De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. J. Geersing uit Den Bosch 16:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west In deze dienst zullen de nieuw verkozen ambtsdragers worden bevestigd. In het ambt van ouderling, de brs. A. Ellen en L.J. Nelemans en tot diaken, br G. Westerik Diensten 09:30 voorganger: ds. J. Geersing uit Den Bosch 16:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west In deze dienst zullen de nieuw verkozen ambtsdragers worden bevestigd. In het ambt van ouderling, de brs. A. Ellen en L.J. Nelemans en tot diaken, br G. Westerik Mededelingen kerkenraad

3 Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen. Deze vergadering begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de gereformeerde kerken in Spanje. Vanmiddag zingen we voor de dienst samen met de band nog een aantal liederen. Ook oefenen wij lied: Opwekking 706. Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen. Deze vergadering begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de gereformeerde kerken in Spanje. Vanmiddag zingen we voor de dienst samen met de band nog een aantal liederen. Ook oefenen wij lied: Opwekking 706. Mededelingen kerkenraad Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

4 Agenda 4 november 19:30 LEF 4 november 19:30 LEF 8 november M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Zacharia 1 en 2 Inl: F. van Pijkeren 8 november M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Zacharia 1 en 2 Inl: F. van Pijkeren 11 november 09:30 Kinderclub 11 november 09:30 Kinderclub

5 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

6 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

7 175 C

8 ● Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

9 Psalm 18: 1, 9 1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

10 Psalm 18: 1, 9 9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze HERE? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

11 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

12 Psalm18:1, 9 ● Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

13 Gezang 154, NG 78: 1 - 4 1 Ach, wat moet ik toch beginnen nu ik steeds weer zonden doe. Mijn geweten maakt me moe, brengt mij steeds mijn schuld te binnen. Er is hulp in deze strijd dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

14 Gezang 154, NG 78: 1 - 4 2 Want ik heb in doen en laten vaak de Here diep gegriefd. Toch heeft Hij een zondaar lief. Dankzij hemelse genade sterft het helse zelfverwijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

15 Gezang 154, NG 78: 1 - 4 3 Heer, Gij wekt een mens tot leven en Gij trekt hem tot uw licht. Niet meer bang voor het gericht sterven wij - door dood omgeven, leven wij - de dood ten spijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

16 Gezang 154, NG 78: 1 - 4 4 Kom, vertrouw het woord van Jezus, opgejaagden in de nood, uitgedaagden tot de dood. Glansrijk is zijn gunst bewezen: heil voor tijd en eeuwigheid dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

17 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

18 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 ● Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

19 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 ● Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

20 Psalm 16: 5 5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, behoedt mij als uw gunstgenoot voor 't sterven: ik zal, door U op 't levenspad geleid, de vreugde van uw aangezicht beërven. Voor immer zal uw rechterhand bevatten een overvloed van kostelijke schatten.

21 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 ● Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

22 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 ● Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

23

24

25

26

27

28 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 ● Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

29

30

31

32 vrij, bevrijd, vrijgemaakt door Jezus Christus …

33 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 ● Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

34 Psalm 124: 3 3 Wij zijn ontsnapt als vogels aan het net, de strik door vogelvangers uitgezet. De strik brak los, zo zijn wij vrij geraakt. In 's HEREN naam is onze hulp, Hij redt, de HEER, die aard' en hemel heeft gemaakt.

35 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 ● Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

36

37 vrijgemaakt …

38 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven …

39 vrij in Christus verbonden met elkaar …

40 wat is vrij zijn in Christus …

41 als het christelijk geloof of de kerk onvrij aanvoelt is er iets mis …

42 dat kan aan anderen liggen …

43 maar ook aan jezelf …

44 wat is vrijheid?

45 doen en laten wat je zelf wilt?

46 ook in de kerk?

47 wat bedoelt de Bijbel met vrij zijn in Christus …

48 de Bijbel heeft het over vrij zijn van de vloek … (Galaten 3, 13)

49 de Bijbel heeft het over vrij zijn van de zonde … (Galaten 3, 22)

50 de Bijbel heeft het over vrij zijn van de wetten van Mozes … (Galaten 4, 5)

51 de Bijbel heeft het over vrij zijn van een leven zonder God … (Galaten 4, 8)

52 en nu in die vrijheid leven! (Galaten 5, 1)

53 je leven voor jezelf leven …

54 je leven voor jezelf leven noemt de Bijbel een vorm van gevangenschap …

55 en wie zijn leven leeft met God leeft een bevrijd bestaan …

56 een vrijheid in verbondenheid …

57 absolute vrijheid bestaat niet …

58 het voorbeeld van de vis en de trein …

59 de vis in het water …

60 met God 'in je element zijn' …

61 de trein …

62 Christus heeft ons leven weer op de rails gezet …

63 leven naar zijn bedoeling …

64 zelf willen bepalen hoe je leeft werkt niet …

65 ook in de gemeente …

66 kun je ook in de gemeente bezig zijn met het najagen van je eigen verlangens? (Galaten 5, 13)

67 en met het 'doen wat je maar wilt'? (Galaten 5,17)

68 verwarren we 'christelijke vrijheid' af en toe niet met 'vrijblijvendheid'?

69 de vrijheid in Christus zíen, omarmen en gelóven …

70 én beleven, alleen en met elkaar …

71

72 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 ● Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

73 Psalm 118: 1, 10 1 wisselzang vrouwenLaat ieder ’s HEREN goedheid prijzen, allenzijn liefde duurt in eeuwigheid. mannen Laat, Israël, uw lofzang rijzen: allen Zijn liefde duurt in eeuwigheid. vrouwenDit zij het lied der priesterkoren: allenZijn liefde duurt in eeuwigheid. mannenGij, die den HEER vreest, laat het horen: allenZijn liefde duurt in eeuwigheid.

74 Psalm 118 : 1, 10 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde ’t offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

75 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

76 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 ● Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

77 Psalm 134: 1, 2, 3 1 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in ’t huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. 2 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof.

78 Psalm 134: 1, 2, 3 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

79 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

80 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

81 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 ● Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

82 Gezang 141, Gz35: 1,2,3 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

83 Gezang 141, Gz35: 1,2,3 2 Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

84 Gezang 141, Gz35: 1,2,3 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

85 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

86 182 E 4-stemmig

87 Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Steun Broederschap Spanje

88 U / jij komt toch ook? Lidwina in Concert Klassiek slagwerk door Sander Vredenborg en Anne Stravers Zaterdag 10 november as. Tijd: 19:30 – 20:30 uur Lidwinakerk, Best 1/3

89 2/3

90 GELEGENHEIDSKOOR Vanaf zondag 11 november oefent een gelegenheidskoor voor kerst. Elke zondagavond in de kerk, van 19.30 – 20.30 uur IEDEREEN IS WELKOM!!! Zingt u, zing je mee? 3/3


Download ppt "Psalm18:1, 9 Gezang154:1 - 4 Galaten5:1 - 12 Psalm16:5 Galaten5:1 Psalm124:3 Psalm118:1, 10 Psalm134:1, 2, 3 Gezang141:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google