De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. D. van Harten sr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. D. van Harten sr."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

2 Welkom in deze dienst Voorganger: br. D. van Harten sr. (preeklezen)

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: br. J Blom, preeklezen 16:30 voorganger: br. D. van Harten sr. , preeklezen De collecte is bestemd voor stichting het Diaconaal Centrum Eindhoven

4 Deze week zijn jarig: 3 augustus: Jelle de Graaf 7 augustus: Lessa Kramer Johanna Schoonhein-Schaaij 8 augustus: Evie de Fouw Peter Kamps 9 augustus: Chiel Bareman

5 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

6 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

7 Gezang 175C

8 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

9 Psalm 63: 1, 2 1 O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten. Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten naar U in droog en dorstig land. Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, als ik uw heilig huis bezocht, uw heerlijkheid aanschouwen mocht en vreugde vond in uw vermogen. 9

10 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven,
Psalm 63: 1, 2 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

11 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

12 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

13 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

14 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

15 ’t Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert,
Psalm 19: 3, 4 3 Volkomen is Gods woord. ’t Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

16 4 De dienst van God de HEER Verheugt het hart steeds meer
Psalm 19: 3, 4 4 De dienst van God de HEER Verheugt het hart steeds meer En duurt in eeuwigheid. Rechtvaardig is de wet Die God heeft ingezet En die ten leven leidt. Zijn woord, dat ons behoudt, Maakt rijker dan fijn goud Is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, Vindt in dat woord zijn vreugd, Zijn rijkdom, zijn beloning.

17 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

18 Opwekking 488 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

19 Opwekking 488 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

20 Opwekking 488 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

21 Opwekking 488 (Refrein 2x) Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

22 Opwekking 488 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde

23 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

24 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

25 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

26 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

27 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

28 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

29 Psalm 133: 1, 2, 3 1 Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t als zonen van Isrels huis als broeders samenwonen, in vrede bij elkander zijn. Het is als olie, kostelijk en fijn, Die naar Gods heilig voorschrift is bereid, Waarmee de priester wordt gewijd. 29

30 Psalm 133: 1, 2, 3 2 Als olie die Aärons hoofd besproeide en langs zijn baard en mantel nedervloeide, is hun eendrachtig samenzijn. Het is als Hermons dauw zo fris en rein, een dauw, die door het vroege licht bestraald, op Sions bergen nederdaalt. 30

31 Psalm 133: 1, 2, 3 3 Op Sions berg gebiedt de HEER de zegen, daar wordt genaad' en vrede rijk verkregen, het leven tot in eeuwigheid. 31

32 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

33 Gezang 182E 4-stemmig

34 Liturgie br. D. van Harten sr.
Psalm 63: 1, 2 1 Johannes 4: Psalm 19: 3, 4 Opwekking 488: Gezang 179b: Psalm 133: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven


Download ppt "Liturgie br. D. van Harten sr."

Verwante presentaties


Ads door Google