De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

…de lat hoog voor diversiteit Wie is en wat doet NOvELLe ? NOvELLe Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg = Netwerk voor de Ontwikkeling van Expertise.

Verwante presentaties


Presentatie over: "…de lat hoog voor diversiteit Wie is en wat doet NOvELLe ? NOvELLe Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg = Netwerk voor de Ontwikkeling van Expertise."— Transcript van de presentatie:

1

2 …de lat hoog voor diversiteit

3

4 Wie is en wat doet NOvELLe ? NOvELLe Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg = Netwerk voor de Ontwikkeling van Expertise voor de Limburgse Lerarenopleidingen

5 Project 1 Diversiteit – gelijke kansen – taalbeleid BASISONDERWIJS Rudi Boelen Barbara Degraeve Ingrid Heps Riet Jeurissen

6 Strategie – project 1 Het in kaart brengen van goede praktijkvoorbeelden (EGP) op het gebied van diversiteit en taalbeleid Inventariseren van verklarende succesfactoren Beschrijven van het werkterrein van experten Formuleren van beleidsadviezen op macro – meso en schoolniveau

7 EGP: diversiteit – gelijke kansen Europaschool - Genk De Griffel - Houthalen De Triangel - Eisden De Schakel - Houthalen KS te Laak - Houthalen De Plank - Voeren Nieuwland - Borgloon Het mozaïek - Houthalen De zevensprong – Oostham Wegwijs - Halen

8 staalkaart van partners/experten Begeleidingsdiensten GO!, Gem.O., DPB PRIC SDL Gent Integratiedienst Genk Rand- en taalgemeenten (RTG) School zonder racisme

9 succesfactoren Teamgerichte succesfactor Schoolstructuur Schoolvisie Aanbevelingen voor een innovatiestrategie Struikelblokken

10

11

12 http://www.novelle.be Informeren van praktijkveld over goede vbn Ondersteunen van processen diversiteit en taalbeleid: een diversiteitskader voor B.O. Succesfactoren Beleidsadviezen Feed-back - netwerk

13 1. Teamgerichte succesfactoren een reflecterende schoolteamcultuur (6) E1 E3 E4 E5 E6 D2 een ‘gekleurd’ leerkrachtenteam (2) E1 D1 een door het ganse team gedragen geleidelijke vernieuwing (2) E3, E4

14 een schoolbeleid dat rekening houdt met de draagkracht van het team E1, E3 een bereikbare zorgcoördinator die initiatieven zoekend verfijnt. (1) E1 een open teamsfeer, een sterke teamband, competenties die mekaar aanvullen. (1) E1 een sterke professionalisering van het team / de scholengemeenschap (1) E4

15 een directeur die open staat voor een andere aanpak en de vernieuwingen sterk stimuleert (1)E1 een grote competentie in het begeleiden (coachen) van leerlingen (2) E7 D1

16 2. Succesfactoren m.b.t. de schoolcultuur een kernteam dat de vernieuwingen voorbereidt, opvolgt en evalueert een open communicatie met de andere teamleden en met ouders E1, E4 het in vraag stellen van structuren en de afdelingen het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem

17 verhogen van de ‘comprehensiviteit’ graadklassen als schoolorganisatie D2 het heterogeen groeperen samenstelling van de inspraakorganen waarbij er veel aandacht is voor de preventie van weerstanden tegen de aanpak de prioriteiten van het gelijke onderwijskansenbeleid in functie van de diversiteit D1

18 personeelsvergaderingen die sterk inhoudelijk voorbereid worden en doelgericht verlopen E7 constructieve relaties uitbouwen en onderhouden met partners: gemeente, buurt, verenigingen, sociale woonmaatschappij, politie, sport: de school als trefpunt E1

19 3. Succesfactoren i.r.t. de schoolvisie initiatieven van school en buurt gekaderd in een totaalvisie (3) E1 E3 D1 gelijke onderwijskansenbeleid - steeds vertrekkend van een analyse van de eigen beginsituatie (2) E3 E7 het welbevinden op school (WOS) van het team en van de leerlingen centraal stellen (2) E2, E5

20 een bereidheid om de problemen van de diversiteit op school niet af te zonderen van de rest van het schoolse leven maar te integreren in het totaalgebeuren: (2) D1 D2 een fundamenteel respect voor andere culturen, gewoonten, religies (v.b. ramadan) en personen E1 het zich bewust zijn van de impact van genderverschillen: de benadering van mannen en vrouwen, jongens en meisjes verschilt en dit bespreekbaar maken E1

21 een zeer grote aandacht voor de zorgkinderen, heel speciaal voor het kind in zijn leefomgeving E1 een visie op de school als een kansrijke omgeving. Op een positieve wijze inspelen op de strijd tegen de kansarmoede: de pedagogiek van de excellentie E1 de opvoeding en ontwikkeling van de totale persoon: waardengerichtheid en harmonische persoonlijkheidsontwikkeling E3

22 de bereidheid om in de klas te remediëren en niet te vlug door te verwijzen naar deskundigen; de zorg voor de zorgkinderen is ieders zorg en niet alleen van de zorgleerkracht G1 de overtuiging dat een vernieuwing de school als geheel, haar context versterkt en de samen-leving een stap vooruit helpt. E7

23 de bereidheid om af te stappen van de drang naar ‘het test-bare’, kwantificeerbare, toetsbare D1 breed evalueren in functie van diversiteit van de beginsituatie D1, D5 niet toegeven op gebied van het streven naar vorderingen van leerresultaten van alle kinderen; kwetsbare kinderen blijven prikkelen voor het leren op school G1

24 open staan voor projecten en initiatieven van buitenaf en van binnenuit E1 een grote aandacht voor een goede verwoording, ook naar de ouders toe E1 een sterke aandacht voor de talige competenties van leerkrachten D5 een lange termijnvisie ontwikkelen: doelen op lange termijn formuleren en een plan uitzetten om ze te realiseren D5

25 4. Aanbevelingen voor een innovatie het open staan voor projecten en initiatieven van buitenaf en van binnenuit (2)E1, D6 kunst, technologie, sportactiviteiten, klasoverschrijdende projecten kunnen de kinderen begeesteren en de schoolwerking sterk beïnvloeden (kunst kan inderdaad de wereld redden)(2) E1, E3 er is opvallend veel aandacht voor de taalvaardigheid, een goede verwoording, ook naar de ouders toe. (2)D1 D6

26 er is veel aandacht voor de werking van het K.O. en de transfer van die specifieke aanpak naar het lager onderwijs E7. de scholen durven instappen in projecten die een structurele hervorming voorstellen E2 onderwijssystemen met een gemeenschappelijke middenschool-structuur D2 de innovaties ‘vallen nooit uit de lucht’ maar vertrekken van een schoolanalyse of omgevingsanalyse dus van een behoefte die vastgesteld wordt E3

27 Samen een kunstproject opstarten

28

29 5. struikelblokken van een innovatie een traditionele, instructiegerichte en louter remediërende visie op leren en zorg-problemen D1 het beeld cultiveren van migrantenkinderen als een kwetsbare subgroep in de klas E1 een taalbeleid dat geen rekening houdt met het welbevinden G3

30 een eenzijdig etnische visie op diversiteit E1 een te product- en te outputgerichte benadering van het leerproces D1 externe attributies van het mislukken van aspecten van schoolbeleid D1 te eenzijdig evalueren met het constante gevaar van het labelen van de leerlingen D1

31 het gevoel bij leerkrachten dat ze niet goed opgeleid werden om te werken aan diversiteit in de klas D1 vernieuwingen laten doodbloeden of vernieuwingen ‘doorduwen’ E7 de leerplannen, leerlijnen en curricula die niet op mekaar afgestemd zijn (LO en SO) waardoor de continuïteit van het leerproces bij veel leerlingen in het gedrang komt. E7

32 6. Beleidsadviezen Structuren openen – LJS – flexibele groepering Netwerking van scholen aanmoedigen ‘Brede school’stimuleren Projecten: kunst, taal, Europa… Harmonische, brede ontwikkeling Brede evaluatie en reflectie Leerplannen die op mekaar aansluiten Begeleiding van de vernieuwingen


Download ppt "…de lat hoog voor diversiteit Wie is en wat doet NOvELLe ? NOvELLe Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg = Netwerk voor de Ontwikkeling van Expertise."

Verwante presentaties


Ads door Google