De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond 2de leerjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond 2de leerjaar."— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond 2de leerjaar

2 Lestijdenpakket Minimum Maximum 2de leeraar Nederlands 6 11
8 + 25’ niveaulezen Wiskunde 5 7 W.O. 5,5 Muzische vorming 2 4 3 Beweging Godsdienst/ Zedenleer _

3 Nederlands Leergebieden: Methode: Luisteren Spreken Lezen Schrijven
Taalbeschouwing Methode: Taaljournaal 3 delen: spelling, taal algemeen, lezen

4 spelling Instapperiode: Spellingsafspraken Herhalingsperiode
Instapdictees Individuele inoefening Spellingsafspraken 14 perioden van 2 weken (spellingsafspraken) Herhalingsperiode

5 SPELLING Evaluatie: Leren leren Dictee na elke afspraak (elke week)
Voorbije afspraken worden ook getest Scoor je te laag? Nieuwe uitleg, nieuwe inoefening en een nieuw dictee. Leren leren Schrijven!!! Map Spelling: elke dag (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) de woordjes van de afspraak 1 x schrijven. Kijken naar het woord Blad omdraaien Noteren Controleren

6 Taal Organisatie: 34 thema’s +/- elke week een nieuw thema
Zelfstandig werken Na 2 thema’s volgt er een toets.

7 Lezen Methode: Voortgezet technisch lezen Begrijpend lezen
Technische leesmoeilijkheden Leesboek Belangrijk! Veel oefenen! Begrijpend lezen Leesboek + werkboek Geen werkboek

8 lezen Niveaulezen Bibliotheek 25 minuten per week Groepjes, per 2,…
Op eigen niveau Begeleiding per groepje door leerkrachten en leerlingen (AVI >9) Bibliotheek Elke 3 weken 2 boeken ontlenen per bezoek Zorg dragen voor de boeken!

9 Schoonschrift Wat leren we schrijven in het 2de leerjaar? Materiaal
Hoofdletters aanleren Kleine letters verder inoefenen Materiaal schrift Extra oefeningen in het contract

10 Wiskunde Methode: Leerstof Pluspunt 13 blokken dit schooljaar
Per blok zijn er 13 lessen: 4 klassikale lessen 6 zelfstandige lessen 1 toets 1 remediëringsles of verrijkingsles (afhankelijk van de resultaten van uw kind) Leerstof Getallen tot 100!! De maal- en deeltafels Kloklezen tot op een kwartier

11 wiskunde Leren leren Oefeningen maken (papier, computer, spelletjes,…)
Splitsingen tot 10 regelmatig oefenen Maal- en deeltafels uit het hoofd leren (belangrijk voor later: cijferen)

12 Contractwerk Doel? Vakken? Organisatie: Zelfstandig werken
Taakgericht werken Organiseren Vakken? Wiskunde Nederlands Organisatie: Opbouw: strikte begeleiding  meer vrijheid

13 Contractwerk Contract wiskunde Contract taal Huiswerk in het contract
Snelle leerlingen verbeteren zelf, nadien verbetert de juf Contract taal Huiswerk in het contract + lezen in het leesboek De leerlingen verbeteren niet zelf.

14 hoekenwerk Hoeken Schrijfhoek Leeshoek Rekenhoek Taalhoek W.O.-hoek
Knutselhoek Luister- en muziekhoek Poppen- en verkleedhoek Bewegingshoek Winkelhoek Computerhoek

15 hoekenwerk Organisatie: Elke week 25 min. ( = 1 hoek)
De leerling een kiezen in welke hoek ze willen werken. Elke keer kiezen ze een nieuwe hoek. Aangepast aan de noden van elk kind Geen werkblaadjes maar creatieve verwerkingsvormen vb. Een splitsspel in de rekenhoek

16 klaswerking Agenda Dagopening
Elke dag de agenda nakijken (brieven, huiswerk,…) De juf kijkt elke dag de agenda na. Dagopening Aanwezigheden Weerkalender Kalenders Dagverloop (Wat zullen we doen vandaag?)

17 KLASWERKING Iedere maandagochtend Beloningssysteem
Luisteren en spreken: vertellen over het weekend. Actualiteit bespreken Fragement Karrewiet, krantenartikel,…. Taken Ieder kind krijgt een taak Verantwoordelijkheid Beloningssysteem Stempels

18 EVALUATIE RAPPORT 7 x per jaar Prestatie & persoonlijkheidsvorming
Geen procenten

19 MOS Onze school is een mosschool. Wat betekent dit?
Brooddoos gebruiken i.p.v wegwerpverpakkingen Zorg dragen voor materiaal van jezelf en anderen. Zuinig omspringen met water, elektriciteit,… We helpen mee in de schooltuin.

20 Leerlingenparticipatie ouderparticipatie
Kringgesprekken Ideeën worden doorgegeven aan de juf De juf geeft de ideeën door aan de leerlingen van de leerlingenraad in de 3de graad. In de leerlingenraad worden alle ideeën en problemen besproken. Betrokken van kinderen op school. De leerlingen krijgen inspraak in het schoolgebeuren. Ouderparticipatie Meerwaarde voor het leerproces van de kinderen en het schoolgebeuren. Spreek de juf aan indien je wenst deel te nemen aan klas- of schoolactiviteiten.

21 W.O. Muzische vorming Beweging
Deze vakken neemt juf Sylvia voor haar rekening.

22 Hoe kan ik mijn kind begeleiden?
Wat moet je regelmatig oefenen? Lezen spelling Wiskunde: splitsingen, + en - , de maal- en deeltafels,… Hoe moet ik mijn wiskunde oefenen? Werkblaadjes (dit mag je altijd vragen aan de juf) Online (klasblog ) Goed programma : Sommenplaneet (gratis downloaden)

23 Contactgegevens juf U kan me iedere dag op school aanspreken.
Telefonisch:

24 klasblog U kan onze activiteiten in de klas en op school volgen op onze blog: Wat kan u hier vinden? Foto’s Verhalen van de juf en de kinderen Online oefeningen op de leerstof

25 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Infoavond 2de leerjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google