De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een terugblik op 2013 Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een terugblik op 2013 Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Een terugblik op 2013 Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

2 Activiteiten 2013 Hoe hebben we MenS georganiseerd? De uitvoering / realisatie van plannen Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

3 Organisatieontwikkeling 2013 Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014 8 Themagroepen Wie / Wat / Relatie? Hoe / afbakening? Besluitvorming? Georganiseerd: -doelstellingen -efficiency -vaardigheden / kennis / middelen -herkenbaarheid

4 Organisatieontwikkeling 2013 Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014 8 Themagroepen Wie / Wat / relatie? Hoe / afbakening? Besluitvorming? PVA’s Sociocratisch Proces

5 Het Organogram

6 Wat leidt ons in de vergadering van de Kring Partijleiding? Het uitvoeren van door de AV genomen besluiten Actualiteiten van het moment Binnengekomen post Reacties op voorgaande verslag / voorgenomen besluiten De activiteiten kalender Indicatoren per resultaatgebied Lijst met actiepunten Lijst met verbetervoorstellen Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

7 Besluitvormings en communicatieproces Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

8 Plannen van aanpak Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014 Werkgebied Afbakening Verantwoordelijkheden / bevoegdheden  Autonomie Taakstelling Deelnemers aan de kring Doelen Voortgang

9 Sociocratie Beeldvorming  Meningsvorming  Besluitvorming Besluit-Uitvoering-Evaluatie (terugkoppeling) Besluitvorming volgens consentprincipe Dubbele koppeling Evaluatie van sociocratie binnen MenS Betrokkenheid / transparantie /gelijkwaardigheid / verbinding Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

10 Organisatieontwikkeling 2013 Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014 8 Themagroepen Wie / Wat / relatie? Hoe / afbakening? Besluitvorming? PVA’s Sociocratisch Proces

11 Het realisatie proces Procedureel Naamgeving Politiek Enthousiasmeren /verbinden Financiële resultaten Werving van MenSmedewerkers Termijnvisie Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

12 Procedureel Besluitvormings- en communicatieproces Wijzigingen KvK Declaratieprocedure Procedure vergoeding vrijwilligerswerk Contributiefonds Registratie en verwelkoming nieuwe leden Procedure hoe te reageren op politieke en maatschappelijke reacties / vragen Invoering automatische incasso Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

13 Naamgeving Gepoogd sociocratisch op te lossen Organisatieopstelling gedaan Voorstel om tot synthese te komen Voor ons uit geschoven Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

14 Politiek Open brief aan Minister Schippers met alternatieve kostenbesparingen zorg Radio interview Favoriet FM Artikel en lezing EMV stralingsdag 2013 (Alja) Deelname Global March against Monsanto (3 locaties) Open brieven aan Ministers Dijsselbloem/Asscher/Blok/Kamp met alternatieve bezuinigingen en hervormingen Dialoogavonden ‘Geld naar burgers niet naar banken’ door het land van Ad Broere en Leo Deelname aan Platform Dynamisch Nederland Open brief gemeenteraad Egmond aan Zee UMTS mast(Micha, Alja) Artikel hierover in Noord-Hollands Dagblad (Theo) Reactie op effecten kabinetsbeleid 2014 volgens CBS Vele twitter berichten over actuele thema’s Huiskamerprojecten Start Gouden Tafel Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

15 Enthousiasmeren en verbinden Maandelijkse Nieuwsbrieven Nieuwsflitsen Ondersteunen van petities/burgerinitiatieven Omwarmend Vernieuwd Forum Menswerkersgroep Visiegroepen/kringen Visie- en teambuildingsdag 22 sept.  Droom, visie Lokale activiteiten Facebook activiteiten Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

16 Financiële situatie Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014 Portemonnee In Uit

17 Werkelijkheid 31-12-2013 Contributie: €26.299,- Campagne 2012: €1912,- Donaties: € 1.121,- Bijeenkomsten: € 584,- Overig: € 69,- Beheerskosten: €6.172,- Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014 €18.821,- €27.489,- €8.668,-

18 Werving van MenSmedewerkers Plan van aanpak voor het werven van nieuwe CK’s en vrijwilligers Brochure voor aankomende vrijwilligers Kennismakings- en introductietraject voor “nieuwkomers” Prioriteit: – Landelijke dekking CK’s – Visiegroepen Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

19 Termijnvisie: Ontwikkelkaart Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014

20 Samenvattend Goed georganiseerd / beheersing van beheeraspecten Goede/efficiënte vergaderstructuur Langzame/gestage start van sociocratie Moeizame introductie van PVA’s en dubbele koppeling Goed functionerende Hoofdkring Ondersteuning Onvoldoende deelname /activiteiten in Hoofdkringen Organisatie / Politiek Onvoldoende CK’s / enthousiasmerende activiteiten Financieel redelijk Werving: kip/ei verhaal Visie Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014


Download ppt "Een terugblik op 2013 Partij voor Mens en Spirit 13-april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google