De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“In satellite instrument Tropomi the best the Netherlands has to offer in space comes together: ground-breaking technology, science and innovative use.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“In satellite instrument Tropomi the best the Netherlands has to offer in space comes together: ground-breaking technology, science and innovative use."— Transcript van de presentatie:

1

2 “In satellite instrument Tropomi the best the Netherlands has to offer in space comes together: ground-breaking technology, science and innovative use of satellite data. It’s our Dutch business card in orbit.” -- dr. Ger Nieuwpoort, director Netherlands Space Office “'In het ruimte-instrument Tropomi komt het beste samen dat Nederland op het gebied van ruimtevaart te bieden heeft: grensverleggende technologie, wetenschap en innovatief gebruik van satellietdata. Bij elkaar: het Nederlands visitekaartje in de ruimte.” -- dr. Ger Nieuwpoort, directeur Netherlands Space Office

3 Inzicht in onze leefomgeving Understanding our environment
Aardobservatie-instrument Tropomi zorgt voor zes keer zoveel gegevens over het klimaat en de atmosfeer dan nu met vergelijkbare instrumenten beschikbaar is. Earth Observation instrument Tropomi allows for six times as much data about the climate and the atmosphere than currently available with comparable instruments.

4 Meten voor maatregelen Monitoring for measures
Vulkaanas is gevaarlijk voor de luchtvaart. Tropomi brengt vanuit de ruimte dergelijke wolken dagelijks nauwkeurig in kaart. Volcanic ash is hazardous to aviation. Tropomi accurately maps these clouds from space, on a daily basis.

5 “With the much sharper images of Tropomi we will be able to map air pollution on city level. That is a great step forward.” -- dr. Pepijn Veefkind, senior scientist KNMI/ TU-Delft “Met de veel scherpere beelden van Tropomi kunnen we straks de luchtvervuiling op stadsniveau in kaart brengen. Dat is een geweldige stap vooruit.” -- dr. Pepijn Veefkind, senior scientist KNMI/ TU-Delft

6 ? Wetenschappelijk onderzoek Scientific research
Wat zijn de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling en hoe veranderen deze? What are the main sources of air pollution and how do these change?

7 ? Wetenschappelijk onderzoek Scientific research
Hoe kunnen we smogverwachtingen verbeteren met Tropomi meetgegevens? How can we improve smog forecasts with Tropomi measurement data?

8 ? Wetenschappelijk onderzoek Scientific research
Hoe beïnvloedt de mens de samenstelling van de lucht en wat zijn de gevolgen daarvan voor het klimaat en onze leefomgeving? How do we affect the air composition and how does this affect our climate and environment? ?

9 -- dr. Johan de Vries, Earth observation expert Dutch Space
“For the building of the highly complex instrument Tropomi, we bring together the top engineers in the Netherlands. It is high-tech at its best.” -- dr. Johan de Vries, Earth observation expert Dutch Space “Voor de bouw van het uiterst complexe instrument Tropomi brengen we de top ingenieurs binnen Nederland samen. Het is hightech op zijn best.” -- dr. Johan de Vries, aardobservatie specialist Dutch Space “De nauwkeurigheid van Tropomi, in combinatie met de wereldwijde dekking, zal interessante resultaten opleveren. Het verrijkt onze inzichten voor klimaatonderzoek diepgaand.” -- Ilse Aben, xxx SRON: OMI on NASA EOS Aura

10 Luchtkwaliteit Technologische wereldklasse World-class technology
Meet vanuit een baan om de aarde op 800 km hoogte Brengt de hele aarde in 1 dag in kaart Onderscheidt tot op stadsniveau (7x7 km) World-class technology Measuring Earth from an altitude of 800 km Monitoring the total globe in 1 day Measures to city level (7x7 km) Luchtkwaliteit Van dit project kan ik nu echt enthousiast worden; zoveel specialisten op één onderwerp. Tropomi instrument Sciamachy on Envisat

11 Tropomi: Een ‘imaging’ spectrometer
Vergelijkt direct zonlicht met zonlicht dat door de atmosfeer gaat Maakt plaatjes van de verschillen en variaties An imaging spectrometer Compares direct sunlight to the light that passes through the atmosphere Delivers images of the differences and variations

12 “Met een innovatieve techniek kunnen we het licht in Tropomi uiteenrafelen tot alle relevante kleuren, terwijl we het optische hart van het instrument toch compact hebben weten te houden. Dat zijn voor ruimtevaart echt belangrijke stappen.” -- Hans Bol, projectmanager TNO “With innovative technology, we can unravel the light in Tropomi into all relevant colours, while maintaining the optical hart of the instrument compact. These are really important steps for space.” -- Hans Bol, project manager TNO

13 Accurate measurements
Oz 2010 2011 Ozone (Dobson units) 110 220 330 440 550 Nauwkeurige metingen Tropomi bouwt voort op de Nederlandse bijdrage aan satellietinstrumenten als GOME, Sciamachy en OMI Detecteert onder andere ozon, methaan, stikstofdioxide en zwaveldioxide Accurate measurements Tropomi builds on the Dutch contribution to satellite instruments such as GOME, Sciamachy and OMI Detects amongst others ozone, methane, nitrogen dioxide and sulphur dioxide

14 “With its sophisticated observations and wide viewing angle Tropomi is able to bring the international climate research a big step further. It would be fantastic if Tropomi lives up to that scientific promise.” -- prof. dr. Ilse Aben, senior scientist SRON “Met zijn verfijnde waarnemingen en grote kijkhoek kan Tropomi het internationale klimaatonderzoek een flinke stap verder brengen. Het zou fantastisch zijn als Tropomi die wetenschappelijke belofte waar maakt.” -- prof. dr. Ilse Aben, senior scientist SRON

15 Klaar voor lancering? Ready for launch?
Tropomi wordt op dit moment gebouwd in opdracht van ESA en NSO onder leiding van een team van Nederlandse experts. De lancering met de Europese milieusatelliet Sentinel-5 Precursor staat gepland voor 2015. Ready for launch? Tropomi - jointly commissioned by ESA and NSO - is being built led by a team of Dutch experts right now. The launch with the European environmental satellite Sentinel-5 Precursor is scheduled for 2015.

16 “The Tropomi Sentinel-5 Precursor Atmospheric Chemistry Mission is a valued member of the ESA/EU GMES family.” -- Kevin McMullan, Sentinel-5 Precursor Project Manager, ESA “De Tropomi Sentinel-5 Precursor missie is een waardig lid van de ESA/EU GMES familie.” -- Kevin McMullan, Sentinel-5 Precursor Project Manager, ESA


Download ppt "“In satellite instrument Tropomi the best the Netherlands has to offer in space comes together: ground-breaking technology, science and innovative use."

Verwante presentaties


Ads door Google