De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdringing: Vrijwilligerswerk in veranderende tijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdringing: Vrijwilligerswerk in veranderende tijden."— Transcript van de presentatie:

1 Verdringing: Vrijwilligerswerk in veranderende tijden

2 Vraagstelling aan Humanitas  Tegen welke grenzen loopt Humanitas aan?  Wanneer beschouwt Humanitas iets als werkverdringing en wanneer niet?  Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen waaraan Humanitas die criteria ontleent?

3 Verdringing  Stelling “Vrijwilligerswerk leidt tot verdringing” is omkering werkelijkheid.  Vrijwilligers pakken zaken waarvoor de overheid, de gemeenschap, niet (langer) bereid is te betalen.  Is resultaat van politiek-bestuurlijke afweging:  Wat hebben we over voor goede zorg?  Voor goede publieke dienstverlening?  Voor onderwijs en veiligheid?

4 “Zelf”-verdringing?

5 Verdringing?  Voortdurend appel op organisaties als Humanitas om mee te denken over mogelijkheden voor inzet vrijwilligers. Uiteraard deels uit budgettaire overwegingen.  Is niet altijd even duidelijk waar je wel en waar je niet op in kunt gaan. Grens is meestal niet met lineaal te trekken.  Primaire reactie van vrijwilligers: in actie komen als mensen in de knel raken, ook al is dat gevolg van overheidsbesluiten.

6 Omdenken?  Budgetreducties brengt ook denkproces op gang:  Waarin ligt de kernwaarde van beroepsmatige zorg/hulp?  Waarin ligt de kernwaarde van vrijwilligerswerk?  Wat kan vrijwilligerswerk wat beroepsmatige arbeid niet kan?  Bezinning: Is er in het verleden niet te veel geprofessionaliseerd (jeugdhulpverlening: NL heeft meeste kinderen intramuraal in behandeling)?  Was dat nodig? Waarom was dat ook alweer nodig? Kan dat niet door burgers zelf/onderling worden gedaan?

7 Beperkingen  Mogen vrijwilligers betaalde krachten vervangen?  Soms onvermijdelijk;  Gaat niet altijd om werkzaamheden waarvoor specifieke deskundigheid wordt verlangd;  Maar is niet altijd verantwoord (gelet op complexiteit) en dan niet doen.  Kunnen vrijwilligers betaalde krachten vervangen?  Nee, er zijn taken waarvoor specifieke deskundigheid en ervaring nodig is (hoog risico-profiel);  Nee, zorg voor continuïteit en kwaliteit niet afhankelijk maken van toevallig beschikbaarheid van vrijwilligers.

8 Verdringing? Grensbewaking!  Liever benaderen vanuit de vraag waar je je grenzen trekt.  Hoe beter je weet wie je bent (identiteit), des te beter ken je je grenzen.  Kernactiviteit Humanitas:  Wel: tijdelijke, ondersteunende contacten ‘van mens tot mens’, gericht op participatie en zelfredzaamheid;  Niet: persoonlijke (lijfsgebonden) verzorging;  Geen: hulpverlening (therapie, schuldsanering, et cetera).  Vrijwilligheid van contact is voorwaarde, voor deelnemer en vrijwilliger (geen dreiging van sancties).

9 Cyclisch proces?  In loop van geschiedenis wisselen beide elkaar af: beroepskrachten verdringen vrijwilligers en andersom.  Verdringing-vraagstuk is laag-conjunctuur- discussiepunt (periode 1980 – 1985: toetsingscommissies werkgevers/werknemers inzake vrijwilligersvacatures).  Nadien (hoogconjunctuur) hoorde je er niets meer over.  Zelfs als geld geen rol zou spelen kunnen we op termijn niet voorzien in alle personele behoeften in de zorg, het onderwijs, de veiligheid, etc.

10 Achterhoedegevecht?! Discussie van nu is vergelijkbaar met de strijd van de vakbonden voor het “behoud van de stoker op de elektrische locomotief”, een achterhoedegevecht dus.


Download ppt "Verdringing: Vrijwilligerswerk in veranderende tijden."

Verwante presentaties


Ads door Google