De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIALE BESCHERMING Waar heb als patiënt ik recht op?

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIALE BESCHERMING Waar heb als patiënt ik recht op?"— Transcript van de presentatie:

1 SOCIALE BESCHERMING Waar heb als patiënt ik recht op?
11 oktober 2014 An De Cock & Lode De Bot

2 Agenda Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw Rechtenverkenner
Overzicht regelgeving RIZIV Maximumfactuur Statuut personen met een chronische aandoening E- & F-pathologie Tegemoetkomingen voor personen met een handicap

3 1. VOOrstelling Vlaams patiËntenplatform VZW

4 Vlaams Patiëntenplatform vzw
Platform van een 100-tal patiëntenverenigingen Onafhankelijk Algemene belangenbehartiging Thema’s: patiëntenrechten, werk, verzekeringen, medicatie, kinderen, zeldzame ziekten, tegemoetkomingen … Wat doen we? We informeren patiëntenverenigingen over beleidsbeslissingen. Vb. wet op de patiëntenrechten, wetgeving omtrent medische fouten,… We brengen noden en problemen van mensen met een chronische ziekte in kaart . Vb. terugbetalingen via de maximumfactuur, toegankelijkheid van hospitalisatieverzekeringen, terugkerende kosten bij het verlengen van het voorlopig rijbewijs,… We zoeken in overleg met patiënten naar oplossingen. Vb. In de verschillende studiegroepen (werkgelegenheid – verzekeringen - medicatie) werd samen met patiënten een brochure samengesteld, waarin de rol van de verschillende expertise-artsen wordt toegelicht en hoe men zich best voorbereid op een onderzoek bij één van hen. We verdedigen de belangen van patiënten in verschillende organen zoals bijvoorbeeld de Federale Commissie voor de Rechten van de patiënt

5 2. rechtenverkenner.be

6 Situering Initiatief van de Vlaamse Overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Afdeling Welzijn en Samenleving Alle sociale rechten in een online gids Voor burgers én hulpverleners

7 Welke informatie? Verschillende categorieën: Werken, wonen, onderwijs, welzijn, energie,… Verschillende doelgroepen: Ouderen, chronisch zieken, werkzoekenden,… Verschillende overheden: Federaal, regionaal, provinciaal en lokaal Sociale Kaart: Diensten en voorzieningen

8 Welke informatie? Fiche per recht: Omschrijving Toekenningsvoorwaarden
Aanvraagprocedure Welke documenten nodig voor aanvraag? Contactgegevens betrokken dienst

9 Verschillende zoekopties
Postcode als vertrekpunt (lokale rechten) Zoekopties: Per thema of doelgroep Via persoonlijk profiel Trefwoorden Volledig alfabetisch overzicht

10 3. Overzicht regelgeving RIZIV

11 Algemene situering RIZIV
Twee grote takken Rijksinstituut Ziekte- en Invaliditeitsverzekering RIZIV: Dienst geneeskundige verzorging (terugbetaling medicatie, forfaits, ziekenhuiskosten,…)  Maximumfactuur  Statuut chronische aandoening  E- en F-pathologie Dienst uitkeringen (arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkering,…)

12 MAXIMUMFACTUUR

13 Maximumfactuur (MAF) Doel: opeenstapeling van medische kosten vermijden Bedoeld om personen en gezinnen te beschermen tegen hoog oplopende medische kosten Garantie dat gezin over de periode van 1 jaar nooit meer dan een bepaald bedrag zal uitgeven aan geneeskundige verstrekkingen  maximumplafond

14 Maximumplafond MAF Maximumplafond = maximumbedrag dat gezin op een jaar zelf moet betalen aan remgeld Zodra plafond overschreden wordt, betaalt de ziekteverzekering alle verdere kosten volledig terug  verschillende manieren om MAF-plafond te berekenen (Maximumplafond = MAF-plafond)

15 Berekening MAF-plafond
Op basis van gezinsinkomen (= Inkomens-MAF) Recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming: max €450 (=Sociale MAF) Kinderen jonger dan 19 jaar: max €650, ongeacht gezinsinkomen Personen die gedurende 2 opeenvolgende jaren €450 aan medische kosten hebben betaald: €100 korting op MAF-plafond (=Chronische MAF)

16 Inkomens-MAF Grensbedrag inkomen MAF-plafond  17.039,73 euro 450 euro
Van ,73 euro tot ,40 euro 650 euro Van ,40 euro tot ,00 euro 1.000 euro Van ,00 euro tot ,10 euro 1.400 euro Vanaf ,10 euro 1.800 euro Bron: RIZIV

17 Overschrijden maximumplafond
Indien MAF-plafond overschreden: ziekenfonds start met automatische terugbetaling van kosten waar je recht op hebt voor de rest van het jaar Patiënt hoeft hiervoor zelf niets te doen Belangrijk om tijdig attesten voor terugbetaling in te dienen bij ziekenfonds! Ziekenfonds houdt zelf bij wanneer je mogelijks MAF-plafond bereikt Als laagst mogelijke MAF-plafond bijna bereikt is, zal ziekenfonds gegevens over inkomen opvragen bij FOD Financieën (o.w.v. privacy-redenen kan dit niet vroeger) Patiënt kan op elk moment aan zijn/haar ziekenfonds vragen om een overzicht te krijgen van de kosten hij/zij die reeds gemaakt heeft en in aanmerking komen voor MAF

18 Welke kosten komen in aanmerking voor de MAF?
Van de meeste kosten wordt enkel het stuk dat de patiënt zelf moet betalen (=remgeld) meegerekend  Maar: Verstrekkingen of medicatie waarvoor ziekteverzekering niet tussenkomt, worden niet in aanmerking genomen voor de MAF (er is namelijk geen remgeld) Sommige van de opgenomen kosten zijn gebonden aan bijkomende criteria (bv. leeftijd of doelgroep)

19 Overzicht kosten die in aanmerking komen
Remgeld voor verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners Remgeld voor geneesmiddelen uit categorie A,B en C en voor magistrale bereidingen Remgeld voor technische prestaties (bv: operaties, röntgenfoto’s, labo-onderzoeken, technische testen,…) Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis en in een psychiatrisch ziekenhuis (enkel de eerste 365 dagen) Forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie Enterale voeding via sonde of stoma voor jongeren minder dan 19 jaar Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal Afleveringsmarges (supplement) voor implantaten Medische zuurstof en radio-isotopen Griepvaccin voor personen ouder dan 65 jaar Sommige pijnstillers voor patiënten met chronische pijn of actieve verbanden voor patiënten met chronische wonden

20 Voorbeelden niet opgenomen kosten
D-medicatie (‘comfortgeneesmiddelen’) Geneesmiddelen ‘Cx’ (anticonceptie) en ‘Cs’ (griepvaccins) Voedingssupplementen Vitaminen en mineralen Bepaalde hulpmiddelen Verbanden Zalven Incontinentiemateriaal

21 Statuut personen met een chronische aandoening

22 Wat is het statuut? Oorsprong: plan ‘Prioriteit aan de chronisch zieken’ van Minister Onkelinx in 2008 Vraag van patiënten: Erkenning als persoon met chronische aandoening Toekenning van specifieke rechten Van kracht sinds december 2013

23 Wat houdt het statuut in?
Persoon met statuut chronische aandoening heeft recht op: ‘MAF chronisch zieken’ = €100 korting op plafond maximumfactuur Mogelijkheid tot derdebetaler  In toekomst hopelijk verdere uitbreiding

24 Wie krijgt het statuut? Personen met hoge en ‘chronische’ medische kosten: Ofwel acht opeenvolgende kwartalen telkens €300 aan medische kosten Ofwel recht hebben op zorgforfait Forfait toegekend aan zwaar hulpbehoevende personen met hoge medische kosten Wordt automatisch toegekend door ziekenfonds Statuut automatisch geopend en toegekend voor een periode van twee jaar

25 Welke kosten tellen mee?
Alle medische kosten waarvoor ziekteverzekering tussenkomt Bv.: doktersbezoek, medicatie, ziekenhuisopname,… Telkens het volledig bedrag terugbetaald deel persoonlijk aandeel MAAR: Belangrijk knelpunt! Niet-terugbetaalde medische kosten komen niet in aanmerking Bv. lotions voor huidaandoeningen, psychotherapie,…

26 Opening en verlenging statuut
8 keer €300 per kwartaal (of recht op zorgforfait) Statuut voor twee jaar toegekend Verlenging: Minder streng: €1200 kosten per jaar (of recht op zorgforfait) Statuut telkens verlengd voor één jaar

27 Zeldzame ziekten Personen met zeldzame ziekte hebben recht op:
Langere toekenningsperiode statuut Meer soepele verlenging statuut Wat nodig? Zeldzame aandoening moet vermeld staan op Orphanet Attest van geneesheer-specialist: indienen bij ziekenfonds

28 Zeldzame ziekten Opening statuut: Verlenging statuut:
Automatische toekenning statuut op basis van kosten of zorgforfait Na indienen attest statuut geopend voor vijf jaar (ipv twee jaar) Verlenging statuut: In laatste jaar toekenningsperiode nieuw attest indienen Statuut opnieuw verlengd voor periode van vijf jaar (ipv één jaar) Moet niet langer voldoen aan financiële voorwaarden (€1200 kosten per jaar)

29 Zeldzame ziekten Zeldzame ziekte verandert niets aan gelinkte rechten
Persoon met statuut chronische aandoening heeft recht op: ‘MAF chronisch zieken’ = €100 korting op plafond maximumfactuur Mogelijkheid tot derdebetaler  In toekomst hopelijk verdere uitbreiding

30 Wat moet je doen? NIETS: statuut wordt automatisch toegekend Ziekenfonds stuurt brief bij opening statuut Na opening statuut eventueel attest indienen van zeldzame ziekte Getuigschriften tijdig aan ziekenfonds bezorgen (twee jaar geldig)

31 E- & F-pathologie

32 Situering E- & F-pathologie
Terugbetaling kinesitherapeutische verstrekkingen Standaard: terugbetaling aan normaal terugbetalingstarief van 18 sessies kine per jaar Voor maximum 3 verschillende aandoeningen Geen goedkeuring nodig van adviserend geneesheer ziekenfonds voor 1ste aandoening, wel voor 2e en 3e. E- & F-lijst: uitbreiding van het aantal terugbetaalde kinesitherapeutische sessies Gebonden aan aantal voorwaarden

33 E-pathologie Limitatieve lijst van “zware aandoeningen”
Vbn: ernstige spierziekten, mucoviscidose,… Terugbetaling van een onbeperkt aantal sessies kine aan normaal terugbetalingstarief Toegang tot E-pathologie Adviserend geneesheer beslist o.b.v. verslag van behandelende geneesheer-specialist of patiënt tot deze groep behoort Goedkeuring voor maximum een periode van 3 jaar (daarna herevaluatie mogelijk)

34 F-pathologie Reeks van functionele pathologische situaties waarvan de behandeling veel kinesitherapie omvat Vbn: postoperatieve aandoeningen, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen,… 2 lijsten: Acute F-lijst: intense kinesitherapiebehandeling gedurende een korte periode Chronische F-lijst: regelmatige kinesitherapiebehandeling die meerdere jaren kan duren

35 Acute F-lijst “Fa-pathologie”
Terugbetaling van 60 sessies kine per aandoening aan normaal terugbetalingstarief Geldig gedurende 1 jaar Start van de dag van de eerste prestatie Meer sessies nodig? In overleg met arts en kinesitherapeut Ook terugbetaling voorzien indien voorgeschreven door arts, maar aan een lager terugbetalingstarief

36 Chronische F-lijst “Fb-pathologie”
Terugbetaling van 60 sessies kine per kalenderjaar aan normaal terugbetalingstarief Geldig voor een langere periode (meestal 2 jaar) Meer sessies nodig? In overleg met arts en kinesitherapeut Ook terugbetaling voorzien indien voorgeschreven door arts, maar aan een lager terugbetalingstarief

37 Vaak gehoorde knelpunten E-&F-pathologie
Moeilijke toegang Aandoening komt niet voor op E- of F-lijst Behandelende arts onvoldoende op de hoogte om juiste aanvraag voor ziekenfonds in te dienen Vage beschrijvingen laten ruimte voor interpretatie Oordeel adviserend geneesheren niet consistent Terugbetaling van onvoldoende aantal sessies (i.c. F-lijst)  Problematiek wordt momenteel in kaart gebracht binnen de Werkgroep Zeldzame Ziekten van het Observatorium voor de Chronische Ziekten (RIZIV)

38 4. TEGEMOETKOMINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

39 Situering Directie-Generaal Personen met een Handicap (DGPH)
Tegemoetkomingen Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) Integratietegemoetkoming (IT) Sociale en fiscale maatregelen Parkeerkaart Sociale tarieven (gas, elektriciteit,…)

40 Tegemoetkomingen Algemene voorwaarden Zelf aanvragen
Leeftijd: jaar Inkomen altijd van belang Medische erkenning (nationaliteit, verblijf,…)

41 Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT)
Elementen die van belang zijn: Verdienvermogen is gedaald tot 1/3 Gezinssituatie bepaalt categorie (= bedrag) tegemoetkoming: alleenstaand, samenwonend, personen ten laste,… Vrijstellingsgrenzen inkomen: Eigen inkomen: €7.029,83 Inkomen partner: €3.271,10 Maximum tegemoetkoming per jaar = €13.084,40  (Noot: Bedragen van april 2014)

42 Integratietegemoetkoming (IT)
Elementen die van belang zijn: Bepaalde beperking van zelfredzaamheid Vrijstellingsgrenzen inkomen: Eigen inkomen: €21.579,27 Inkomen partner: €21.579,27 Maximum tegemoetkoming per jaar = €10.337,70 (Noot: Bedragen van april 2014)

43 Integratietegemoetkoming (IT)
Beoordeling zelfredzaamheid op zes domeinen: Verplaatsen Eten bereiden en nuttigen Verzorgen en aankleden Woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten Gevaar inschatten en vermijden Contacten onderhouden met andere personen Mogelijke scores per domein: 0 = geen moeilijkheden 1 = weinig moeilijkheden 2 = grote moeilijkheden 3 = onmogelijk zonder hulp van anderen Maximum 18 punten (3 punten op elk domein)

44 Meer informatie Directie-Generaal Personen met een Handicap
Informatie op website: Handiweb: Dossier online raadplegen Via elektronische ID en kaartlezer Contactcenter: Provinciale zitdagen

45 Bedankt voor uw aandacht Zijn er nog vragen?

46 Vlaams Patiëntenplatform vzw
Meer informatie Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel:

47 Bedankt voor jullie aandacht en medewerking!


Download ppt "SOCIALE BESCHERMING Waar heb als patiënt ik recht op?"

Verwante presentaties


Ads door Google