De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 2 Marketingomgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 2 Marketingomgeving"— Transcript van de presentatie:

1 College 2 Marketingomgeving
Video’s: Kotler en anderen Vragen bespreken Onderzoek Marketingomgeving MKB 2011 en 2012 Theorie hoofdstuk 4 Marketingomgeving Activerende werkvorm: woordwiel meerkeuzevragen Casus

2 Principes van Marketing Hoofstuk1
Principes van Marketing Hoofstuk1

3 vragen n.a.v. video Welke voorbeelden worden door Kotler genoemd t.a.v. Demografische Economische Ecologische (natural) Politiek Wat bedoelen ze met internet thing?

4 samen midden in de wereld:

5 Principes van marketing - Hoofdstuk 4
Meso-omgeving Buiten het bedrijf en beïnvloedbaar De verkregen positie bij deze partijen is een gevolg van het marketingbeleid: sterk of zwak Principes van marketing - Hoofdstuk 4

6 Principes van marketing - Hoofdstuk 4
Meso-omgeving Ver- schillende afnemers- markten Buiten het bedrijf , maar wel binnen de bedrijfstak, (vrijwel) niet beïnvloedbaar: Biedt kansen en bedreigingen Principes van marketing - Hoofdstuk 4

7 http://www.youtube.com/watch?v=UioRGOBJdsE B2B, B2C, B2G etc
(mindmap PEST)

8 marketing omgevingsfactoren:
Micro: beïnvloedbaar, intern Interne analyse: binnen onderneming: bijvoorbeeld financiën, afdelingen, R en D, personeel Externe analyse: kijken buiten de onderneming: Meso-nivo/ Bedrijfstak: afnemers, leveranciers, concurrenten, publieksgroepen Macro-nivo/ landelijk en mondiaal/ DEPEST

9 Micro, meso en Macro-omgeving
Bron: Hoofdstuk 4

10 Bron: Essentie Marketing, Kotler

11 DEPEST (macro-omgeving)
Demografisch: bevolkingsopbouw, bijvoorbeeld: vergrijzing, hoger geschoolden, migratie generatie X (65-76), en Y, (77-94) (samen I generatie) Einstein (95-nu), DINKY, YUP Generatie Y: belangrijk voor bedrijven

12 Demografische omgeving
Principes van marketing - Hoofdstuk 4

13 levensverwachting

14 DEPEST (macro-omgeving)
Economisch: o.a. nationaal inkomen,BBP, rentestand, werkgelegenheid, export , Economische cyclus

15 DEPEST (macro-omgeving)
Politiek/ Juridisch: bijvoorbeeld: rookverbod horeca

16 DEPEST (macro-omgeving)
Ecologisch: (environmentalism). balans tussen de mens en zijn omgeving. Bijvoorbeeld: geen hardhout uit de Amazone, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

17 DEPEST (macro-omgeving)
Sociaal culturele: Hoe gaan mensen met elkaar om: bijvoorbeeld: meer een ouder gezinnen, invloed op jongeren, meer internationale producten

18 DEPEST (macro-omgeving)
Technologische: Technische vooruitgang: nieuwe producten als smartphones, Tabs, apps, clouds.

19

20 Principes van marketing - Hoofdstuk 4
De interne en externe omgeving MACRO Cultuur Demografie Technologie Economie BEDRIJF Politiek Lokale overheid Ecologisch Shareholders MARKETING MESO Publieksgr. MICRO Toeleveranciers Vakbonden MESO Financial world Afnemers Concurrenten Principes van marketing - Hoofdstuk 4

21 Marktomstandigheden (meso-omgeving)
Per bedrijfstak Marktvormen Aantrekkelijkheid markt Bijvoorbeeld beeld van MKB

22 Relatie met SWOT (hoofdstuk 3)
Interne analyse onderzoekt de micro-omgeving voor zover beïnvloedbaar  S + W Externe analyse onderzoekt de macro-omgeving en het deel van de meso-omgeving dat niet-beïnvloedbaar is  O + T Principes van marketing - Hoofdstuk 4

23 Confrontatiematrix

24 Concurrentie in de bedrijfstak
De concurrentiekrachten (Porter) 1. macht van leveranciers 2. macht van afnemers 3. substituten en complementaire goederen 4. dreiging nieuwe toetreders 5. interne concurrentie

25 Porter: 5 krachtenmodel

26 Videouitleg (youtube)

27


Download ppt "College 2 Marketingomgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google