De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievaardigheden YAS-80312 BSc Thesis Animal Sciences 14 maart 2012, Annemie Kersten & Marco van Veller.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievaardigheden YAS-80312 BSc Thesis Animal Sciences 14 maart 2012, Annemie Kersten & Marco van Veller."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievaardigheden YAS-80312 BSc Thesis Animal Sciences 14 maart 2012, Annemie Kersten & Marco van Veller

2

3 Informatievaardigheden in 2010 In juni 2010 (studiejaar 2009/2010 – periode 5) hebben jullie informatievaardigheden gevolgd en de bibliotheekopdracht gemaakt Op de hoogte van o.a.:  Plaatsingssysteem boeken in de bibliotheek  “known item search”: opzoeken boek in de bibliotheek of de “full-text” van een artikel  Verschil vaktijdschrift en wetenschappelijk tijdschrift  Zoeken in Catalogus en bibliografische bestanden

4 Programma  09.00 – 09.45 uur: Opdracht 4, informatiebronnen, bibliotheek Wageningen UR  09.45 – 10.00 uur: Pauze  10.00 – 11.00 uur: zoekstrategieën, citeren en refereren  11.00 – 12.15 uur: Module 4a (in BlackBoard) en zoeken op eigen onderwerp

5 Opdracht 4  Zoek minimaal 10 relevante wetenschappelijke referenties bij het wetenschappelijke artikel  Databases waarin gezocht  Uiteindelijke zoekactie  Evaluatie  Referentielijst

6 Informatiebronnen

7 Internet  Geen kwaliteitscontrole van websites  Zoekmachines Google vindt veel, maar vindt Google alles? http://www.google.com/logos/sesamestreet.html

8 Diepe Web of Onzichtbare Web

9 Wetenschappelijke tijdschriften ● ‘Peer review’ →→→ kwaliteit! ● Bibliografische bestanden ● Zoekmachines (Google Scholar, Scirus)

10 Vakblad vs. wetenschappelijk tijdschrift  http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/g oing-for-more-animals/theme-overview-livestock-a- smart-solution-for-food http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/g oing-for-more-animals/theme-overview-livestock-a- smart-solution-for-food  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18711 41311004744 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18711 41311004744  http://www.sciencemag.org/content/335/6072/1028.full http://www.sciencemag.org/content/335/6072/1028.full

11 Voorbeeld bibliografisch record

12 Bibliografische bestanden  Algemeen/multidisciplinair ● Web of Science ● Scopus ● Google Scholar  Vakspecifiek ● Gezondheid: PubMed, Medline ● Landbouw: CAB Abstracts, Agris, Agricola ● Biologie: Biological Abstracts, ZooRecord ● Aquacultuur en Visserij: ASFA ● Zie ook Portals http://library.wur.nl/desktop/portals/

13 Bibliografieën: overlap en aanvullend Web of Science ScopusCAB AbstractsSciFinder 144157115145 unieke records na ontdubbelen 734859 Sensitivity of models on leaching of pesticides to groundwater Gebruik verschillende bestanden!

14 Bibliotheek Wageningen UR  Forum bibliotheek  Digitale bibliotheek

15 Digitale bibliotheek (http://library.wur.nl)  Portals ● Informatiebronnen per onderwerp en algemeen  Search ● Alle bestanden: o.a. bibliografieën, statistieken etc.  Catalogus  E-books  Elektronische tijdschriften  Log in – voor off-campus toegang ● http://library.wur.nl.ezproxy.library.wur.nl/ http://library.wur.nl.ezproxy.library.wur.nl/

16 Zoekstrategieën  “ Known item searching”  “Structured (or concept) searching”:Opdracht 4  “Following a thread”

17 “Known item searching”  Volledige tekst van een artikel opsporen: Linklater, W.L., Cameron, E.Z. (2000). Tests for cooperative behaviour between stallions. Animal Behaviour 60 (6): 731-743  Boek opsporen om te lenen: Martin, P., Bateson P., 2007. Measuring behaviour: an introductory guide. Cambridge University Press, Cambridge. Weten jullie nog hoe?

18 Booleaanse operatoren - oefening  Open CAB Abstracts (OvidSP)  Zoek op meat en zoek daarna op quality  Ga naar de zoekgeschiedenis en combineer de resultaten met OR en met AND  Zoek daarna op meat quality  Ga weer naar de zoekgeschiedenis en verklaar de verschillen in het aantal records

19 Phrase searching - oefening  Open Scopus  Zoek op meat quality en daarna op meat AND quality  Is er verschil tussen beide zoekacties in het aantal resultaten?  Hoe kun je zoeken op de exacte woordcombinatie meat quality (naast elkaar in de aangegeven volgorde)?

20 Jokertekens – oefening  Open CAB Abstracts (OvidSP)  Zoek op de term pig  Herhaal dit met pigs, met pig* en met pig?  Ga naar de zoekgeschiedenis en bekijk de resultaten

21 Voorbeeld van een zoekactie Rhinovirus bij paarden in Nederland  Vakliteratuur en informatie ter oriëntatie (Nederlands of Engels) ● Groenkennisnet Groenkennisnet ● Google ● Encyclopedieën, bijv. Wikipedia  Wetenschappelijke informatie (Engels) ● Scopus ● CAB Abstracts (OvidSP) ● Google Scholar

22 Wat hebben jullie geleerd van de oefeningen en dit voorbeeld?  Verschillen tussen databases in zoeksystemen  Zoeken op zinsnede of exacte woordcombinatie (“phrase searching”)  Opsplitsen in sleutelconcepten  Gebruik van synoniemen en/of gerelateerde termen  Gebruik van jokertekens

23 Concept- of gestructureerde zoekactie  Identificeer sleutelconcepten (verdeel het onderwerp in hoofdthema’s)  Formuleer zoektermen per concept  Gebruik “database tools” en combineer de zoektermen met Boleaanse operatoren  Verbeter het zoekresultaat (evalueer en selecteer) Illustrations © Loet van Moll 2009

24 1. Identificeer sleutelconcepten Rhinovirus bij paarden in Nederland Rhinovirus in horses in the Netherlands rhinovirus paarden Nederland Of paarden rhinovirus Nederland rhinovirus horses the Netherlands Of equine rhinovirus the Netherlands

25 2. Zoektermen per concept 1 horse(s) equine equid equidae 2 rhinovirus(es) rhinopneumonitis rhinopneumonia herpesvirus(es) ehv-1 ehv-4 3 Netherlands Dutch...........

26 3. Jokers en Booleaanse operatoren  Jokertekens (wildcards): ● 1 karakterwom?n ● 0-1 karaktershorse?, behavio?r ● 0-n karaktersrhinopneumon*, equid$  Boolean opera

27 3. Jokertekens en booleaanse operatoren Voorbeeld CAB-Abstracts #1 horse? OR equine OR equid* #2 rhinovirus* OR rhinopneumon* OR herpes?virus* OR ehv?1 OR ehv?4 #3 netherlands OR dutch #1 AND #2 AND #3 ( horse? OR equine OR equid* ) AND ( rhinovirus* OR rhinopneumon* OR herpes?virus* OR ehv?1 OR ehv?4 ) AND ( netherlands OR dutch )

28 4. Verbeter het zoekresultaat Illustration © Loet van Moll 2009

29 4. Verbeter het zoekresultaat (voorbeeld)  Zoeken in specifieke velden (“field searching”) ● Bijv. Netherlands alleen in titel, abstract en/of trefwoordenveld levert geen irrelevante artikelen op met Netherlands in een adres- of instituut veld Netherlands in all fields Netherlands in title, abstract, and/or keywords

30 4. Verbeter het zoekresultaat (voorbeeld)  Gebruik de thesaurus ● exp western europe/ (CAB abstracts OvidSP)

31 Een rode draad volgen  Zoek een of meer relevante documenten  Kijk naar citaties: ● Referentielijst (ouder) ● Geciteerd door (recenter)  Gerelateerde artikelen Illustration © Loet van Moll 2009

32 Citeren en refereren – Voorkom plagiaat  Vermeld gebruikte bronnen (incl. tabellen, figuren, plaatjes etc.) in de tekst en geef volledige details in de referentielijst  Voor internetbronnen gelden dezelfde regels dan voor gedrukte bronnen  Gebruik aanhalingstekens bij letterlijk overnemen van tekst, bijv. “the rule in these matters is to live and let live" (Howard, 1940, p. 4) Illustration © Loet van Moll 2009

33 Citeren en refereren http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/241e.pdf Suggested citation by EFSA: European Food Safety Authority; "Schmallenberg" virus: likely epidemiological scenarios and data needs. Supporting Publications 2012:EN-241. [31 pp.]. Available online: www.efsa.europa.eu/publications European Food Safety Authority. "Schmallenberg" virus: likely epidemiological scenarios and data needs. Supporting Publications 2012:EN-241. [31 pp.]. Available online: www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/241e.pdf [Retrieved 14 March, 2012]

34 Citeren en refereren http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/goi ng-for-more-animals/theme-overview-livestock-a-smart- solution-for-food/at_download/article_pdf Maarse, L. Theme overview: Livestock, a smart solution for food and farming. Farming Matters, March 2010 [Retrieved 14 March 2012]: 7-12. Available from: http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/goi ng-for-more-animals/theme-overview-livestock-a-smart- solution-for-food/at_download/article_pdf

35 Citeren en referentielijsten  Auteur-datum citatiestijl ● (Jones, 2004); (Jones 2004); Jones (2004) studied … ● Alfabetische referentielijst  Genummerde citatiestijl ● (1); [1];1; Jones (1) studied … ● Referenties geordend op volgorde van verschijnen in de tekst

36 Citeren en referentielijst Tijdschriften hebben eigen citatiestijl

37 Vereiste gegevens voor referentielijst  Gekozen citatiestijl: Consequent en nauwkeurig gebruiken  Artikel in tijdschrift: ● auteur(s), (titel), tijdschrifttitel, volume, (issue), pagina’s, publicatiejaar  Boek: ● auteur(s), titel, publicatiejaar, plaats van publicatie, uitgever.  Boekhoofdstuk: ● auteur(s), titel van het hoofdstuk, editor(s), titel van het boek, publicatiejaar, plaats van publicatie, uitgever.

38 Vereiste gegevens voor referentielijst  Websites: ● Auteur(s) of organisatie, jaar (of datum van de laatste update), documenttitel, website titel, datum van laatste bezoek, URL ● Geef een rechtstreeks (of volledig) URL naar de pagina die je citeert ● Behandel elektronische documenten die ook in print versie beschikbaar zijn, alsof zij print zijn (bijv. tijdschriftartikelen, rapporten, etc.)

39 Hoe citeer je een tweet?  How do you cite a tweet in an academic paper? ● MLA citatiestijl: ● http://www.theatlantic.com/technology/archive/20 12/03/how-do-you-cite-a-tweet-in-an-academic- paper/253932/ http://www.theatlantic.com/technology/archive/20 12/03/how-do-you-cite-a-tweet-in-an-academic- paper/253932/ ● Athar, Sohaib (ReallyVirtual). "Helicopter hovering above Abbottabad at 1AM (is a rare event)." 1 May 2011, 3:58 p.m. Tweet.

40 Stijl  Zoek een goed voorbeeld: tijdschriftartikel ● Referentielijst en/of instructies voor auteurs  Gebruik citatiegidsen (Virtual Reference Desk) ● Sheffield Hallam University (2010), Guide to referencing and citations, http://catalogue.shu.ac.uk/record=b1460281~S2a ● Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [updated 2009 Oct 21; cited Year Month Day]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine

41 EndNote  Software om referenties op te slaan in een database en om referentielijsten te maken in Word (Backboard module 7.2)  Handleidingen voor gebruik van EndNote op http://library.wur.nl/endnote  Cursussen werken met EndNote X4: http://library.wur.nl/desktop/events/  Regelmatig demonstraties in lunchtijd EndNote X4 en EndNote Web: http://library.wur.nl/desktop/events/

42 Blackboard – Login  Ga naar http://eduweb.wur.nl of http://edu6.wur.nl/http://eduweb.wur.nlhttp://edu6.wur.nl/ Login en selecteer ECS52901_2011_0 Course information: YAS-80312 BSc-Thesis Animal Sciences ● Module 4a en 7.1 (incl. oefeningen en quiz) en opdracht 4 ● In eigen tijd de overige modules

43 End slide Thank you for your attention!


Download ppt "Informatievaardigheden YAS-80312 BSc Thesis Animal Sciences 14 maart 2012, Annemie Kersten & Marco van Veller."

Verwante presentaties


Ads door Google