De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolmodellen LOB Marieke Baijens 29 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolmodellen LOB Marieke Baijens 29 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Schoolmodellen LOB Marieke Baijens 29 september 2014

2 Drie schoolmodellen Instrumenten om gesprek aan te gaan over waar je nu staat met LOB en waar je heen wil met LOB. Zorg voor aansluiting met de rest van het onderwijs!

3 1 Vakkenschool LOB: het voorbereiden van de leerlingen op het maken van keuzes tijdens de schoolloopbaan; op vastgestelde keuzemomenten: informatie over de mogelijkheden, geïnformeerd kiezen; curatief; als er zich problemen voordoen; een zelfstandig en losstaand deskundigheidsgebied binnen de school; LOB is de decaan. Taak decaan richting mentor: op de hoogte brengen, informeren. Taken schoolleiding: formeel eindverantwoordelijk maar in praktijk gedelegeerd naar decaan.

4 2 Activerende school LOB:
het voorbereiden van de leerlingen op het maken van keuzes tijdens de schoolloopbaan en daarna leren kiezen als vaardigheid; zelfconcept verheldering, horizonverruiming curatief én preventief mentoraat, vakoverstijgend, projecten decaan en mentor zijn uitvoerders Taak decaan richting mentoren: enthousiasmeren, draagvlak creëren instrueren en ondersteunen, overleggen over wat en hoe gedaan moet worden, evalueren, monitoren Taken schoolleiding formeel eindverantwoordelijk maar heeft ook taken in coördineren, structureren en faciliteren. 2 Activerende school

5 3 Flexibele school Kenmerken LOB:
het ontwikkelen van loopbaancompetenties zodat leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor eigen het leer- en loopbaanproces; preventief én optimaliserend; een proces van continue betekenisverlening; geïntegreerd in het curriculum; mentoren en docenten voeren LOB uit gefaciliteerd door de decaan. Taak decaan richting mentoren: reflecteren, intervisie, training verzorgen. Taken schoolleiding: formeel eindverantwoordelijk maar neemt ook initiatief, stimuleert en inspireert.

6 Try this at home! Ga met je collega’s in gesprek om te bepalen volgens welk model jullie LOB nu uitvoeren. Waarin komt dat positief tot uiting richting de leerling? Vat dit samen in één kort en krachtig voorbeeld. Bepaal gezamenlijk welk model/onderdelen binnen het huidige model jullie stip op de horizon vormt wat betreft LOB. Wat zou er dan anders uit gaan zien op het gebied van LOB in jullie school richting de leerling? Wat heeft jullie school nog nodig om dat te realiseren?

7

8 Leer, inspireer en ontmoet
Fijne dag nog! Vragen mail:


Download ppt "Schoolmodellen LOB Marieke Baijens 29 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google