De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Na deze dienst zal in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente verkiezing worden gehouden voor een ouderling. Kandidaten zijn br. C.J. Van Driel en br. H.A. Meeske. De collecte is bestemd voor de Stichting Kuria. Deze stichting is gericht op het geven van onderdak aan, en het verzorgen en begeleiden van terminale Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Na deze dienst zal in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente verkiezing worden gehouden voor een ouderling. Kandidaten zijn br. C.J. Van Driel en br. H.A. Meeske. De collecte is bestemd voor de Stichting Kuria. Deze stichting is gericht op het geven van onderdak aan, en het verzorgen en begeleiden van terminale Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 30 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Habakuk Inl: Leendert Nelemans Bij: Henny Visscher 30 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Habakuk Inl: Leendert Nelemans Bij: Henny Visscher 3 november LEF 3 november LEF

4 27 oktober:br Ewald de Boer 28 oktober:br J.A. Kramer br Christoph Lukkien 29 oktober:Bart van Harten 30 oktober:br Dennis Borst Jobert Ellen Suchita van der Horst 31 oktober:zr Annemarie van Driel-Prins 2 november:br Marc Bruijn 27 oktober:br Ewald de Boer 28 oktober:br J.A. Kramer br Christoph Lukkien 29 oktober:Bart van Harten 30 oktober:br Dennis Borst Jobert Ellen Suchita van der Horst 31 oktober:zr Annemarie van Driel-Prins 2 november:br Marc Bruijn Deze week zijn jarig:

5 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

6 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

7 175 C

8 ● Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

9 Psalm 119: 28, 29 28 Uw hand, HEER, heeft mijn leven toebereid, geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere; zij die U vrezen zijn oprecht verblijd dat ik mijn hoop stel op uw woord, o HERE; ik weet, uw oordeel is gerechtigheid, trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.

10 Psalm 119: 28, 29 29 Laat mij tot troost uw trouw en goedheid zijn en laat uw knecht naar uw belofte vragen! Laat uw ontferming overvloedig zijn, uw wet mijn lieve lust en mijn behagen, maar maak beschaamd wie overmoedig zijn, omdat zij mij verdrukken en belagen.

11 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

12 Psalm119:28, 29 ● Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

13 Psalm 119: 13, 14 13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

14 Psalm 119: 13, 14 14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

15 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

16 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 ● Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

17 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 ● LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

18 LvdK 305: 1, 2 1 Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, weer in het licht geheven. Als 's Heren woord weerklinkt met macht wordt aan het volk dat Hem verwacht de ware troost gegeven. Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim van 's Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus' wil te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade.

19 LvdK 305: 1, 2 2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord Drijft rusteloos de eeuwen voort Wat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen Mochten wij door geloof alleen De tocht opnieuw beginnen. Gij hebt de vaderen bevrijd En uit het diensthuis uitgeleid Naar ‘t land van melk en honing. Hervorm, herschep ook ons geslacht, Opdat het door de wereldnacht De weg vindt naar uw woning.

20 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 ● Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

21 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 ● Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

22 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 ● Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

23 Gezang 167, NG87: 2, 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

24 Gezang 167, NG87: 2, 3 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mijn doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

25 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

26 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

27 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 ● Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

28 Psalm 47: 1, 2 1 Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd, weest in Hem verheugd, jubelt voor de HEER, buigt u voor Hem neer. Ieder vreest zijn kracht, elk zijn koningsmacht. ’s HEREN majesteit en zijn heerlijkheid zijn op heel de aard wijd en zijd vermaard.

29 Psalm 47: 1, 2 2 Onder onze macht heeft de HEER gebracht volken overal, naties zonder tal. Zo gaf God hun land Jakob tot een pand. ’t Is de roem en trots van de kindren Gods. Onvervreemdbaar is deze erfenis, die zijn liefd’ ons schenkt daar Hij ons gedenkt.

30 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

31 182 E 4-stemmig

32 Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Kuria, Tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

33 Hé, spaar je mee? Voor DCE!.

34

35

36

37 Allemaal heel hartelijk bedankt namens bestuur, medewerkers en gasten DCE !!!.

38 Dankdag 6 november 2013 Middagdienst Voor wie: Kinderen tot 12 jaar Hoe laat: 16.00 uur Waar: Jacobuskerk Orionstraat 7, Eindhoven Thema: Denk je aan danken? Crèche voor de allerkleinsten is aanwezig! Je bent van harte welkom! We hopen op een volle kerk…


Download ppt "Psalm119:28, 29 Psalm119:13, 14 Handelingen2:36 - 47 LvdK305:1, 2 Handelingen2:47 Gezang167:2, 3 Psalm47:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google