De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10. 6 Betekenis VAN DE TIJDSTAMMEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10. 6 Betekenis VAN DE TIJDSTAMMEN."— Transcript van de presentatie:

1 10. 6 Betekenis VAN DE TIJDSTAMMEN

2 Welke oefening gaan we maken ?
even opfrissen... van de verbaalstam vb. komid- maak je: presensstam vb. komiz- aoriststam vb komis- Welke oefening gaan we maken ?

3 Maak oef. a p. 21: Klik telkens om de oplossing te krijgen. a.
1. Zeus strafte de mensen, omdat ze hem bedrogen hadden. 2. Vele jaren hadden ze dus geen vuur en zagen ze erg af. 3. Dagelijks vroegen ze de goden om vergiffenis, maar dezen gaven dit niet.

4 4. Uiteindelijk besloot Prometheus de mensen te helpen.
5. Toen Zeus met de andere onsterfelijken aan het eten was, stal Prometheus een klein beetje vuur. 6. Daarom strafte Zeus hem en de mensen. 7. Dit verhaal maakt duidelijk dat het past voor de mensen de beslissingen van de goden te verdragen.

5 Maak oef. b p. 21: Klik telkens om de oplossing te krijgen. b.
1. eijcon: imperfectum 2. h/jtou:nto: imperf. 3. ejdeivpnei: imperf. 4. aorist 5. aorist het gebeurt na "hij besliste"

6 6. b: op dit ene moment helpt hij
7. a: dit is de moraal van het verhaal: de mensen leren dat ze zich best altijd neerleggen bij de wil van de goden LEES de theorie in kader p. 22

7 ASPECT, geen tijdswaarde
de aoriststam: H + A handeling + afloop: eenmalig feit presensstam: HIV handeling in verloop langdurig, herhaald, gewoonte,...

8 Oef. g 1. Prometheus heeft ooit Zeus zelf bedrogen.
ejxhpavthsen aorist: H+A ejx-hpavth-s-e-n verbaalstam + temp. augment prefix

9 Oef. g 1. Prometheus heeft ooit Zeus zelf bedrogen.
ejxhpavthsen aorist: H+A ejx-hpavth-s-e-n n ephelkustikon bindklinker kenletter

10 2. Zeus nu strafte hem en de mensen zeer wreed.
ejtimwrhvsato: aor.: H+A 3. De mensen zaten eerst lange tijd in de put. jhjpovroun: imperf. : HIV

11 4. Daarna deed Prometheus het volgende.
ejpoihvsen: aor.: H+A 5. Hij verborg het vuur en bracht het naar de aarde. ejvkruye + ejkovmisen: aor. : H+A

12 d) zelfde opgave 1. De Atheners en de Spartanen leerden hun kinderen altijd hun plicht te doen. ej-divdask-o-n: imperf.: HIV

13 2. De Spartanen bewonderden de dappere kinderen het meest.
ej-qauvmaz-o-n: imperf.: HIV

14 3. Ze bevalen de kinderen van de Spartanen te stelen
3. Ze bevalen de kinderen van de Spartanen te stelen. >>De kinderen van de Sp. kregen gewoonlijk de opdracht te stelen. ej-kevleu-o-n: imperf.: HIV

15 4. Als iemand tijdens het stelen betrapt werd, straften ze hem op de volgende wijze. = gewoonte
ej-timwre-o-n: imperf.: HIV

16 5. Ze sloten hem op op een eenzame plaats.
kata-ej-klei-o-n: imperf.: HIV dus.... effe herhalen:

17 ASPECT, geen tijdswaarde
de aoriststam: H + A handeling + afloop: eenmalig feit presensstam: HIV handeling in verloop langdurig, herhaald, gewoonte,...

18 GESNOPEN?

19 GOED ZO!

20 En dan nu... de infinitief... Lees p. 23 !!

21 zelfde principe: aspectwaarde
infinitief aorist heeft geen augment, dus geen verleden tijdswaarde. Gewoon vertalen als een inf. pres. dus ! inf. pres.: HIV inf. aor.: H+A

22 bij verba sentiendi + declarandi
zeggen menen, vernemen wel relatieve tijdswaarde: inf. presens gelijktijdig met hoofdwerkwoord inf. aorist voortijdig (vroeger) t.o.v. het hoofdwerkwoord

23 sentiendi en declarandi? huh?
sentiendi: oij:da ajkouein aijsqavnesqai nomivzein declarandi levgein favnai

24 Hz Bz vb. jEnovmizon tou;V polemivouV pavnta paraskeuavzein pro;V to;n povlemon. 1. regerend werkwoord ? jEnovmizon = verl. 2. inf. ? paraskeuavzein = presens = GT 3. Dus: vertalen: gelijktijdig (GT) met verleden hoofdwerkwoord 4. Ze meenden dat de vijand alles aan het klaarmaken was voor de oorlog.

25 Bz Hz vb. jvEfasan to;n Promhqeva klevyai ojlivgon purovV. 1. regerend werkwoord ? jvEfasan = verleden 2. inf. ? klevyai = aorist = VT 3. Dus: vertalen: voortijdig (VT) t.o.v. verl. hoofdwerkwoord 4. Ze beweerden dat Prometheus een beetje vuur gestolen had.

26 1. De Grieken meenden dat Prometheus het vuur van de goden ...
Oef. e p. 24 1. De Grieken meenden dat Prometheus het vuur van de goden ... gestolen had. ejnovmizon : v. sent.: rel. tijdsw., klevyai: inf. aor.: VT

27 2. Ze vertelden dat hij Zeus bedrogen had en de mensen
geleerd had hetzelfde te doen. ejfasan : v. decl.: rel. tijdsw., ejxapath:sai+ didavxai inf. aor.: VT poiei:n: inf. praes.: GT

28 3. Zeus beval Hephaistos een zeer mooie vrouw te
maken ejkevleuse : v. volendi: dus inf. geen tijdsw., poihsai: inf. aor.: H+A

29 4. Hij zond deze vrouw naar de aarde.
ejpemye : ind. aor.: absol. tijdsw. (door het augment), H+A

30 5. Zij viel erg in de smaak bij Epimetheus.
hjresen : ind. aor.: H+A, absol. tijdsw.: verleden


Download ppt "10. 6 Betekenis VAN DE TIJDSTAMMEN."

Verwante presentaties


Ads door Google