De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TA-script is programmeertaal voor Wall Street & Alex Pro Parabolic SAR systeem als voorbeeld voor structuur –Parameters definiëren –Indicator berekenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TA-script is programmeertaal voor Wall Street & Alex Pro Parabolic SAR systeem als voorbeeld voor structuur –Parameters definiëren –Indicator berekenen."— Transcript van de presentatie:

1 TA-script is programmeertaal voor Wall Street & Alex Pro Parabolic SAR systeem als voorbeeld voor structuur –Parameters definiëren –Indicator berekenen –Signalen bepalen –Lijnen tekenen script staat vanavond op www.ta-script.com Dag van de Trader - Een casus in TA-script

2 Dag van de Trader - Parabolic SAR systeem Parameters definiëren Indicator berekenen Signalen bepalen Lijnen tekenen nAcc := CreateParameterReal('ParSar acc.factor', 0, 1, 0.01, true); nADX := CreateParameterInteger('ADX periode', 1, 999, 14, true); function CreateParameterReal(Name: string;// parameternaam MinValue, // min.waarde MaxValue, // max.waarde DefaultValue: real; // standaardwaarde CanOptimize: boolean): real;// optimaliseerbaar?

3 Dag van de Trader - Parabolic SAR systeem Parameters definiëren Indicator berekenen Signalen bepalen Lijnen tekenen sPAR := Parabolic(High, Low, nAcc, nMaxAcc, Tomorrow); sADX := ADX(High, Low, Close, nADX); DMI(High, Low, Close, nDMI, sDIPlus, sDIMinus); procedure DMI(High, Low, Close: TSeries;TSeries Period: integer; var DIPlus, DIMinus: TSeries);TSeries

4 Dag van de Trader - Parabolic SAR systeem xPar := Crossings(Close, sPAR); for i:=0 to BarCount-1 do begin case xPar[i] of lc1Over2: // Parabolic slaat om, koers boven Parabolic begin if (sADX[i]>=nADXMin) and (sDIPlus[i]>=sDIMinus[i]) then EnterLong(i) else ExitShort(i); end; lc2Over1:... Parameters definiëren Indicator berekenen Signalen bepalen Lijnen tekenen

5 Dag van de Trader - Parabolic SAR systeem with CreateLine(sPAR) do begin Name := 'ParSar'; Color := clYellow; LineType := ltDot; end; type TIndicatorLine = record Name: string;// naam van de lijn Color: TColor;// kleurTColor LineType: TLineType;// lijntype (lijn, candlestick..TLineType Width: integer;// lijndikte... Parameters definiëren Indicator berekenen Signalen bepalen Lijnen tekenen

6 Dag van de Trader - Parabolic SAR systeem xPar := Crossings(Close, sPAR); for i:=0 to BarCount-1 do begin case xPar[i] of lc1Over2: // Parabolic slaat om, koers boven Parabolic begin if (sADX[i]>=nADXMin) and (sDIPlus[i]>=sDIMinus[i]) then EnterLong(i) else ExitShort(i); end; lc2Over1:... Parameters definiëren Indicator berekenen Signalen bepalen Lijnen tekenen

7 Dag van de Trader - Parabolic SAR systeem for i:=0 to BarCount-1 do... if EnterLong(i) then begin xEntryBar := i;// entrybar onthouden xEntryPrice := Close[i];// entrykoers onthouden xStopLevel := Close[i] * (1 - nMSL/100); xProfitLevel := Close[i] * (1 + nTakeProfit/100); end; Exitstrategieën –entry informatie bewaren –stoploss bewaken –profitbars stop bewaken –takeprofit bewaken

8 Dag van de Trader - Parabolic SAR systeem for i:=0 to BarCount-1 do... if MarketPosition(i) > 0 then begin { moving stoploss berekenen - long positie } xStopLevel := Max(xStopLevel, Close[i] * (1 - nMSL/100)); if Close[i] < xStopLevel then ExitLong(i); Exitstrategieën –entry informatie bewaren –stoploss bewaken –profitbars stop bewaken –takeprofit bewaken

9 Dag van de Trader - Parabolic SAR systeem for i:=0 to BarCount-1 do... if MarketPosition(i) > 0 then begin { profitbars stop trigger - long positie } if (i <= xEntryBar + nSLBars) and ((Close[i]-xEntryPrice)/xEntryPrice >= nSLProfit/100) then bEntryStop := true; if bEntryStop and (Close[i] < xEntryPrice) then ExitLong(i); Exitstrategieën –entry informatie bewaren –stoploss bewaken –profitbars stop bewaken –takeprofit bewaken

10 Dag van de Trader - Parabolic SAR systeem for i:=0 to BarCount-1 do... if MarketPosition(i) > 0 then begin { take profit bewaken - long positie } if Close[i] > xProfitLevel then ExitLong(i); Exitstrategieën –entry informatie bewaren –stoploss bewaken –profitbars stop bewaken –takeprofit bewaken


Download ppt "TA-script is programmeertaal voor Wall Street & Alex Pro Parabolic SAR systeem als voorbeeld voor structuur –Parameters definiëren –Indicator berekenen."

Verwante presentaties


Ads door Google