De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar gaat het nou toch om?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar gaat het nou toch om?!"— Transcript van de presentatie:

1 Waar gaat het nou toch om?!
Lucas 22:14-24

2 Lucas 22:14-24

3 Luc.22:14-24 14’s Avonds ging Jezus samen met de leerlingen aan tafel. 15Hij zei: ‘Hier heb ik naar verlangd! Ik wilde samen met jullie de paasmaaltijd vieren, voordat mijn lijden begint.

4 Luc.22:14-24 16Luister naar mijn woorden: Ik vier dit feest pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is.’ 17Toen nam Jezus een beker wijn. Hij dankte God en zei:

5 Luc.22:14-24 ‘Drink allemaal uit deze beker. 18Luister naar mijn woorden: Ik zal vanaf nu geen wijn meer drinken. Dat doe ik pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is.’

6 Luc.22:14-24 19Toen nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken, deelde het uit en zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’

7 Luc.22:14-24 20Na het eten nam Jezus een beker wijn. Hij zei: ‘Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken.’

8 Luc.22:14-24 21Jezus zei: ‘De man die mij zal uitleveren, zit hier met mij aan tafel. 22De Mensenzoon zal sterven. Dat is van tevoren zo bepaald. Maar wat een ramp voor de man die mij uitlevert!’

9 Luc.22:14-24 23Toen begonnen de leerlingen aan elkaar te vragen wie dat zou kunnen zijn.

10 Luc.22:14-24 24Daarna kregen de leerlingen ruzie over de vraag wie van hen de belangrijkste was.

11 Jezus verlangt naar jou… naar ons…!!
Samen zijn, samen vieren, samen doen

12 Joh.1:35-39 35De volgende dag stond Johannes met twee van zijn leerlingen bij de rivier de Jordaan. 36Johannes zag Jezus lopen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God.’ 37De twee leerlingen hoorden het, en ze gingen met Jezus mee.

13 Joh.1:35-39 38Jezus draaide zich om. Hij zag dat de twee leerlingen met hem meeliepen, en hij zei tegen hen: ‘Wat zoeken jullie?’ Ze vroegen aan hem: ‘Rabbi, waar logeert u?’ (Rabbi betekent: meester.)

14 Joh.1:35-39 39Jezus zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij logeerde. Het was al laat in de middag, en ze bleven de rest van de dag bij hem.

15

16

17

18 Jezus verlangt naar jou… naar ons…!!
Samen zijn, samen vieren, samen doen

19 Jezus verlangt naar jou… naar ons…!!
Verlang jij… verlangen wij naar Hem…?!! Samen zijn, samen vieren, samen doen

20 Het is geen programma maar een [dynamische] relatie

21 Het Heilig Avondmaal is niet voor perfecte mensen

22 “…gewoon, beter je best doen…!!

23 “…gewoon, beter je best doen…!!

24 d “…gewoon, beter je best doen…! …en blijven proberen…!!

25 Het Heilig Avondmaal is niet voor perfecte mensen
Rom.6:14

26 Het Heilig Avondmaal is niet voor perfecte mensen
Rom.6:14

27

28 Instelling van het heilig Avondmaal…
Luc.22; Marc.14 …veel verwarring…

29 d

30 d

31

32 d

33 Functie en Vorm…

34 Wat we op zondag doen is niet zo heel erg interessant…
…máár wat we op zondag leren om door de week te doen is waar het om gaat! Functie en Vorm…

35 Wat we op zondag doen is niet zo heel erg interessant…
…máár wat we op zondag leren om door de week te doen is waar het om gaat! Functie en Vorm…

36

37

38

39 Functie en Vorm…

40 Ecuador

41 Zuid-Afrika

42 Togo

43 Cambodja

44 Kenia (?)

45 Zimbabwe

46 Rooms Katholieke Kerk (Leuven)

47 Vrijgemaakte Geref. Kerk (Lelystad)

48 Protestantse Kerk Nederland (?)

49 Nederlandse Gereformeerde Kerk (Leerdam)

50 Messiaanse Beweging (vieren Pesach)

51 Functie en Vorm… Terechte goede [eeuwige] vragen en discussie…

52 d Mag…! Kan…! Hoeft niet…!

53 Functie en Vorm… Terechte goede [eeuwige] vragen en discussie…

54 Wat we op zondag doen is niet zo heel erg interessant…
…máár wat we op zondag leren om door de week te doen is waar het om gaat! Functie en Vorm…

55 Jeremia 31:17 “Er is hoop voor de toekomst. Alles komt goed!...” “Ja, er is hoop voor je toekomst…” (NBG, ‘51) (BGT)

56 Om WIE gaat het nu eigenlijk?! Functie en Vorm… Terechte goede [eeuwige] vragen en discussie…

57 Om WIE gaat het nu eigenlijk?!

58 Om WIE gaat het nu eigenlijk?!

59 Om WIE gaat het nu eigenlijk?!

60 Om WIE gaat het nu eigenlijk?! Lucas 22:19 “…Doe dit [hoe vaak en op wat voor manier dan ook] tot Mijn gedachtenis” (HSV) “Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken (BGT)

61 “Onze” vorm van Avondmaalsviering
Het is een feest… Voor een ieder die in Jezus gelooft en Hem als leerling volgt Toets jezelf…! Ouders met hun kinderen kunnen meevieren

62 “Onze” vorm van Avondmaalsviering
“Heilig” Avondmaal wegens de Heilige! “…tot Mijn gedachtenis” (in liefde voor Hem) We doen het tezamen (respect voor elkaar)

63 is niet voor perfecte mensen…!
Het Heilig Avondmaal is niet voor perfecte mensen…! Rom.6:14 “…ons leven wordt bepaald door Gods goedheid…”


Download ppt "Waar gaat het nou toch om?!"

Verwante presentaties


Ads door Google