De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgpad pancreascarcinoom in beeld"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld
1 september 2014

2 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld
PATIENT EN NAASTE DEDICATION TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE Intro door Hans: Afgelopen half jaar is met alle betrokkenen hard gewerkt aan verbeteringen van het zorgpad. Het is binnen de tijd onmogelijk om alle aspecten van het zorgpad te benoemen maar we zullen enkele wezenlijke aspecten belichten. Zonder inzet van alle betrokkenen geen zorgpad. Dank daarvoor!! Zie dia hierna. CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

3

4 Patiënt en naaste PATIENT EN NAASTE DEDICATION
TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE Door Britt Merrienboer of Desi van de Boogaard CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

5 Vanaf start zorgpad casemanager inschakelen!
Rol van casemanager Vanaf start zorgpad casemanager inschakelen!

6 Belangrijkste taken Aanspreekpunt Informatie
Ondersteuning en begeleiding Coördinatie behandeltraject Deelnemen multidisciplinair overleg Rapportage en verslaglegging

7 Samenwerking Specialisten Secretaresse Diëtiste
Maatschappelijk werk/psycholoog Verpleegkundige afdeling

8 Regisseur in zorg en welzijn
Casemanager Regisseur in zorg en welzijn

9 Dedication DEDICATION PATIENT EN NAASTE TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN
AFSTEMMING STANDAARDISATIE Door Vincent Cappendijk CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

10 Dedication (Toewijding)

11 Dedication (Toewijding)

12 Dedication (Toewijding)
1. Waarom is dedication belangrijk: 2. Een zorgpad is proces denken en afspraken maken. Als het proces goed loopt staat de patient centraal. Zo nodig terug naar 1. Samenwerkende lerende organisatie Vakbekwaamheid. Bijvoorbeeld subspecialisme als de abdomen radioloog en de interventieradioloog Goed landelijk netwerk tbv kennisbundeling; bijv. SKMS project standaardisatie scanprotocollen Hoofdbehandelaarschap is afgestemd (regie voering)

13 Dedication (Toewijding)

14 Betrokken professionals
Huisarts of verwijzend Collega specialist (intern/extern) MDL-arts Abdomen-radioloog Verpleegkundig specialist GE oncologie Diëtist MDL (Patholoog) Secretaresse polikliniek oncologie Dietist chirurgie Chirurg Secretaresse planbureau chirurgie Anesthesist Anesthesieverpleegkundige Bureau opname Afdelingsverpleegkundige Afdelingsarts Zorgassistent Fysiotherapeut Intensivist IC-verpleegkundige Internist/oncoloog Interventie-radioloog Radiotherapeut

15 Toegang en doorlooptijden
PATIENT EN NAASTE DEDICATION TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE Door Tessa CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

16 Toegangstijd en doorlooptijden De 6 zekerheden
Bij verdenking patiënt met pancreascarcinoom Dezelfde dag dedicated chirurg in consult (Lips/ Bosscha/ Prins) OK binnen 21 dagen na diagnose (bij icterus < 10 dagen) Dezelfde dag contact met verpleegkundig specialist GE Dezelfde dag echo abdomen Bij afwijkende echo: < 48 uur CT abdomen Bij afwijkende echo: < 5 werkdagen EUS via dedicated MDL-artsen (Scheffer/Römkens) Bij afwijkende echo: consult diëtetiek < 24 uur

17 Toegangstijd en doorlooptijden De 6 zekerheden
Bij verdenking patiënt met pancreascarcinoom Dezelfde dag dedicated chirurg in consult (Lips/ Bosscha/ Prins) OK binnen 21 dagen na diagnose (bij icterus < 10 dagen) Dezelfde dag contact met verpleegkundig specialist GE Dezelfde dag echo abdomen Bij afwijkende echo: < 48 uur CT abdomen Bij afwijkende echo: < 5 werkdagen EUS via dedicated MDL-artsen (Scheffer/Römkens) Bij afwijkende echo: consult diëtetiek < 24 uur

18 Indicatie EUS/ EUS-FNA
EUS meerwaarde boven CT/MRI: Niet verklaarde distale galwegobstructie; geen tumor op CT-scan of MRI Bij twijfel of RIP< 3cm op CT-scan Bij twijfel vaatingroei Bij lokaal irresectabele tumor: EUS-FNA diagnose maligniteit bevestigen Bij neoadjuvante therapie EUS-FNA om diagnose maligniteit te bevestigen Het is NIET noodzakelijk om bij elke verdenking op pancreascarcinoom pre-operatief PA te verkrijgen

19 Het EUS apparaat

20 De EUS scopen lineair radiaal lineair

21 Kort filmpje EUS beeld

22 Standaardisatie STANDAARDISATIE PATIENT EN NAASTE DEDICATION
TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN STANDAARDISATIE AFSTEMMING CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

23 Standaardisatie De 6 zekerheden
Uitkomst van zorg afhankelijk van operatieve proces. Standaardisatie van: Anesthesie protocol POS, monitoring, anesthesie-medicatie, postop opvang Operatie protocol Dedicated chirurgen, PPPD, apparatuur, sandostatine, TLS, overdracht Postoperatief fast track protocol 3 dagen IC/MC, fast track protocol Standaardisatie van: Pre-per-post operatieve behandeling/zorg; wie-wat-wanneer-hoe Aanvraagformulier met klinische informatie Radiologische verslaglegging Peroperatieve behandeling/zorg; protocol anesthesie Overdracht van OK naar IC; overdrachtformulier met drainplaatsing en bijzondere instructies (uitzondering zorgpad) Postoperatieve zorg: eerste 3 dgn post-OK gaan alle patiënten naar MC/IC; deze kritieke periode vraagt om continue bewaking, snel ingrijpen bij afwijkingen, korte beslislijnen, intensieve begeleiding naasten Voedingsbeleid afgestemd; en dag na aanmelding contact met patiënt (=<24 uur) Oncologie: chemotherapie/palliatieve zorg

24 Standaardisatie De 6 zekerheden
Uitkomst van zorg afhankelijk van operatieve proces. Standaardisatie van: Anesthesie protocol POS, monitoring, anesthesie-medicatie, postop opvang Operatie protocol Dedicated chirurgen, PPPD, apparatuur, sandostatine, TLS, overdracht Postoperatief fast track protocol 3 dagen IC/MC, fast track protocol

25 De Operatie: pylorus-preserving hemi-pancreaticoduodenectomie

26 Apparatuur: de Thunderbeat

27 Standaardisatie De 6 zekerheden
Uitkomst van zorg afhankelijk van operatieve proces. Standaardisatie van: Anesthesie protocol POS, monitoring, anesthesie-medicatie, postop opvang Operatie protocol Dedicated chirurgen, PPPD, apparatuur, sandostatine, TLS, overdracht Postoperatief fast track protocol 3 dagen IC/MC, fast track protocol (infusie, voeding, pijnstilling, mobilisatie, drainbeleid

28 Afstemming AFSTEMMING PATIENT EN NAASTE DEDICATION
TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE CONTINU VERBETEREN EN BIJSTUREN

29 Zorgvuldige en continue afstemming
Waarom is afstemming zo belangrijk: Oncologische zorg = complexe zorg Groot aantal professionals Bepaalde infrastructuur vereist Inhoud/ protocollem Logistiek Multidisciplinaire expertise Zorg op maat: Geen 2 patiënten identiek Comorbiditeit Leeftijd Geen 2 tumoren identiek Groeisnelheid Vaatbetrokkenheid Metastaseringspatroon etc.. Waarom is afstemming zo belangrijk: Oncologische zorg = complexe zorg (vereist infrastructuur en multidisciplinaire expertise) Zorg op maat: Geen twee tumoren zijn immers hetzelfde wat betreft hun groeisnelheid, het metastaseringspatroon, de gevoeligheid voor bestraling en medicijnen. Op maat afstemming is vereist. Voor pancreascarcinoom-patiënten is het van belang dat er tussen de zorgverleners goede afspraken bestaan over zowel de inhoud van de zorg (beroepsinhoudelijke standaarden, richtlijnen en protocollen waaraan zij zich houden) als de organisatie van de zorg (onderlinge samenwerking, wachtlijstreductie, informatie-uitwisseling en dergelijke). Reductie van risico’s : patiëntenzorg : b.v. niet op elkaar afgestemde recepten of tegenstrijdige medische adviezen leiden tot verkeerd medicijngebruik, eetgedrag en dergelijke de organisatie van de zorg: bv. niet op elkaar afgestemde behandelafspraken, die kunnen leiden tot onnodig lange doorlooptijden. Wat doen we nu: zorgpad, afspraken over overdrachtsmomenten, Chirurgie en MDL bespreking, casemanagement, …., ….. Wat zijn nog wensen: bv. pancreas MDO

30 Zorgvuldige en continue afstemming
Knelpunten/ risico reductie: Patiënt perspectief Recepten op elkaar afstemmen Gelijke adviezen t.a.v. dieet/ pre-/peri-/postoperatieve zorg Continue factor: casemanager Huisarts betrekken Zorgperspectief Afspraken op elkaar afstemmen b.v. op 1 dag Kortere doorlooptijden Case manager MDL-chirurgie-radiologiebespreking (HPB) Oncologiebespreking

31 Continu verbeteren en bijsturen
PATIENT EN NAASTE DEDICATION TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE Door Anita CONTINU VERBETEREN EN BIJSTUREN

32 Continu verbeteren en bijsturen
Waarom: Stilstand is achteruitgang, GZHZ verandert, Klantvraag verandert, Voortreffelijke zorg leveren Continu verbeteren= IEDERE DAG IEDEREEN OVERAL Waarom: Stilstand is achteruitgang De gezondheidszorg verandert(richtlijnen, wetenschap). Dat vraagt dus ook continue aanpassing. Continu verbeteren is dus continu veranderen. Een verandering moet wel een verbetering zijn, meer waarde creëren. Meer waarde creëren: meer waarde voor de klant. Maak wat de klant wil. Patiëntgerichtheid CONTINU VERBETEREN= IEDERE DAG IEDEREEN OVERAL

33 Hoe dan? Meten = weten DPCA / database chirurg (mortaliteit en morbiditeit) Database Verpleegkundig Specialist Patiënt schaduwen Spiegel/focusgesprek met patiënten/naasten Monitoren Individuele patiëntenproblemen meteen oppakken Logistieke knelpunten worden door casemanager verzameld Kwartaaloverleg met dedicated betrokkenen; feiten en verbeterpunten Tumorwerkgroep GE worden alle zorgpaden besproken (inhoud en organisatie) Alle verbeteringen in zorgpad pancreascarcinoom Rol secretariaat: vergaderingen plannen, meting ondersteunen

34 Zorgpad in I-portal Zorgpad verantwoordelijke/ autorisator = Daan Lips
Regisseur = Marisa Geukes Altijd, voor iedereen, overal toegankelijk via I-portal

35


Download ppt "Zorgpad pancreascarcinoom in beeld"

Verwante presentaties


Ads door Google