De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POLITIËLE CRIMINALITEITSGEGEVENS Politiezone RIHO 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "POLITIËLE CRIMINALITEITSGEGEVENS Politiezone RIHO 2013."— Transcript van de presentatie:

1 POLITIËLE CRIMINALITEITSGEGEVENS Politiezone RIHO 2013

2 Situering  Jaarlijks ontvangt de PZ van de federale politie, de gegevens m.b.t. criminaliteit.  Vanaf 2007 ook maandelijks de criminaliteitsbarometer.

3 Bronnen  2007 – 2013: De cijfers van de nationale gegevensbank omvatten alle aangegeven feiten m.b.t. tot de zone ongeacht de plaats van aangifte.  Inclusief pogingen.

4 Cijfers interpreteren  Schommelingen in de criminaliteitscijfers kunnen het gevolg zijn van:  effectieve daling of stijging;  verandering in de nomenclatuur;  verandering in federaal en lokaal veiligheidsbeleid;  nieuwe procedures: EVPV – APO;  weglaten van misdrijven of bijvoeging van nieuwe misdrijven (seksuele belaging);

5 Cijfers interpreteren  meldingsbereidheid bevolking;  registratiebeleid van de politiediensten;  beleid andere instanties: o.a. verzekeringsmpij.;  invloed van nieuwe producten (bv. iPad);  economische crisis;  wijziging in het vatten.

6 Cijfers interpreteren  Ophelderingsgraad:  Sinds juli 2012 ontvangen we van de federale politie ook de ophelderingsgraad;  Opheldering: een misdrijf wordt als opgehelderd beschouwd als er minstens 1 verdachte gekend/geïdentificeerd is bij de politiediensten;  Enkel voor aangegeven feiten.

7 Diefstal

8 Enkele fenomenen uitgelicht

9 Autodiefstal

10

11 Motordiefstal

12 Bromfietsdiefstal

13

14

15 Fietsdiefstal Roeselare en Izegem

16 Fietsdiefstal - Hooglede

17 Fietsdiefstal

18

19 Diefstal aan/uit voertuig

20

21

22 Woninginbraak (ruim)

23

24

25

26 Inbraak in bedrijf of handelszaak

27

28 Inbraak in openbare of overheidsinstellingen

29

30 Winkeldiefstal

31

32

33 Grijpdiefstal

34

35

36 Zakkenrollerij of gauwdiefstal

37

38

39 Steaming

40 Metaaldiefstal

41 Werfdiefstal

42 Diefstal gewapenderhand

43

44

45 Diefstal met geweld zonder wapen

46

47

48 Beschadigen van eigendom

49 Brandstichting en vernieling door ontploffing

50 Vernieling – onbruikbaarmaking – beschadigingen

51 Vandalisme

52 Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

53 Moord en doodslag (poging inclusief)

54 Moord en doodslag

55 Verkrachting

56

57 Aanranding van de eerbaarheid

58

59 Opzettelijke slagen en verwondingen

60 Fysiek intrafamiliaal geweld

61 Ander intrafamiliaal geweld

62  Gebruik  Bezit  Handel  In- en uitvoer  Fabricatie  Andere Drugs

63

64

65

66

67  Familieverlating  Onderhoudsgeld  Bezoekrecht  … Misdrijven tegen de familie

68

69  Oplichting  Flessentrekkerij  Misbruik van vertrouwen  Bedriegelijke verberging  … Bedrog

70

71  Mondelinge bedreigingen  Schriftelijke bedreigingen  Zegelverbreking  … Misdrijven tegen de openbare veiligheid

72

73  Belaging  Laster en eerroof  Stalking  Beledigingen  Persoonlijke levenssfeer  Woonstschennis Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens

74

75  Woonstverandering  … Bevolkingsregister

76

77  Weerspannigheid  Smaad  … Misdrijven tegen het gezag van de overheid

78

79  Toegang tot het grondgebied  Verblijf op het grondgebied  Mensenhandel  Schijnhuwelijk  … Vreemdelingenwetgeving

80

81 Nepagenten

82

83 TOP 5 RIHO 1. Diefstal en afpersing: 2818 – 2. Beschadigen van eigendom: 911 – 3. Misdrijven lichamelijke integriteit: 639 – 4. Bevolkingsregister: 427 – 5. Drugs < < daalt meer dan 5 % < < daalt meer dan 15 % > stijgt meer dan 5 % > > stijgt meer dan 15 % – stijging/daling tussen + 5 en -5 %

84 TOP 5 Hooglede 1. Diefstal en afpersing: 95 << 2. Beschadigen van eigendom: 61 > 3. Misdrijven lichamelijke integriteit: 28 << 4. Bedrog: 21 > 5. Bevolkingsregister: 18 < < < daalt meer dan 5 % < < daalt meer dan 15 % > stijgt meer dan 5 % > > stijgt meer dan 15 % – stijging/daling tussen + 5 en -5 %

85 TOP 5 Izegem 1. Diefstal en afpersing: 675 > 2. Beschadigen van eigendom: 244 < 3. Misdrijven lichamelijke integriteit: 139 < 4. Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens 78 >> 5. Bedrog: 69 << < daalt meer dan 5 % < < daalt meer dan 15 % > stijgt meer dan 5 % > > stijgt meer dan 15 % – stijging/daling tussen + 5 en -5 %

86 TOP 5 Roeselare 1. Diefstal en afpersing: 2048 – 2. Beschadigen van eigendom: 606 – 3. Misdrijven lichamelijke integriteit: 472 > 4. Bevolkingsregister: 344 – 5. Drugs: 234 < < daalt meer dan 5 % < < daalt meer dan 15 % > stijgt meer dan 5 % > > stijgt meer dan 15 % – stijging/daling tussen + 5 en -5 %

87 GAS-wetgeving Gemeentelijke Administratieve Sancties

88 Gas-wetgeving

89 TOP 5 GAS-rubrieken 1. Gebruik van openbaar domein 2. Rein houden van openbare wegen 3. Gemengde inbreuken 4. Openbare rust 5. Huishoudelijke afvalstoffen

90 TOP 10 Gas-feiten 1. Stadsparking parkeren: 241 2. Inname openbaar terrein zonder vergunning: 88 3. Wildplassen: 51 4. Licht gemengde inbreuken: 44 5. Zwaar gemengde inbreuken 35 6. Verboden voorwerpen te gooien in grachten, beken,…: 26 7. Opsluiting cel: 25 8. Containerpark: aanbieden van afval qua sortering, … 17 9. Maken van geluid of rumoer zonder noodzaak…: 14 10. Plantsoenen: verbod tot beschadiging gewassen: 13

91 Procentuele verdeling vaststellers GAS

92


Download ppt "POLITIËLE CRIMINALITEITSGEGEVENS Politiezone RIHO 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google