De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Informatieavond
5 september 2013 Welkom bij de Informatieavond Groep 8

2 Wat gaan we doen? Kennismaken en bezetting
Hoe wordt er gewerkt in groep 8 Weekrooster Methoden + leerstof Activiteiten dit jaar PO-VO procedure Contactouders/ lijst controleren

3 Bezetting groep 8 Iris: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Marcia: vrijdag Marjolijn: 1x per maand op een donderdag Pepijn (gym): dinsdag en vrijdag Eva (handvaardigheid): 2 blokken van 4 weken.

4 Weekrooster

5 Doelen groep 8 Kinderen voorbereiden / oriënteren op het naderende Voortgezet Onderwijs Differentiatie naar niveau in leerstof en tempo (afhakers, andere / extra leerstof voor havo /vwo ‘ers ). Ontwikkelen van vaardigheden die op VO van groot belang zijn zoals: zelfstandig werken, omgaan met huiswerk, huiswerkcijfers bijhouden, initiatief nemen, plannen, verantwoordelijkheid voor eigen resultaten ……..!

6 Referentieniveau Het referentiekader:
Duidelijke omschrijving wat elke leerling moet kennen en kunnen als het om de basiskennis en vaardigheden gaat. Waarom? Aansluiting po-vo Herhaling en hiaten in leerstof voorkomen

7 Voorbeeld

8 Extra Instructie Bij de vakken: rekenen, begrijpend lezen en (werkwoord-) spelling. Voor of na de basisuitleg, hierin: terugkijken naar vorige lessen Stapsgewijs de opdracht doorspreken Begeleide inoefening. Voor wie: Leerlingen die een D/E score hebben Leerlingen die bij het betreffende onderdeel eerder zijn uitgevallen

9 Extra oefening Welke vakken: begrijpend lezen, (werkwoord-) spelling of rekenen. Wat: Op de computer met methodesoftware automatiseren en herhalen Voor wie: Leerlingen die een D/E score hebben Leerlingen met grote discrepantie tussen de verschillende hoofdvakken. Wanneer: maandag, woensdag en donderdag van 8.20 uur. tot 9.00 uur.

10 Het belang van lezen Voor Tijdens Na
Ouders willen graag helpen: Lezen met kinderen! Woordenschatontwikkeling, zinsopbouw en tekstbegrip. Daarnaast overkoepelende vaardigheid! Voor: oriënteren op de tekst Tijdens: hoofd- en bijzaken scheiden, 1e zin is vaak samenvatting Na: onthouden & begrijpen. Navertellen in hoofdlijnen

11 Methoden en leerstof Rekenen:
Wereld in getallen: Werkt met weektaken en 3 niveau’s van verwerking Topklassers wiskunde Belangrijke onderdelen: inhoudsmaten verhaalsommen verhoudingen, breuken procenten en kommagetallen Taal: Woordenschat Spreken/luisteren (thematisch) Taalbeschouwing (Zinsontleden, woordbenoemen, werkwoordspelling) Schrijven (thematisch) Spelling: Alle spellingcategorieën Werkwoordspelling Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (actualiteit) Tekstverwerken Nieuwskring

12 Wereldoriëntatie Geschiedenis thema’s
De gouden eeuw, de Franse tijd, Ontstaan democratie), WOI en WOII, Opnieuw oorlog Topografie De wereld Kaartvaardigheden Aardrijkskunde thema’s Natuurthema’s Klimaten en grondsoorten !! voortplanting en ontwikkeling Leven op de wereld energie en kracht Immigratie en emigratie, import en export licht, geluid en warmte De mijnbouw, de landbouw/visserij, de industriële en dienstverlenende sector waarneming, uitscheiding, transport, afweer en erfelijkheid Bruggen en dijken vaste stoffen, vloeistoffen en gassen Voeding Engels: Cijfers, kennismaken, grammatica, klokken, kleuren en dieren.

13 Thema’s Grote thema’s Kleine thema’s Drugs en alcoholpreventie
Seksuele voorlichting Het VO/ de brugklas Wereldoorlogen Afscheid groep 8 Kleine thema’s De kinderboekenweek (klaar voor de start) Lampionnen maken met kleuters Klimaten Sinterklaas-voorleesboek

14 Uitstapjes en Kamp Kampdatum: onbekend Locatie: Vierhouten
Leerkrachten die mee gaan: Pepijn, Ursula, Iris en Manon. Nadere informatie volgt t.z.t. Schoolreis (ASKO) Sportdag CITO Uitblaasdag Diverse voorstellingen Kinderpostzegels (Filmopname)

15 Tutoring Waarom? je begrijpt pas iets echt goed als je het aan andere kunt uitleggen. de verbale mogelijkheden verbeteren het efficient werken verbetert: tijdsplanning, ordening van materialen, doelgericht werken er treed een positievere houding op t.o.v. het betreffende schoolvak versterkt het zelfbeeld verdere ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel geduld en aandacht voor een ander

16 Werkt het? De tutoren gingen bijna evenveel vooruit als de leerlingen die ze onderwezen. “Ze kan al heel goed lezen alleen als ik vraag waar het verhaal over gaat weet ze dat niet”. “Heel goed! Nog blijven oefenen dan ben je een kampioen in lezen!”

17 Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs
POVO-procedure Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

18 Kernprocedure?? Afspraken over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in de zogenaamde kernprocedure. Alle De kernprocedure zorgt ervoor dat de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam voor iedere leerling zo goed mogelijk verloopt. In de kernprocedure staan de volgende elementen centraal: het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en het beschikbaar hebben van onderwijskundige informatie.

19 Het Voortgezet Onderwijs

20 Het advies Het advies is gebaseerd op: Schoolloopbaan van kinderen
Uitslagen van schooltoetsen Oordeel leerkracht groep 7/8 over: werkhouding motivatie Zelfstandigheid Het definitieve advies wordt bepaald door directie en ib, de leerkracht van groep 7 en de leerkrachten van groep 8.

21 CITO Eindtoets De CITO is dit jaar 11, 12 en 13 Februari
Onderdelen: Rekenen, Taal (zinsontleden- spelling- begrijpend lezen-woordenschat) Studievaardigheden 2 Soorten CITO Toetsen: de Eindtoets Basis (moeilijker) en de Eindtoets Niveau (iets makkelijker, vmbo b-k) 25% overlap, zelfde schaal, andere normering. De uitslag is een aanvullend gegeven en niet doorslaggevend!

22 CITO uitslag

23 CITO-scores Basisschooladvies Aanvullend onderzoek verplicht
Overleg met basisschool verplicht Automatisch toelaatbaar PO onderbouwt BSA met aanvullende onderwijskundige informatie VO vraagt indien gewenst om aanvullende onderwijskundige informatie VMBO-basis VMBO-basis/kader 514 en lager 515 t/m 518 519 en 520 521 en hoger VMBO-kader 520 en lager 521 t/m 526 527 en 528 529 en hoger VMBO-gemend 526 en lager 527 t/m 531 532 en 533 534 en hoger VMBO-theoretisch VMBO-theoretisch / HAVO HAVO HAVO / VWO 531 en lager 532 t/m 535 536 en 537 538 en hoger VWO 529 en lager 540 t/m 544 545 en hoger

24 LWOO Leerweg ondersteunend onderwijs
lwoo is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening. Bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun VMBO diploma te behalen. Leerlingen met een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar (op 2 gebieden) komen mogelijk in aanmerking voor lwoo. Bij meer dan 3 jaar leerachterstand komt een leerling in aanmerking voor praktijkonderwijs.

25 Wie krijgen aanvullend onderzoek?
Afgesproken is dat bij alle leerlingen met een beoogd advies voor een van de volgende onderwijssoorten de leervorderingen worden onderzocht: ■ praktijkonderwijs ■ een vorm van VMBO + lwoo ■ VMBO-basis ■ VMBO-basis/kader ■ VMBO-kader

26 LAT en Cap LAT (leer-Achterstanden-toets) Afname: week 40
4 domeinen: Inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, Technisch lezen en spelling. Bij een achterstand van meer dan 1,5 jaar op minimaal 2 domeinen (min. één onderdeel moet Rekenen of begrijpend lezen zijn) volgt een Cap. Cap (Capaciteiten onderzoek) Intelligentieonderzoek Afname is in december, uitslag in januari. De uitslag van de Cap met de LAT is voldoende voor een Lwoo verwijzing.

27 Aanmelden Iedere leerling mag zich maar op één school tegelijk aanmelden. Maar één aanmeldingsformulier! Begin al vlot met het bezoeken van VO scholen, ook als er nog geen open dagen zijn. Een ochtend meelopen geeft ook vaak een ander beeld. Veel scholen staan hier voor open.

28 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?
Oriënteren op verschillende scholen bv. met behulp van de keuzegids VO (na de herfstvakantie). Met hun kind de schoolkeuze bespreken Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de open dagen/avonden in januari en februari Hun kind op tijd aanmelden Op zaterdag 5 april 2014 is er een informatiemarkt van VO-scholen voor leerlingen die zijn uitgeloot in de eerste ronde

29 Tijdspad Oktober: November: December:
Gesprekken met ouders die in aanmerking komen voor de LAT (leer-Achterstanden-toets) Afname LAT (week 40, 30-9 tot 2-10) November: Toetsen LVS op gebied van: Rekenen Begrijpend lezen Spelling Technisch lezen Leerling- en oudergesprekken (voortgang bekijken, waar staat de leerling nu, wat zijn de werkpunten, afschrift leerlingrapport CITO Entree) Uitdelen keuzegids Opgeven CAP December: Afname CAP

30 Vervolg Januari Februari Maart April Juni Uitslag cap/sem onderzoek
Orientatie-periode vo scholen (vanaf 6 jan.) Definitieve schooladviezen (6 tot 10 jan.) Afschrift oki-doc Februari CITO Eindtoets ( feb) Aanmeldingsformulier VO-school (27 feb) Maart Vrijgeven oki-doc (dan pas kan VO informatie over lln inzien) Uitslag CITO (3-7 maart) 1e aanmeldingsronde (3 tot 14 maart) April Behandeling aanmeldingen (14 maart tot 3 april) 2e aanmeldingsronde (7 tot 11 april) Behandeling aanmeldingen 2e ronde (12 tot 18 april) Juni Kennismakingsmiddag VO school (10 en 11 juni)

31 Doel: De schakel tussen alle ouders uit de groep en de groepsleraar
Einde Vakantie boeken?? De afscheidsavond is op woensdag 2 juli 2013 Contactouders? Doel: De schakel tussen alle ouders uit de groep en de groepsleraar


Download ppt "Welkom bij de Informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google