De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw profiel Groen Vernieuwing vmbo beroepsgericht Op weg naar een nieuw profiel Groen 12 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw profiel Groen Vernieuwing vmbo beroepsgericht Op weg naar een nieuw profiel Groen 12 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw profiel Groen Vernieuwing vmbo beroepsgericht Op weg naar een nieuw profiel Groen 12 november 2014

2 Het onderwijs in de bovenbouw van het vmbo Alleen beroepsgerichte programmadeel vmbo (AVO ongewijzigd) De structuur én inhoud van de beroepsgerichte examenprogramma’s De huidige indeling in sectoren verdwijnt Alle bestaande 35 vmbo afdelingsprogramma’s verdwijnen Er komen (10) profielen met bijhorende profielvakken. WAT VERANDERT ER MET INGANG VAN 2016-2017?

3 Opbouw totaal examenprogramma vmbo

4 tezw Van oud naar nieuw ec gr

5 Z&W BWIMVID&PGROENM&T PIEM&T 10 beroepsgerichte profielen Met ieder een kern- profiel- en keuzeprogramma HBRE&O

6 4 Profieldelen Centraal examen 4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL KEUZE, Profiel-, Keuzeprogramma KERN 50% Syllabus CvE Handreiking SLO Structuur Kern- Profiel- Keuzeprogramma

7 PROFIEL KEUZE EXAMEN P R O G R A M M AO N D E R W I J S

8 PROFIEL KEUZE EXAMEN P R O G R A M M A O N D E R W I J S PROJECTWEEK STAGE =

9 Nieuw profiel Groen PILOTS LANDELIJK Van alle 10 profielen zijn concept examenprogramma's klaar. Alle syllabuscommissies gestart, 6 syllabi (versie 1) gereed. De eerste versie van de overige 4 profielen (waaronder Groen) zal in 2015 worden vastgesteld Er zijn op dit moment bijna 50 pilotscholen. 28 daarvan zijn gestart met tweede pilotjaar De pilot heeft toetsend karakter en (deels) een ontwikkelend karakter. Tijdens de pilot wordt onderzocht en besloten of het concept examenprogramma op onderdelen inhoudelijk bijstelling verg Vaststelling examenprogramma voorjaar 2016. m.i.v. schooljaar 2016-2017 werken alle vmbo scholen met de dan vastgestelde nieuwe examenprogramma (start 3 e leerjaar)

10 Nieuw profiel Groen PILOT GROEN op 1 mei 2014 is het conceptexamenprogramma profiel Groen opgeleverd. Dit examenprogramma wordt op dit moment nader uitgewerkt in een syllabus (versie 1: voorjaar 2015) In augustus 2014 zijn 9 locaties van AOC’s – VBG scholen gestart met de pilot profiel Groen. De pilotscholen Groen werken nu in het derde leerjaar met hun leerlingen op basis van het conceptexamenprogramma. De pilot heeft toetsend karakter en (deels) een ontwikkelend karakter. Tijdens de pilot kan blijken dat het concept examenprogramma op onderdelen inhoudelijk bijstelling vergt Vaststelling examenprogramma voorjaar 2016. m.i.v. schooljaar 2016-2017 werken alle vmbo- groen scholen met het dan vastgestelde nieuwe examenprogramma.

11 PROFIELDELEN GROEN BB & KB Landelijk gebied (grootschalig) Producent 1.Groene productieGroene productie a)eigentijds ondernemen in de groene sector b)plantaardige producten voortbrengen c)dierlijke producten voortbrengen 2. Tussen productie en verkoop a)Voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat vervoeren, hanteren, verwerken, bereiden en bewaren b)Producten uit de groene sector sorteren, verpakken en transportklaar maken c)voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen, verwerken en klaarzetten van orders in een groene context en mutaties in het systeem doorvoeren Consument/afnemer 3. Vergroening stedelijke omgeving in een stedelijke omgeving: a)een ontwerp maken voor een kleinschalige, groene, ruimtelijke invulling (flora en fauna) b)groene, ruimtelijke invulling realiseren en inrichten c)een kleinschalig, groene, ruimtelijke invulling beheren en de planten en dieren verzorgen d)derden informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke (of groene) producten 4. Groene vormgeving en verkoop in groene sector: a)bestellen en in ontvangst nemen van producten b)controleren en verwerken van goederen en producten c)ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een winkelconcept d)presenteren van producten e)verkopen van producten Stedelijk gebied (kleinschalig)

12 PROFIELDELEN GROEN GL Landelijk gebied (grootschalig) Producent 2. Tussen productie en verkoop a)Voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat vervoeren, hanteren, verwerken, bereiden en bewaren b)Producten uit de groene sector sorteren, verpakken en transportklaar maken c)voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen, verwerken en klaarzetten van orders in een groene context en mutaties in het systeem doorvoeren Consument/afnemer 3. Vergroening stedelijke omgeving in een stedelijke omgeving: a)een ontwerp maken voor een kleinschalige, groene, ruimtelijke invulling (flora en fauna) b)groene, ruimtelijke invulling realiseren en inrichten c)een kleinschalig, groene, ruimtelijke invulling beheren en de planten en dieren verzorgen d)derden informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke (of groene) producten Stedelijk gebied (kleinschalig)

13 Nieuw profiel Groen KEUZEDELEN PROFIEL GROEN Keuzedeel 1 Het groene machinepark Groen versie 1 Keuzedeel 2 Tuinontwerp en -aanleg Groen versie 1 Keuzedeel 3 Werk in tuin en landschap Groen versie 1 Keuzedeel 4 Bloemwerk Groen versie 1 Keuzedeel 5 Groene vormgeving en styling Groen versie 1 Keuzedeel 6 Groene groei Groen versie 1 Keuzedeel 7 Groei en oogst Groen versie 1 Keuzedeel 8 Houden van dieren Groen versie 1 Keuzedeel 9 Gezonde dieren Groen versie 1 Keuzedeel 10 Water Groen versie 1 Keuzedeel 11 Smakelijk eten Groen versie 1 Keuzedeel 12 Groene zorg Groen versie 1 Keuzedeel 13 Natuurlijk groen Groen versie 1

14 Alle informatie, ook de conceptexamenprogramma’s: www.vernieuwingvmbo.nl Nieuwsbrief Home Over het project Faq Agenda Nieuwsbrieven Good Practices Contact GROEN CONCEPTEXAMENPROGRAMMA VERSIE 1 EXAMEN 2014 – 2016 PUBLICATIES PILOTSCHOLEN ORGANISATIE PLATFORMS

15 Wellantcollege Amersfoort De leukste school voor later15

16 Voorstellen Susan Leppink Docent bloem en handel Vakgroephoofd Groen+ Projectleider Pilot Amersfoort Werkzaam sinds drie jaar bij Wellantcollege Amersfoort De leukste school voor later16

17 Algemeen Onze school: 350 leerlingen Leerlingen in pilot leerjaar 3 14 BB leerlingen 27 KB leerlingen 10 GL leerlingen 3 paardenklas (aangevuld met 7 TL ll) 22 Kookklas De leukste school voor later17

18 Groen+ team Groeiende school en groeiend team. Groen+ team: 7 docenten Pilotteam: 5 docenten. 3 docenten werken sinds 2014-2015 De leukste school voor later18

19 Themaklassen. School biedt themaklassen aan Paardenklas en kookklas Voorheen buiten rooster om Nu in lessentabel opgenomen Leerlingen hebben geen extra lessen De leukste school voor later19

20 Inventarisatie Hoeveel klokuren praktijk krijgt een BB/KB/GL leerling per week bij u op school? Naam school: … Aantal uren:BB KB GL De leukste school voor later20

21 Wellantcollege Amersfoort BB6uur per week KB 6 uur per week GL2 uur per week leerjaar 3 ; 3 uur leerjaar 4 Totaal leerjaar 3 en 4: BB 360 uur KB 360 uur GL 162 uur De leukste school voor later21

22 Het proces. 1/3 De besluitfase 1 mei 2014. Conceptexamenprogramma klaar Oproep Ministerie aan scholen voor deelname pilots Half mei: Overleg tussen directeur teamleiding, vakgroephoofd groen+ team Landelijke bijeenkomst AOC’s - algemene informatie Besluit: wij gaan ervoor! De leukste school voor later22

23 Het proces 2/3 mei t/m zomervakantie Teamleider en projectleider: verdiepen zich in eindtermen Groen+ team bekijkt de eindtermen en geeft aan waar ieders individuele professionaliteit ligt; Visie Wellantcollege en visie Wellantcollege Amersfoort bekijken en vergelijken; Regio, type kinderen, aanbod MBO Wellantcollege De leukste school voor later23

24 Overeenkomsten en wensen vanuit beide visies bepalen voor nieuwe programma; Vanuit kracht en bevoegdheden van Groen+ team worden keuzes gemaakt voor de keuzevakken Start gemaakt met lessentabel Lessentabel nog een aantal keer herzien eind juni 2014 klaar Lessentabel gecommuniceerd met de roostermaker Bijeenkomst voor de pilot- en volgscholen De leukste school voor later24

25 Het proces 3/3 Start schooljaar 2014-2015 tot heden Het rooster wordt gecontroleerd Lessen starten. Lesmateriaal wordt van week tot week gemaakt door vakdocenten; Bijeenkomst voor pilot- en volgscholen; Lessentabel wordt herzien. Geen grote aanpassingen PTA schrijven De leukste school voor later25

26 Wekelijkse bijeenkomst met docenten Kijken naar manieren van toetsing Bespreken van elkaars lessen en lesideeën Planningen maken Toetsen maken in tweetallen Verdiepen in de ECC Verdiepen in inzet van competenties De leukste school voor later26

27 Voorbereiding lessentabel 6 uur per week BB en KB 2 uurProfieldeel 2 uur Keuzedeel 2 uurKeuzedeel. Themaklas valt onder keuzedeel 2 uur per week GL De leukste school voor later27

28 Programma’s aanbieden Leerling heeft keuze welk programma hij/zij volgt. Niet welke keuzedelen. 3 programma’s: 1.regulier programma 2.kookklasprogramma 3.paardenklasprogramma De leukste school voor later28

29 Einddoelen, leerjaar 3 + 4 Regulier programma BB en KB: 5 keuzedelen 4 profieldelen Themaklas programma BB en KB 4 keuzedelen 4 profieldelen GL programma. Geen Themaklas mogelijk. 2 keuzedelen 2 profieldelen De leukste school voor later29

30 Randvoorwaarden lessentabel Themaklassen in leerjaar 3 en 4. Een themaklas wordt ingediend voor een keuzedeel; Profieldelen hebben we opgedeeld in twee vakken. En twee verschillende vakdocenten; Profieldelen worden gegeven op niveau; Keuzedelen worden gegeven in klassen met BB en KB gemixt; GL heeft een eigen programma. Geen mix met andere niveaus Themaklassen hebben een ander programma. Andere keuze delen; Profieldeel en keuzedelen starten beide in klas 3; Profieldelen worden eind klas 4 allemaal herhaald; de laatste periode is examentraining gebaseerd op syllabi. De leukste school voor later30

31 Opzet van de keuzedelen: Docent bekijkt de eindtermen/competenties Docent deelt deze eindtermen en competenties op in 18 lesweken en houdt hierbij rekening met LOB, competenties en reflecteren; In klas 3 duurt een keuzedeel 24 weken. In klas 4 18 weken; Als het keuzedeel in klas 3 aanbod komt, vult de docent de lessen aan met extra aandacht voor algemene vaardigheden. Zoals een verkoopgesprek, rekenvaardigheden, extra LOB, en PC vaardigheden Een keuzedeel bestaat uit twee PTA cijfers. De leukste school voor later31

32 Opzet van de profieldelen; Profieldeel duurt 12 weken Wordt in twee vakken opgedeeld De twee vakdocenten bekijken en bespreken de eindtermen en maken, indien mogelijk, een gezamenlijk einddoel (PTA opdracht) voor de leerlingen Docenten stellen samen beoordelingslijst op van het PTA onderdeel Docent maakt van afgesproken profieldeel een lesplanning maken van 6 weken Docent gaat net als bij een keuzedeel op zoek naar lesmateriaal en creëert de lessen De leukste school voor later32

33 Opzet themaklas Themaklas leerlingen: veel minder tijd over voor andere keuzedelen; Gekeken naar een keuzemodule met overlap themaklas; Themaklas leerlingen hebben naast keuzedeel: themaklas, 3 andere keuzedelen. Eén keuzedeel is maar 12 weken. Het keuzedeel van 12 weken wordt deels tijdens de themaklas behandeld en deels tijdens keuzedeel; Themaklas docent en andere vakdocent beslissen samen welke keuzemodule en werken gezamenlijk naar twee PTA toetsen; De leukste school voor later33

34 Lesmateriaal: Docent kijkt in zijn lesplanning van 18 weken; Schetst een globale lessituatie; Kijkt per les wat er in de ECC aanwezig is aan lesstof; Creëert lesstof Houdt in de lesstof rekening dat er ook dingen inzitten zoals een terugblik op vorige les; Planning doornemen met de leerlingen; Afwisselende werkvormen; Terugkomende structuur in de lessen; Combineert de theorie met een praktijk opdracht; De leukste school voor later34

35 Waar lopen we tegenaan? LOB inpassen -> Handreiking LOB is er tot op heden nog niet; Er is nog geen syllabus. Deze is in het voorjaar 2015 klaar Hoge werkdruk bij de vakdocenten. Halve dag per week is snel voorbij; Klas 3 en 4 hebben hetzelfde PTA toetsingsmoment. Hierdoor moet bij de groen+ vakgroep veel getoetst en ontwikkeld worden op hetzelfde moment De leukste school voor later35

36 Onderbouw vorig schooljaar veranderd. Daar moet ook aandacht naar toe om de kwaliteit te verbeteren; Inzet competenties; we willen graag, maar willen het wel goed doen en niet half; Kleine vakgroep. Dus de lessentabel wordt afgestemd op wat we hebben aan docenten; Lessen bij een vak zijn niet goed gegaan en dus ook de PTA toets niet. Wat nu? -> overleg met landelijk pilotteam; Docenten zijn erg zoekende, de waan van de dag maakt dat de leerlingen er wel zijn en docenten snel moeten handelen/ontwikkelen; Er staan dingen in de profieldelen beschreven waar we niet de faciliteiten voor hebben; De tijd ontbreekt om netwerk op te zetten om ook buiten de school met leerlingen te leren; Tijd…. agenda De leukste school voor later36

37 Weekagenda Lesgeven 9 uur Voor en na bereiding les 3,6 uur Organiseren 2,5 uur Vakgroep hoofd 3,8 uur Pilot leiden/begeleiding 5,6 uur Lesmateriaal schrijven, pilot 3,2 uur Vergadering2 uur Manifestatie, pilot 3,3 uur De leukste school voor later37

38 Bedankt voor uw aandacht 38De leukste school voor later


Download ppt "Nieuw profiel Groen Vernieuwing vmbo beroepsgericht Op weg naar een nieuw profiel Groen 12 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google