De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een beroepsstandaard? Waarom eigenlijk? En hoe ijken we die? Marc van der Meer Den Bosch, 19 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een beroepsstandaard? Waarom eigenlijk? En hoe ijken we die? Marc van der Meer Den Bosch, 19 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Een beroepsstandaard? Waarom eigenlijk? En hoe ijken we die? Marc van der Meer Den Bosch, 19 juni 2014

2 Inhoudsopgave -Inleiding -Focus op vakmanschap -Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: -Onderkant: onderwijszorgstructuur -Bovenkant: onderwijs als bouwblok voor innovatie? -Leven lang leren: twee discussies die elkaar niet raken -De waarde van vakmanschap -Agenda: onderzoek, professionalisering, innovatie

3 Structuur actieplan Focus op vakmanschap Bron: ecbo

4 Bron Infographic: OCW 2014

5 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: -Onderkant: -Onderwijszorgstructuur -Toenemende entree-eisen -Jeugdwerkloosheid, baanverlies -De startkwalificatie als begin of eindpunt (RMO, 2013)? -Bovenkant: onderwijs als bouwblok voor innovatie? -Occupational change in Europe (D.Oesch, 2013) -Smart industry (NL) of ‘Industrie 4.0 (Dld) -Aansluiting mbo-hbo-arbeidsmarkt (AD-programma’s) -Doorlopende leerlijn (vgl. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland)

6 Leven lang leren: twee discussies die elkaar niet voldoende betrekken 1.Landelijke discussie SER, Handmade in Holland (mei 2013) WRR, naar een lerende economie (november 2013) Rapport LLL, Rinnooy Kan (december, 2013) Onderwijsraad, eigentijds curriculum (april 2014) SER, toekomst arbeidsmarktbeleid (zsm) 2.Sectorale discussie Sectorfondsen/Sectorplannen (vdr Meijden/vdr Meer 2014) Bedrijfsleven kiest eigen modulaire opleidingsprogramma’s Is er één speelveld? Zie spanning in opstelling sociale partners?

7 7 Overzicht valideringsinstrumenten (Bron: kenniscentrum EVC- RvK) 1. Identificeren systematiseren 1. Loopbaan zelfonderzoek 2. Loopbaan- begeleiding 3. Groepsgewijze loopbaantraining (CH-Q) 2. Documenteren 4. Curriculum Vitae / Europass 5. E-portfolio 6. Ervaringsprofiel (EVP) 3. Assessment 7. Ontwikkel/ selectie- assessment 8. EVC-procedure 9. Intake- assessment opleiding 4. Certificeren 10. Verzilveren Ervarings- certificaat 11. Vrijstellings- procedure/ECVET - Mate van validering + Geldt specifiek voor het onderwijs

8 (H)erkennen van vaardigheden 1. EVC: mn. daar waar vakmanschaps- en registratie-eisen bestaan, in de publieke sector, en bij openbare aanbestedingen (orthopedagogen, actuarissen, etc. ) 2. Standaarden voor ‘meesterschap’: horeca, stukadoors, hoveniers, patissiers, boulangers. Standaarden voor ‘excellentie’: parketteurs, slagers, schoenherstellers 3. European Qualification Framework tbv samenhang formeel en non-formeel onderwijs in internationaal verband.

9 Onderzoek Professionalisering Innovatie Verbetering kwaliteit onderwijs-arbeidsmarkt Onderzoek Professionalisering Innovatie

10 7 hiaten in de dataverzameling: 1. (Zij)-instroom en lerarenopleiding 2. Scholing en mobiliteit van docenten 3. Factoren die werkdruk en prestaties bepalen 4. Leerplanontwikkeling en kwalificatiestructuur 5. Beroepsanalyse van de externe arbeidsmarkt 6. Werkplekleren 7. Upgrading praktijkinstructeurs

11 Slot: Een lerend, zich vernieuwend systeem veronderstelt experimenteerruimte en systematische terugkoppeling En ook: ‘vakmensen en bewust vertrouwen’ ‘


Download ppt "Een beroepsstandaard? Waarom eigenlijk? En hoe ijken we die? Marc van der Meer Den Bosch, 19 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google