De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emissies ruimtelijk verdeeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emissies ruimtelijk verdeeld"— Transcript van de presentatie:

1 Emissies ruimtelijk verdeeld
PRTR in the Netherlands Emissies ruimtelijk verdeeld Romuald te Molder Coördinator gegevensbeheer emissieregistratie Dinsdag 17 juni 2014 Wim van der Maas

2 Opbouw Waarom ruimtelijk verdelen? Hoe werkt het?
Waar komen de gegevens vandaan? Mogelijkheden voor regionale data? Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

3 Waarom ruimtelijk verdelen?
Basis voor GCN/GDN kaarten, Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit Basis voor Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Lokaal en regionaal klimaatbeleid Kaderrichtlijn Water: KRW verkenner Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

4 Hoe werkt het? Puntbronnen: rwzi’s en milieujaarverslagplichtige bedrijven Emissie direct gekoppeld aan locatie (x,y coordinaat) -> ca bronnen Modelresultaten: gewasbeschermingsmiddelen, beweiden, aanwenden mest, nutriënten en zware metalen (water) Overige diffuse bronnen: verdeelsleutels, best beschikbare benadering Voorbeelden: zeescheepvaart (AIS data), wegverkeer (voertuigkilometers), stallen (dieraantallen), kleine bedrijven (arbeidsplaatsen), verwarming woningen (gasverbruik per postcodegebied) Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

5 Puntbronnen CO2 emissie eMJV plichtige bedrijven in Rotterdams havengebied Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

6 Modelresultaten NH3 emissie door aanwending dierlijke mest (MAMBO, 500*500 meter) Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

7 Verdeelsleutels: arbeidsplaatsen kleine bedrijven
Verdeelsleutel voor emissies door niet e-MJV bedrijven (in dit geval voedings- en genotmiddelen industrie) Locatie (x,y) uit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Aantal arbeidsplaatsen via het Nieuw Handelsregister (NHR) Data beschikbaar per SBI code Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

8 Verdeelsleutels: stallocatie en dieraantallen (pluimvee) op basis van GIAB
Verdeelsleutel voor emissie van NH3, PM10,CH4 en N2O uit stallen en mestopslag Gebaseerd op landbouwtelling (CBS) identificatie en registratie (RVO), locatie uit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Data op niveau van combinatie diergroep/staltype (huidige verdeling 125 combinaties) Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

9 Verdeelsleutels: voertuigkilometers
Voertuigkilometers per wegvak (voorbeeld: personenauto’s op snelwegen) Data uit landsdekkend, door Goudappel-Coffeng ontwikkeld verkeersmodel Niet alleen personenwagens, maar ook zwaar verkeer Diverse wegtypen: snelwegen ( km/u), buitenwegen ( km/u), bebouwde kom (<60 km/u) Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

10 Verdelen nationaal totaal
Startpunt: voertuigkilometers per wegvak snelwegen (hier rond Utrecht) GIS: overlay met 1*1 km, berekening aandeel per cel Blauw: 3% van totaal voertuigkilometers in Nederland -> 3% van de emissies Zelfde procedure voor andere eenheden, bijvoorbeeld per gemeente of provincie Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

11 Eindresultaat: verkeersemissies (2012)
Ruimtelijke verdeling (1x1km) N2O emissie personen- en vrachtverkeer Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

12 Eindresultaat: NH3 landbouw (2012)
Ruimtelijke verdeling (1x1km) NH3 emissie landbouw rond de Groote Peel Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

13 Waar komen de gegevens vandaan?
Puntbronnen: eMJV (via bevoegde gezagen), CBS Modelresultaten en verdeelsleutels : diverse onderzoeksinstituten en bedrijven o.a. Alterra, Deltares, Goudappel-Coffeng, Kadaster, LEI,MARIN,PBL,RIVM, Rijkswaterstaat, TNO, diverse branche organisaties ‘Refresh rate’ zo mogelijk jaarlijks, maar minimaal eens per drie jaar, afhankelijk van aandeel emissie, beleidsrelevantie, kosten en beschikbaarheid Taakgroep Ruimtelijke Verdeling: data-acquisitie en verwerking 2-3 fte’s, ca.250 kE per jaar Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

14 Mogelijkheden voor regionale en lokale data?
Verbetering t.o.v. bestaande methode en/of data Landelijk toepasbaar (geen ‘waterbedeffect’) Reproduceerbaar (goed gedocumenteerd) Continuïteitsgarantie databeschikbaarheid Regelmatige actualisatie (minimaal eens per 3 jaar) Kosten Workshop regionale gegevens 17 juni 2014

15 Vragen? Workshop regionale gegevens 17 juni 2014


Download ppt "Emissies ruimtelijk verdeeld"

Verwante presentaties


Ads door Google