De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe word je burgemeester, Hoe blijf je burgemeester, Hoe eindigt het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe word je burgemeester, Hoe blijf je burgemeester, Hoe eindigt het."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe word je burgemeester, Hoe blijf je burgemeester, Hoe eindigt het.
Rotary 18 november 2014

2 Alphense aanleiding http://www.burgemeesters.nl
Uniek: al tweede burgemeester uit eigen gemeente

3 Eerst nog wat feitjes en onderzoeken

4 Van 1938 tot nu van 50 pagina’s tot 500

5 1938

6 http://www. burgemeesters. nl/sites/www. burgemeesters

7 Feitjes 1840: aantal gemeenten en dus burgemeesters >1200
Vooral vanaf zestiger jaren afname : gemeenten : : >390 plus 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

8 En nog een bijzondere! Prinses Beatrix (14 jaar oud) de eerste in 1952

9

10 En zo ziet dat eruit, 2005 in Castellum

11 Feitjes Dus ca 350 burgemeesters in NL Ca 50 waarnemend burgemeesters Ca 50 mutaties per jaar. Gemiddelde zittingsduur in één gemeente 5,5 jaar (aanstellingsperiode 6 jaar) Meesten voorheen wethouder of andere politieke functie.

12 Hoe ziet dat eruit? Witte, hoogopgeleide mannen van 50+

13 Hoeveel uur maken ze? Gemiddeld bijna 60 uur per week
Uitschieters tot 80 uur Relatie met gemeentegrootte Voorzitten 10 uur Contact maatschappelijke organisaties en bedrijven 7 uur Representatie 7 uur Veiligheid 6,5 uur

14 En wat schuift het: Klasse Aantal inwoners Bezoldiging
1 Tot en met € ,72 € ,09 € ,16 € ,79 € ,17 € ,59 € ,26 € ,95 en meer € ,86

15 Wat doen ze dan? Voorzitter van de raad
Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders Eigen taken en bevoegdheden openbare orde en veiligheid, van bestrijding jihadisme tot huiselijk geweld, van rampen tot demonstraties Soms portefeuilles Koninklijke Onderscheidingen

16 Wat doen ze nog meer? Gezicht, boegbeeld Verbinder
Vertegenwoordiger gemeente Vertegenwoordiger bevolking Bewaking integriteit bestuur en organisatie

17 Wat moet je er voor meenemen? Competenties
Basiscondities Bestuursstijlen Bestuursvaardigheden.

18 Basiscondities 1. Identificatie 2. Bindend vermogen
3. Integriteit 4. Onafhankelijkheid 5. Stressbestendigheid 6. Signaalgevoeligheid

19 Bestuursstijlen 1. Verbinder
2. Netwerker 3. Procesregisseur 4. Aanjager

20 Bestuursvaardigheden
-Inlevingsvermogen - Omgevingsbewustzijn - Sociabel - Beïnvloedingsvermogen - Communicatief - Achtergrondoriëntatie - Coaching - Vernieuwingskracht - Probleemverduidelijking - Adaptief vermogen - Doorzettingsvermogen - Oordeelsvorming - Daadkracht - Vasthoudendheid - Besluitvaardigheid - Voortgangsbewaking - Onderhandelingsvaardigheid - Doelgerichtheid - Bestuurlijke gevoeligheid - Organisatiegevoeligheid 

21 Wat vinden ze mooi? Krachtlijnen
natuurlijk gezag, samenbindende rol, bewaken kwaliteit en zorgvuldigheid besluitvorming, veerkracht.

22 Wat vinden ze moeilijk? Kwetsbaarheden
Toenemende afhankelijkheid gemeenteraad Onzichtbaar leiderschap Spanningen tussen rollen Complexe aanstellingswijze

23 Kenmerken burgemeestersambt anno 2014
Staat onder druk agv toenemende agressie, geweld en politieke kwetsbaarheid Verregaand hybride: onafhankelijk, apolitiek, eigenstandig, versus afhankelijke, politieke en collegiale bestuursfunctie Majesteitelijke en magistratelijke karakteristieken.

24 Vervolg kenmerken anno 2014
Basisprofiel: onpartijdig waken en binden Hoeder goed bestuur Veel ruimte om binnen en buiten basisprofiel eigen invulling te geven Maar: weinig ruimte voor eigen visievorming Zorgen over kwetsbaarheid gezag en houdbaarheid onafhankelijke positie boven partijen

25 Wie heeft er zin in? Wie durft nog?
Gemiddeld kandidaten voor elke vacature. Hoe word je het? Hoe blijf je het? Hoe eindigt het?

26 Hoe word je het? Benoeming De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 4 maanden. De benoemingsprocedure is: De commissaris van de Koning overlegt met fractievoorzitters gemeenteraad. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. De sollicitant schrijft een brief. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente. De gemeenteraad beveelt kandidaten aan. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente. Ongeveer 70 % van de bevolking wenst directe verkiezing

27 Hoe blijf je het? Herbenoeming
Een burgemeestersbenoeming is voor 6 jaar. Een burgemeester kan daarna opnieuw worden benoemd. De herbenoemingprocedure is: 8 maanden voordat de ambtstermijn afloopt, is er een gesprek tussen de commissaris van de Koning en de burgemeester. De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen. De vertrouwenscommissie spreekt met de burgemeester. De gemeenteraad bespreekt het verslag van de vertrouwenscommissie met de burgemeester. De gemeenteraad stuurt een aanbeveling naar de commissaris van de Koning. De commissaris adviseert de minister van BZK over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.

28 Hoe blijf je het? Politiek draagvlak Maatschappelijk draagvlak
Evaluatiegesprekken Feedback organiseren

29 En hoe eindigt het? Ontslag
De Koning kan de burgemeester ontslaan. De burgemeester kan ook zelf ontslag aanvragen. Na ontslag krijgt de burgemeester automatisch  een uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtdragers (Appa). De reden van ontslag is voor de uitkering niet relevant. Ontslag op eigen aanvraag De burgemeester kan zelf ontslag aanvragen bij de Koning. Als de burgemeester niet wordt herbenoemd, geldt dit ook als ontslag op eigen aanvraag. De burgemeester kan ontslag aanvragen als hij vervroegd wil stoppen met werken. Meer informatie over vervroegd stoppen met werken staat in de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) Meer informatie over ontslag op eigen aanvraag staat in het Rechtspositiebesluit burgemeesters. Ongevraagd ontslag De burgemeester kan ontslagen worden door de Koning. Dat kan onder meer wegens ziekte, ongeschiktheid, opheffing van de gemeente of verstoorde verhoudingen met de gemeenteraad. Als de burgemeester 70 wordt eindigt het burgemeesterschap. De ontslagprocedure is afhankelijk van de reden van ontslag. Meer informatie hierover staat in de Gemeentewet en in het Rechtspositiebesluit burgemeesters. Gemiddeld 5 ongevraagde ontslagen per jaar

30 Uit 1938


Download ppt "Hoe word je burgemeester, Hoe blijf je burgemeester, Hoe eindigt het."

Verwante presentaties


Ads door Google