze vakken neemt juf Sylvia voor haar rekening.

22 H OE KAN IK MIJN KIND BEGELEIDEN ? Wat moet je regelmatig oefenen? Lezen spelling Wiskunde: splitsingen, + en -, de maal- en deeltafels,… Hoe moet ik mijn wiskunde oefenen? Werkblaadjes (dit mag je altijd vragen aan de juf) Online (klasblog http://2deleerjaar.wordpress.com )http://2deleerjaar.wordpress.com Goed programma : Sommenplaneet (gratis downloaden) http://www.woordkasteel.com/sommenwebsite/indexsp. htm http://www.woordkasteel.com/sommenwebsite/indexsp. htm

23 C ONTACTGEGEVENS JUF U kan me iedere dag op school aanspreken. Telefonisch: 0494 35 20 87 E-mail: ynskewaelput@hotmail.com

24 KLASBLOG U kan onze activiteiten in de klas en op school volgen op onze blog: http://2deleerjaar.wordpress.com Wat kan u hier vinden? Foto’s Verhalen van de juf en de kinderen Online oefeningen op de leerstof

25 Zijn er nog vragen?


Download ppt "I NFOAVOND 2 DE LEERJAAR. L ESTIJDENPAKKET MinimumMaximum2 de leeraar Nederlands6118 + 25’ niveaulezen Wiskunde576 W.O.575,5 Muzische vorming 243 Beweging233."

Verwante presentaties


Ads door Google