De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen dmv medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen dmv medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie. Mededelingen kerkenraad

3 In verband met de verleende ontheffing aan br. Van Wolfswinkel uit het ambt van ouderling roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk zondag 29 september aanstaande inleveren bij br. Wicher Bos. In verband met de verleende ontheffing aan br. Van Wolfswinkel uit het ambt van ouderling roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk zondag 29 september aanstaande inleveren bij br. Wicher Bos. Mededelingen kerkenraad

4 Attestatie is aangevraagd door br en zr Aad en Anouk Sonneveld wegens vertrek naar de kerk van Eindhoven. Morgenavond vergaderen kerkenraad en diakenen om 20.00 uur in het kerkgebouw. Attestatie is aangevraagd door br en zr Aad en Anouk Sonneveld wegens vertrek naar de kerk van Eindhoven. Morgenavond vergaderen kerkenraad en diakenen om 20.00 uur in het kerkgebouw. Mededelingen kerkenraad

5 Agenda 22 september LEF 22 september LEF

6 22 september:Arnoud Parren 23 september:br Ko Jansen Jesse Schipper 24 september:Nadie van Dijken br Taraq Taraq 25 september:br Gerben Bondt br Niels Borst Bart van den Dool 27 september:Jorick Schipper 28 september:br Corné van Driel 22 september:Arnoud Parren 23 september:br Ko Jansen Jesse Schipper 24 september:Nadie van Dijken br Taraq Taraq 25 september:br Gerben Bondt br Niels Borst Bart van den Dool 27 september:Jorick Schipper 28 september:br Corné van Driel Deze week zijn jarig:

7 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

8 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

9 175 C

10 ● Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

11 1 Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep; die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep; met nevels als een sluier de groene aarde tooit; zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit. Gezang 146, NG75: 1, 2

12 2 Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard’ betrad; die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. Looft Hem die ook de mensen tot vreugd geschapen heeft, en die ons onze schulden om Jezus’ wil vergeeft. Gezang 146, NG75: 1, 2

13 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

14 Gezang146:1, 2 ● Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

15 3 O God, die ons in Christus een machtig Vader zijt, verlos ons van het kwade, nu en in eeuwigheid. Leer ons als kind’ren leven en spelen in uw hof, en met de eng’len zingen uw glorie en uw lof. Gezang 146, NG75: 3

16 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

17 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 ● Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

18 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 ● Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

19 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 ● Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

20 Psalm 24: 4, 5 4 Omhoog, o poorten, nu omhoog! Maak hoog en wijd uw oude boog, de Vorst der eer wil binnenrijden. Wie is die Vorst, zo groot in eer? Die sterke Koning is de HEER, de HEER, geweldig in het strijden.

21 Psalm 24: 4, 5 5 Omhoog, o poorten, nu omhoog! Maak hoog en wijd uw oude boog, want zie, Hij komt, de Vorst der ere. Wie is die Vorst, zo groot in kracht? Het hoofd van 's hemels legermacht! Hij is die Vorst, de Vorst der ere.

22 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

23 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

24 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 ● Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

25 Opwekking 330 Gods bazuinen klinken luid: op de bressen stel niet uit. Verzamelt u en sluit de rij. Verkondig Jezus' heerschappij. Gods bazuinen klinken luid: wachters op de muur, zie uit. Eén hand die het zwaard hanteert de ander die de Heer vereert.

26 Opwekking 330 Kom met uw pracht en uw luister. Kom met uw naam vol van kracht. Kom, zend uw licht in het duister, Heer, U bezit alle macht!

27 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

28 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

29 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: ● NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

30

31 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: ● Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

32 Psalm 98: 1, 2 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

33 Psalm 98: 1, 2 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!!

34 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

35 182 E 4-stemmig

36 Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:MAF

37 -Hoe ziet het profiel van een christen anno 2013 eruit? -Hoe geef je dit profiel handen en voeten? -Welke bedreigingen en kansen zijn er voor dit profiel?

38

39 Voor uitgebreide info: zie het nieuwe TU Magazine!


Download ppt "Gezang146:1, 2 Gezang146:3 Nehemia2:11 - 18 Nehemia3:1 - 32 Psalm24:4, 5 Opwekking330: NLB98a: Psalm98:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google