De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum: 20 maart 2008 Dr. Aad Vijverberg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum: 20 maart 2008 Dr. Aad Vijverberg."— Transcript van de presentatie:

1 Datum: 20 maart 2008 Dr. Aad Vijverberg

2 Kader voor selectie van innovatie-projecten
Datum: 20 maart 2008 Dr. Aad Vijverberg

3 Inhoud Opdrachten als leidraad Conceptueel kader
Elektronische leeromgeving Selectiecriteria project Beoordelingscriteria project

4 1. Opdrachten als leidraad
Individuele leeropdrachten Teamopdracht

5 1.1 Individuele opdrachten
Toepassing van kennis (a.h.v. 5 leeropdrachten) op het eigen innovatievraagstuk de eigen persoon (als initiator van innovatie) Vanuit meerdere perspectieven leren kijken naar het vraagstuk en naar jezelf Feedback op (en discussie over) input van collega teamleden (a.h.v. vragen per leeropdracht) Uitwisselen van ervaring en ‘best practices’ (onderlinge coaching) Resultaat: Opbouw van een persoonlijk dossier over een relevant vraagstuk Inzicht in de eigen persoon als initiator van innovatie Netwerk van teamleden

6 1.2 Teamopdracht Selectiecriteria: Een thema of vraagstuk dat:
Relevant en herkenbaar is binnen de organisatie Speelt op meerdere plaatsen in de organisatie en/of bij klanten/concullega’s Teamleden aanspreekt, interesseert Een borging kent bij een opdrachtgever (en aanspreekpunt) hoger in de organisatie Voorbeelden van thema’s: Klantgericht organiseren Sourcing(in- en outsourcing) / netwerkorganisatie New business development procesinnovatie Kennisborging/kennisontwikkeling

7 1.3 Voorbeeldopdrachten Stel een woningbouw corporatie benadert Solland Solar of Scheuten Solar met een opdracht om zonnepanelen/zonnefolie te leveren voor een nieuwbouw of renovatieproject, waarbij naast de levering ook in het onderhoud en de exploitatie moet worden geparticipeerd voor een periode van 25 jaar. Ontwikkel nieuwe/alternatieve business concepten en breng de opbrengsten en risico’s in kaart voor de betrokken partijen. Een adviesbureau in de zorg merkt dat haar dienstverlening naar klanten erg individueel en versnipperd is (uurtje factuurtje, gescheiden expertises: financieel, technisch, ict, etc.). Hoe kunnen wij ons anders organiseren naar de klant, daarmee meerwaarde bieden, en ons onttrekken aan de bestaande prijsconcurrentie? Een chemiebedrijf wil de levenscyclus van een procesinstallatie verlengen. Welke factoren zijn bepalend voor de slijtage en de fase waarin de installatie zich nu bevindt. Welke procesinnovaties zouden de levensduur kunnen verlengen? Welke gedragcomponenten van medewerkers bij onderhoud en exploitatie zijn daarbij cruciaal?

8 2. Conceptueel kader Doel Innovatie/ Verander- aanpak Diagnose Kern
Aanleiding ? Uitkomst

9 2.1 Eerst divergeren dan pas convergeren
Diagnose Betekenisgeving Kern van het vraagstuk Veranderidee Meervoudig kijken Complexer maken ´whole elephant´ Op zoek en vinden Subjectief, intuïtief Kernoorzaak en symptoom, onderscheid

10 2.2 Conceptueel kader Doel Innovatie/ Verander- aanpak Diagnose Kern
Aanleiding Betekenis- geving Uitkomst Interventie

11 3. Elektronische leeromgeving
Black board Kennis delen in leergroepen Individuele leeropdrachten Eigen vraagstuk Persoonlijke leerdoelen Reflectie en vragen op input van elkaar Teamopdracht Relevant vraagstuk voor de opdrachtgever/ opdrachtgevende organisatie Team commitment, team spirit

12 4. Selectiecriteria project (Sociale Innovatie)
Gedurende de Master Innovatie werken deelnemers in groepen aan het uitwerken van een vraagstuk. Dit vraagstuk speelt momenteel in de opdrachtgevende organisatie (of het heeft gespeeld in het (recente) verleden en heeft indertijd niet tot een bevredigende aanpak geleid). Kenmerken van het vraagstuk zijn: situatie die u ‘meer energie kost dan u lief is’ de situatie is zo belangrijk (voor uzelf, voor de organisatie) dat een forse inspanning om er wat aan te doen gerechtvaardigd is er zijn meerdere partijen bij betrokken en er bestaan duidelijke verschillen van inzicht tussen die partijen over wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren er zijn in het verleden al diverse pogingen ondernomen om ‘er wat aan te doen’. Maar kennelijk zijn die pogingen niet afdoende geweest. bepaalde voor-de-hand-liggende oplossingen zijn niet implementeerbaar, gegeven hun bijwerkingen en/of hun ‘politieke’ gevoeligheid.

13 5. Beoordelingscriteria Innovatieproject
Algemene indruk van de uitwerking van het innovatie vraagstuk (relevantie, potentie en voortgang van het innovatie traject) Opbouw en onderbouwing van de procesgang om tot de innovatie te komen Draagvlak en commitment bij de stakeholders Gebruik van concepten, theorieën uit de literatuur en overige kennisbronnen Realisatie en impact (‘reality check’) in de praktijk Vormgeving (styling van de innovatie en vormgeving van de rapportage structuur, (correct taalgebruik, uiterlijke verzorging, omvang))


Download ppt "Datum: 20 maart 2008 Dr. Aad Vijverberg."

Verwante presentaties


Ads door Google