De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K ORTE SYNTHESE ARTIKEL “ Verschillen tussen prelinguaal en postlinguaal dove volwassenen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "K ORTE SYNTHESE ARTIKEL “ Verschillen tussen prelinguaal en postlinguaal dove volwassenen”"— Transcript van de presentatie:

1 K ORTE SYNTHESE ARTIKEL “ Verschillen tussen prelinguaal en postlinguaal dove volwassenen”

2 I NHOUDSOPGAVE Prelinguale doven Postlinguale doven Oorzaken doofheid Gevolgen doofheid Bijkomende ziekte/nevenhandicap Kwetsbaarheid Psychisch welbevinden Zelfwaardering

3 P RELINGUALE DOVEN Doof geboren of geworden voordat de natuurlijke taalverwerving plaatsvindt. (Worden tussen de twee en vier jaar doof.)

4 P OSTLINGUALE DOVEN Doof geworden nadat ze een normale taalontwikkeling doormaakten. (Worden dus op latere leeftijd doof, 60% na het 16 de jaar.) Twee soorten: Plotselinge Geleidelijke

5 O ORZAKEN DOOFHEID Prelinguaal:  Rubella (rode hond)  Meningitis (hersenvliesontsteking) Postlinguaal: Plotselinge:  Meningitis Geleidelijke:  Erfelijke factoren

6 G EVOLGEN DOOFHEID : BIJKOMENDE ZIEKTE / NEVENHANDICAP Prelinguaal: / Postlinguaal: Plotselinge:  Evenwichtsstoornissen  Tinnitus (oorsuizingen)  Bij vaker nevenhandicap Geleidelijke:  Evenwichtsstoornissen  Tinnitus (oorsuizingen)  Bij vaker nevenhandicap

7 G EVOLGEN DOOFHEID : KWETSBAARHEID Prelinguaal:  Minst problemen met communicatie  Kunnen goed liplezen  Beheersen gebarentaal goed  Acceptatie doofheid = hoog Postlinguaal:  Acceptatie doofheid = laag Plotselinge:  Kunnen goed liplezen Geleidelijke:  Hebben het vaakst problemen met communicatie  Beheersen gebarentaal en liplezen het slechtst

8 G EVOLGEN DOOFHEID : PSYCHISCH WELBEVINDEN Prelinguaal:  Rapporteren gevoelens van depressie en angst het minst  Gemiddelde leeftijd = lager dan bij andere 2 groepen Postlinguaal:  Gemiddelde leeftijd = hoog Plotselinge:  Rapporteren gevoelens van depressie en angst gemiddeld Geleidelijke:  Rapporteren gevoelens van depressie en angst het meest  Missen geluiden

9 Z ELFWAARDERING Prelinguaal:  Acceptatie doofheid = hoog  Gesocialiseerd als doof persoon  identificeert zich in dovengemeenschap Postlinguaal:  Acceptatie doofheid = laag  Identificeert zich eerder als een gehandicapte groep

10


Download ppt "K ORTE SYNTHESE ARTIKEL “ Verschillen tussen prelinguaal en postlinguaal dove volwassenen”"

Verwante presentaties


Ads door Google