De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AVG/Down poli 18+ AVG poli Idris 18-

Verwante presentaties


Presentatie over: "AVG/Down poli 18+ AVG poli Idris 18-"— Transcript van de presentatie:

1 AVG/Down poli 18+ AVG poli Idris 18-
Hester van der Laan AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)

2 Hester van der Laan-Ponte
even voorstellen Hester van der Laan-Ponte 2000 na opleiding huisartsgeneeskunde in Rijsbergen 200 7 opleiding AVG in Tilburg 2010 AVG Hooge Veer (Tilburg) en OCB Breda 2012 AVG Rijsbergen en OCB/Idris Breda start AVG/Down 18+ poli Breda Tijdens studie geneeskunde en opl HA stages in VG: ‘s Koonings Jaght Arnhem

3 AMARANTgroep Amarant Idris Dr. Leo Kannerhuis Brabant Pauwer
De Amarant Groep is een organisatie die zorgconcepten ontwikkelt en aanbiedt als antwoord op de zorgvraag in elke levensfase van de cliënt en zijn familie. De Amarant Groep ondersteunt en faciliteert zo de vier merknamen.

4 locaties Amarant biedt zorg over grote regio
Heeft te maken met vele gemeentes wat van belang is gezien de komende transitie Tevens te maken met 2 zorgkantoren, VGZ in midden en CZ in west

5 AVG/Down poli 18+

6 waarom mensen met een verstandelijke beperking:
specifieke gezondheidsproblematiek andere benadering nodig kindergeneeskunde en kinderrevalidatie vragen om transitie Amarant wil gespecialiseerde zorg leveren aan mensen met een verstandelijke beperking die niet bij Amarant wonen Mensen met verstandelijke beperkingen kennen specifieke gezondheidsproblematiek en vragen vaak een andere benadering. Kinderartsen vragen wat te doen met onze kinderen met Down als ze 18+ zijn Amarant: Hoe kunnen we gespecialiseerde zorg leveren aan mensen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen?

7 wat doen we gespecialiseerde medische zorg / advisering vraaggericht
screening ahv health watch de huisarts blijft de hoofdbehandelaar een polikliniek voor gespecialiseerde medische zorg voor mensen met het Down syndroom en andere VB van 18+ die niet in een instelling wonen De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is hierin gespecialiseerd en kan een belangrijke schakel zijn tussen patiënt en huisarts of specialist. De AVG is geen vervanging van de eigen huisarts, maar een waardevolle aanvulling.

8 carrousel uitgebreide vragenlijst AVG gedragsdeskundige logopediste
diëtiste multidisciplinair overleg; integraal eindverslag en -advies Elk consult duurt 45 minuten Er is een pauze waaarin we zien dat ouders ook contact maken met elkaar Aan eind MDO

9 voor wie mensen met een verstandelijke beperking, IQ< 50
niet wonend bij Amarant

10 waarvoor verwijzen jaarlijkse screening bij syndromen
problemen rondom eten/slikken en gewicht onbegrepen gezondheids- en/of gedragsproblemen slaapstoornissen seksualiteit, anticonceptie en kinderwens wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging medicatiecontroles bij gebruik psychofarmaca Een verwijzing naar de AVGpoli is mogelijk als er bijvoorbeeld problemen zijn met eten of drinken, epilepsie, gedragsproblemen, onbegrepen klachten, problemen met communicatie of syndroomgebonden medische problematiek (zoals bij het syndroom van Down). spasticiteit, problemen bewegingsapparaat voedingsproblemen, besluitvorming rond PEG-sonde, over- en ondergewicht slikstoornissen, reflux en recidiverende luchtweginfecties ernstige obstipatie Epilepsie zintuigstoornissen (hoge prevalentie) gedragsproblemen en psychiatrie slaapstoornissen seksualiteit, anticonceptie en kinderwens levensfasen en levenseinde wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging. Onbegrepen gezondheids/gedragsproblemen medicatieevaluatie  van  de  medicatie  voor   neurologische en  gedragsproblematiek  voor zover  dat niet door  andere  specialist gebeurt;  verder  willen  huisarts  graag  ethische  kwesties  aan de AVG  overdragen  of overlaten.  Sinds vorig jaar doe ik met Stella de Man en Coranne Arts een transitiespreekuur voor de patiënten met een verstandelijk beperking die nog thuiswonend zijn. Waarna ik de controles op onze AVG/Down poli 18+ ga voortzetten

11 financiering Amarant is AWBZ voorziening en geen eerstelijnszorg
per cliënt verschillend per indicatie verschillend wel / geen zzp Zorg uit de AWBZ De AWBZ vergoedt de volgende soorten zorg: Persoonlijke verzorging 
Bijvoorbeeld hulp bij douchen, aankleden of naar het toilet gaan. Verpleging 
Zoals wonden verzorgen of injecties geven.  Begeleiding 
Begeleiden van activiteiten en dagopvang. Behandeling 
Zoals revalidatie of de behandeling van een chronische ziekte. Langdurig verblijf in een zorginstelling 
Zoals wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Kortdurend verblijf in een zorginstelling 
Bijvoorbeeld een gehandicapt kind dat een paar dagen per week naar een instelling gaat. Ziekenhuisverblijf, mantelzorg, gebruikelijke zorg (korter dan 3 maanden) en voorzieningen uit de Wmo vallen niet onder de AWBZ. Huisartsenzorg, tandartsen en ziekenvervoer vallen onder de eerstelijnszorg. Gesprekken met zorgkantoor lopen Cl die geen zzp hebben kunnen vanuit 10 consulten regeling komen Alleen advies, mogelij 1 interventie Dus geen recept en geen bloedonderzoek (dit nooit dus gaan we de huisarts voor benaderen) Als iemand een zzp met behandelindicatie heeft kan ie terecht Cl die zzp zonder beh hebben worden middels indicatie aanvraag door het zorgkantoor bekeken

12 waar Leuvenaarstraat 82 te Breda Leijakkerplein 4 te Rijsbergen
Tweestedenziekenhuis te Waalwijk Daniel de Brouwerpark te Tilburg Cis indicatie nodig als extra zorg van paramedici of gedragsdeskundige geadviseerd wordt

13 informatie aanmelden folder afspraken uitsluitend telefonisch
coördinator AVG/Down poli of

14 Hester van der Laan AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)
Poli AVG Idris 18- Hester van der Laan AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)

15 waarom kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50-85) en gedrags- en/of psychiatrische problematiek waardoor ze vastlopen Idris is er voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (lvb) in combinatie met complexe problemen. Wat zijn de kenmerken van deze groep? En met welke problematiek hebben zij te maken? Een korte schets. Het belangrijkste kenmerk van mensen met een licht verstandelijke beperking is een laag intellectueel niveau (IQ score van 50 – 69). Ook als iemand een hogere IQ score heeft (70-85) en tegelijkertijd een beperkt sociaal aanpassingsvermogen, spreken we van een lvb. Een lvb hoeft geen probleem te zijn. Problemen ontstaan pas als personen (langdurig) overvraagd worden. Of op belangrijke overgangen in het leven. Vaak is er sprake van een verstoorde gezinssituatie en ernstige psychosociale problemen zoals oplopende schulden, buurtoverlast, criminaliteit en/of verslavingsproblematiek. De cliënt loopt vast: thuis, op het werk, of binnen het reguliere zorgcircuit. Op dat moment is er intensieve begeleiding nodig.
Dan is er Idris. Een lvb-cliënt met complex gedrag? Dan verwijst u naar Idris. Wij zijn er voor lvb-cliënten die door hun verstoorde gedrag vastlopen: thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd. Idris heeft alle expertise in huis om de meest complexe cliënten behandelen. Professionals kunnen bij Idris terecht voor advies, onderzoek, diagnose en behandeling. Voor behandeling of verblijf bij Idris is een CIZ-indicatie nodig, of een verwijzing van Bureau Jeugdzorg.

16 waarvoor verwijzen druk en/of agressief gedrag (ODD)
concentratie- en/of aandachtsproblemen (ADHD) angsten slaapstoornissen seksualiteit, anticonceptie en kinderwens tics en/of dwanghandelingen medicatiecontroles

17 waar West Leuvenaarstraat Breda Zuidoost Midden Best Tilburg
10 consulten regeling ver

18 hoe aanmelden folder 10 consulten regeling, verwijzing huisarts
polikliniek Idris aanmeldformulier op site

19 dank voor uw aandacht


Download ppt "AVG/Down poli 18+ AVG poli Idris 18-"

Verwante presentaties


Ads door Google