De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. H. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen d.m.v. medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie.

4 Mededelingen kerkenraad Maandag vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diaken vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur U wordt herinnerd aan de gespreksavonden rond “Kerk in de steigers” die in de komende week worden gehouden.

5 Agenda 5 oktober19:30 Best Life 7, 8 en 9 oktober20:00 gemeenteavonden 11 oktober19:30 Lidwina in concert 12 oktober09:30 kinderclub

6 Deze week zijn jarig: 5 oktober:zr Anita Meeske-Riemersma 8 oktober:br Frans Bareman br Dick Sonneveld 9 oktober:zr Diny de Fouw-Boeije br Wiecher Joosse Joline Schaaij 10 oktober:Solomon Semere

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

11 Psalm 145: 1, 2 1 Mijn God en Koning, aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. Uw naam, zo groot en vol van majesteit zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen. Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

12 Psalm 145: 1, 2 2 Ik zal, o HEER, die ik mijn Koning noem, verkondigen uw majesteit en roem, uw wonderdaden die U hebt volbracht, de luister van uw heerlijkheid en macht. Met juichend hart zal ieder uw vermogen, uw goedheid en gerechtigheid verhogen. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal uw grootheid openbaren.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

16 Psalm 22: 12, 13 13 Dan wordt erkend de grootheid van de HEER. De hele aarde keert dan tot Hem weer. En alle volken knielen voor Hem neer met eerbewijzen. Zij zullen God als Heer der volken prijzen. Gods koninkrijk zal dan in glans verschijnen. Uit alle volken brengen Hem de zijnen hun huldeblijk.

17 Psalm 22 14 Dan knielen alle rijken voor de HEER. Wie daalt in ’t stof, buigt zich ook voor Hem neer en wie zichzelf in leven toch niet meer heeft kunnen houden. Het nakroost dient Hem, daar zij Hem vertrouwden. Hun nageslacht zal men zijn trouw vermelden, die nog geboren worden ’t werk vertellen dat Hij volbracht.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

19 PreekHandelingen 15: 28, 29

20 ELKAAR NIETS OPLEGGEN

21 PreekHandelingen 15: 28, 29 ELKAAR NIETS OPLEGGEN -Let op de nieuwkomers!

22 PreekHandelingen 15: 28, 29 ELKAAR NIETS OPLEGGEN -Let op de nieuwkomers! -EN DUS GEEN AFGODERIJ in onze genotzucht

23 PreekHandelingen 15: 28, 29 ELKAAR NIETS OPLEGGEN - Let op de nieuwkomers! - EN DUS GEEN AFGODERIJ in onze genotzucht - Het kenmerk van afgoderij is dwang!

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

25 LvdK 91: 1 - 3 1 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, of sterft zichzelf, wij zijn met Christus een. Wanneer wij leven leven wij voor Hem, wanneer wij sterven horen wij zijn stem. In leven en in sterven weten wij: wij zijn geborgen in zijn heerschappij.

26 LvdK 91: 1 - 3 2 Immers daarom is Hij ons voorgegaan, is Hij gestorven, is Hij opgestaan. Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft opdat Hij ons met Hem het leven geeft. En levenden en doden allebei zijn onderworpen aan zijn heerschappij.

27 LvdK 91: 1 - 3 3 Waarom veroordeelt gij uw broeder dan? Waarom veracht gij hem? Van man tot man, van mens tot mens is hij uw lotgenoot. Wij worden allen eens voorbij de dood gesteld voor Christus rechterstoel en Hij stelt ons in 't oordeel van zijn heerschappij.

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

30 LvdK 91: 4 4 Zoals geschreven is zo zal het zijn: Ik leef, zo zegt de Heer, en gij zijt mijn. En alle knie op aarde buigt zich neer, en alle mond belijdt mij als de Heer. Wij loven U o God, Gij zijt nabij met de genade van uw heerschappij.

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

34 LvdK 314: 3, 4 3 Nabij of ver, wij zijn verbonden: één Heer en één geloof, één doop, één Geest is tot ons neergezonden, en één is aller liefd' en hoop. Wij bidden en wij danken sam, wij roemen in één Vadernaam.

35 LvdK 314: 3, 4 4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! Een kudde, een Herder is beloofd. De volken buigen zich te gader voor Jezus Christus, aller Hoofd! Dat toch de dag des heils verscheen, dan worden aard' en hemel één!

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

37 Gezang 182E 4-stemmig

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen

39 Zaterdag 11 oktober 19.30-20.30 uur Pianoduo Guy de Werd en Veronika Szirmai Programma op www.lidwinaconcerten.nl

40 Samen werken aan gemeente zijn! 7,8 en 9 oktober! Gespreksavonden over onze gemeente. Met elkaar delen waar we God dankbaar voor zijn en ook onze zorgen delen. Luisteren naar elkaar: Waar zijn we sterk in, wat kan er beter, en waar zouden we heen willen. Elke avond begint om 20.00 uur in de kerk. Je kunt zelf kiezen welke avond je het beste uitkomt. Meer informatie vind je in het postvak


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Psalm145:1, 2 Handelingen15:5 - 21, 28, 29 Psalm22:13, 14 LvdK91:1, 2, 3 LvdK91:4 LvdK 314:3, 4 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google