De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

2 Diensten 9:30voorganger: br. E. van dijken uit Eindhoven-Best 14:30 voorganger: ds Z. van Hijum uit Zevenbergen De kerkenraad met diakenen heeft ter vervulling van de vacature voor ouderling de volgende broeders kandidaat gesteld: br. C.J. Van Driel en br. H.A. Meeske. Morgenavond vergadert de kerkenraad en diakenen afzonderlijk in het kerkgebouw. De vergadering begint om 20.00 uur. Diensten 9:30voorganger: br. E. van dijken uit Eindhoven-Best 14:30 voorganger: ds Z. van Hijum uit Zevenbergen De kerkenraad met diakenen heeft ter vervulling van de vacature voor ouderling de volgende broeders kandidaat gesteld: br. C.J. Van Driel en br. H.A. Meeske. Morgenavond vergadert de kerkenraad en diakenen afzonderlijk in het kerkgebouw. De vergadering begint om 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad

3 De verkiezing zal, zo de Here wil, gehouden worden op zondag 27 oktober, in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aansluitend aan de erediensten. Mocht u verhinderd zijn aan deze verkiezing deel te nemen, dan kunt u een schriftelijke stem inleveren bij uw wijkouderling, secretaris of scriba – in een gesloten enveloppe met daarop uw naam en handtekening. De collecte is bestemd voor de Diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. De verkiezing zal, zo de Here wil, gehouden worden op zondag 27 oktober, in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aansluitend aan de erediensten. Mocht u verhinderd zijn aan deze verkiezing deel te nemen, dan kunt u een schriftelijke stem inleveren bij uw wijkouderling, secretaris of scriba – in een gesloten enveloppe met daarop uw naam en handtekening. De collecte is bestemd voor de Diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

4 20 oktober LEF 20 oktober LEF 20 oktober 09:30 kinderclub in de basisschool 20 oktober 09:30 kinderclub in de basisschool Agenda

5 20 oktober:br Bert Agterberg 21 oktober:br Jeroen Anholts Marthe van Driel br Jesse van Leur Martijn Oosterhuis 22 oktober:Joost Smith 23 oktober:Nathan van den Dool 26 oktober:Iddo Bruijn Jouwert Dijkstra 20 oktober:br Bert Agterberg 21 oktober:br Jeroen Anholts Marthe van Driel br Jesse van Leur Martijn Oosterhuis 22 oktober:Joost Smith 23 oktober:Nathan van den Dool 26 oktober:Iddo Bruijn Jouwert Dijkstra Deze week zijn jarig:

6 Door jongeren, voor jongeren Eerste informatiebijeenkomst: Zondag 3 november na de ochtenddienst Voor wie op zoek is naar avontuur, verbinding en verrassing!!

7 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

8 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

9 175 C

10 ● Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

11 Opwekking 464: 1, 2, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

12 Opwekking 464: 1, 2, 3 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

13 Opwekking 464: 1, 2, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

14 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

15 Opwekking464: ● Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

16 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

17 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

18 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

19 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

20 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

21 Opwekking464: Gezang161: ● Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

22 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 ● Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

23 Psalm 25: 2 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

24 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

25 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 ● Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

26 Opwekking 582 Jezus, alles geef ik U ) wat ik ben en heb ) 2x en wat ik ooit zal zijn. ) Al mijn hoop, ) mijn plannen en mijn tijd ) leg ik in uw hand, ) 2x vertrouw ze aan U toe. )

27 Opwekking 582 Door uw wil te doen, ) leer ik om vrij te zijn. ) 2x Jezus, alles geef ik U, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.

28 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

29 Wat hebben wij met Armoede te maken?

30 1. Wegkijken? 2. Doe recht! 3. God hoort hun klacht! 4. Geen zweepslagen 5. Wat haalt het nu helemaal uit?

31 1. Wegkijken?

32

33 2. Doe recht Jakobus – broer van Jezus - Mat. 13:55; Marc. 6:3 Vertrouwen in Jezus? - Marc. 3:21; Joh. 7:5 Steunpilaar - 1 Kor. 15:7, Hand. 12:17, Gal. 2:9 Jeruzalem rijke mensen - Hand. 4:36,37, Ananias en Saffira - Hand. 5:1-11 Door vervolging beroofd - Hebr. 10:32-39 Gelijkenis van de rijke boer - Luk. 12:16-21, Arme Lazarus - Luk. 16:19-31

34 2. Doe recht “…mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zege nabij, de hulp die ik bied is al onderweg; ik zal krachtig rechtspreken over de volken.” Jesaja 51:4

35 3. God hoort hun klacht! Het uitbannen van extreme armoede en honger Het verminderen van kindersterfte Het verbeteren van de gezondheid van moeders De bescherming van een duurzaam leefmilieu Milleniumdoelen, Unicef

36 4. Geen Zweepslagen Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. 2 Kor. 9:12-15

37 5. Wat haalt het nu helemaal uit?

38 Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Jesaja 58:10

39 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: ● Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

40 Psalm 146: 1, 5, 6 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

41 Psalm 146: 1, 5, 6 5 ’t Is de HEER, die aan de armen recht verschaft in druk en nood, die uit liefderijk erbarmen hongerigen voedt met brood, die gevangnen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt.

42 Psalm 146: 1, 5, 6 6 ’t Is de HEER, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wie door leed is neergebogen wordt door Hem weer opgericht. ’t Is de HERE, die bemint elk die Hij oprecht bevindt.

43 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

44 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

45 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 ● Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

46 Opwekking 488 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

47 Opwekking 488 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

48 Opwekking 488 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

49 Opwekking 488 (Refrein 2x) Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

50 Opwekking 488 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde

51 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: ● Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

52 182 E 4-stemmig

53 Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van Dijken Preeklezen

54 vooraankondiging Reserveer vast in je agenda: Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei www.facebook.com/najothkamp Moenie Worrie N ie

55 Iedere maandagavond heerlijk ontspannen door jezelf in te spannen Samen zingen tot Gods’ eer Samen getuigen in onze eigen omgeving (bijvoorbeeld bij de kerstwandeling in Best) Bezoek onze website voor meer informatie: www.gospelkoormartyria.nl www.gospelkoormartyria.nl en volg ons op facebook www.facebook.com/gospelkoor.martyria Kom zingen bij Gospelkoor Martyria


Download ppt "Opwekking464: Gezang161: Jakobus5:1 - 11 Psalm25:2 Opwekking582: Psalm146: 1, 5, 6 Opwekking488: Gezang 182E:Amen Collecte:Diaconie Liturgie br. E. van."

Verwante presentaties


Ads door Google