De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 1."— Transcript van de presentatie:

1 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 1

2 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2012 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2013) Succes wordt afgemeten aan het aandeel werkzoekende schoolverlaters na 1 jaar = rest% Aandeel schoolverlaters zonder werkervaring na 1 jaar Aandacht voor STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)

3 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 3 Aantal schoolverlaters 11.0625.6085.454 Rest% Aandeel zonder werkervaring na 1 jaar 3,7%4,4%3,0% 10,8%12,9%8,6% 73.38536.356 37.029 13,0% 14,9% 11,1% 4,1% 5,1% 3,1% Enkele kerncijfers

4 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Regionale verdeling 14.167 sv rest% = 10,4% 16.852 sv rest% = 12,8% 21.260 sv rest% = 14,7% 10.044 sv rest% = 15,9% 11.062 sv rest% = 10,8%

5 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Indeling naar scholingsniveau Professionele bach. Academische bach. Master ASO 3de graad BSO 3de & 4de graad TSO 3de graad KSO 3de graad Max. SO1 Sec. onderwijs 2de graad BuSO (OV3) DBSO MIDDENGESCHOOLDHOOGGESCHOOLD LAAGGESCHOOLD Ongekwalificeerd = geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs Leertijd

6 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Vrouwen hoger geschoold dan mannen

7 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Aandeel naar scholingsniveau 73.3859.542 11.0621.192 VlaanderenVlaams-Brabant Na 1 jaar

8 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Ongekwalificeerde uitstroom 2.3916712.3481.43813723911924119821 Vlaanderen Vlaams-Brabant

9 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Aandeel = 7,4% Rest% = 25,4% Aandeel = 8,2% Rest% = 27,0% Aandeel = 9,1% Rest% = 31,9% Aandeel = 12,2% Rest% = 31,9% Aandeel = 8,7% Rest% = 34,5% Ongekwalificeerde uitstroom Vlaanderen Aandeel = 9,5% Rest% = 30,6%

10 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Ongekwalificeerde uitstroom Minder Vlaams-Brabantse schoolverlaters t.o.v. Vlaanderen ongekwalificeerd naar de arbeidsmarkt én de aansluiting verloopt ook beter 9,5% van de schoolverlaters (6.985) komt ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt (2012 = 10,5%) Vlaams-Brabant (818) = 7,4% (2012 = 8,7%) Aandeel zonder werkervaring na 1 jaar = 10,1% Vlaams-Brabant = 8,8% Max. SO1 = grootste probleem Droomjob vs activering

11 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Laaggeschoold 6.9851.3201.599980 818134115140 Vlaanderen Vlaams-Brabant

12 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Aandeel = 10,9% Rest% = 24,5% Aandeel = 13,6% Rest% = 25,2% Aandeel = 14,0% Rest% = 29,2% Aandeel = 18,5% Rest% = 31,3% Aandeel = 14,4% Rest% = 32,1% Laaggeschoold Vlaanderen Aandeel = 14,8% Rest% = 29,2%

13 VlaanderenVlaams-Brabant (G)een diploma

14 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Laaggeschoold 14,8% van de schoolverlaters (10.884) is laaggeschoold = laagste aandeel de laatste 5 edities. Vlaams-Brabant = 10,9% Daling volledig voor rekening van ongekwalificeerde uitstroom 3 op 10 laaggeschoolden is na 1 jaar werkzoekend Vlaams-Brabant: rest% = 24,5% Leertijd is outstanding – rest% = 12,3% MAAR selectie is reeds gebeurd voor het laatste jaar. Vlaams-Brabant: rest% = 10,7% Leren en werken = positief maar DBSO heeft nog te veel een negatief imago BuSO verdient meer kansen

15 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Middengeschoold 4.62613.04111.955774 9491.5151.684119 Vlaanderen Vlaams-Brabant

16 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Aandeel = 38,6% Rest% = 12,9% Aandeel = 43,3% Rest% = 9,6% Aandeel = 41,6% Rest% = 13,2% Aandeel = 40,1% Rest% = 14,4% Aandeel = 44,5% Rest% = 17,0% Middengeschoold Vlaanderen Aandeel = 41,4% Rest% = 13,3%

17 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Middengeschoold ASO3 Doorstromers stromen niet door - 4.626 schoolverlaters met ASO-diploma naar de arbeidsmarkt + 368 uit doorstroomrichtingen TSO3 - Maakt samen 4.994 doorstromers die niet doorstromen Vlaams-Brabant = 1.001 sv 2.142 schoolverlaters komen uit een STEM-richting Vlaams-Brabant = 377 sv 2 richtingen op 23 = 51% van de schoolverlaters Opvallend veel schoolverlaters uit 2 richtingen -Humane wetenschappen: 1.216Vlaams-Brabant = 257 -Economie - Moderne talen: 1.150Vlaams-Brabant = 215

18 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Middengeschoold BSO3 BSO4 Pijnpunten -Kantoor en verkoop (2.148 schoolverlaters) -Zwakke schakels in de zorg (705 schoolverlaters) -Decoratieve technieken (303 schoolverlaters) -Hout – enkel Vlaams-Brabant Betere keuzes zijn -Bouw, behalve decoratie en schilderwerk -Koeling en warmte -Tuinaanleg en –onderhoud -Thuis- en bejaardenzorg -Toegepaste verpleegkunde -Voeding

19 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Middengeschoold BSO3 BSO4 Beroepsonderwijs moet toeleiden naar de arbeidsmarkt. Een 7 de jaar = noodzakelijk

20 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Middengeschoold TSO3 2 opties: naar de arbeidsmarkt of hoger onderwijs Prima voorbereiding voor PBA in zelfde vakgebied Techniek is (niet) chique -Nijverheidsrichtingen verliezen verder terrein -Dringend nood aan actie om vervangingsvraag te counteren Niet zo goed -Grafische communicatie en media -Gezondheids- en welzijnswet. -Sociale en technische wet. -Handel -Sport -Toerisme Denk ook eens aan -Bouw -Chemische procestechnieken -Koeling en warmte -Jeugd- en gehandicaptenzorg -Voeding

21 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Middengeschoold KSO3 Kleinste studieniveau – 1% van aantal schoolverlaters -Leidt toe naar sector die sterk afhankelijk is van subsidies -Weinig ‘uitwijkmogelijkheden’ naar andere sectoren -Verdringing door eveneens weinig kansen in hogere niveaus Artistieke vrijheid is duur -Rest% voor geen enkele opleiding lager dan 15% -Vrije beeldende kunst = populairste opleiding maar hoogste rest% Verbreding of alles voor de kunst? -4 STEM-richtingen in KSO3 -Verbreding naar andere jobs: optie of taboe?

22 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Hooggeschoolden 16.66591414.5262.4462252.917 Vlaanderen Vlaams-Brabant

23 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Aandeel = 50,5% Rest% = 6,2% Aandeel = 43,1% Rest% = 6,5% Aandeel = 44,4% Rest% = 7,3% Aandeel = 41,4% Rest% = 7,5% Aandeel = 41,1% Rest% = 9,0% Hooggeschoold Vlaanderen Aandeel = 43,7% Rest% = 7,2%

24 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Hooggeschoold PBA PBA = topniveau -Kleinste kans om na 1 jaar werkzoekend te zijn (niet Vlaams-Brabant) -Ideale mix tussen denken en doen -Maken knelpunten minder knellend M/V: verschillende keuzes, zelfde resultaat -63% vrouwen, vooral in conjunctuurongevoelige opleidingen -Mannen kiezen meer voor techniek Verkeerd kiezen is moeilijk, wel even nadenken over -Interieurvormgeving -Journalistiek - niet Vlaams-Brabant -Audiovisuele technieken (slechts 21 sv in Vlaams-Brabant)

25 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Hooggeschoold ABA Wel diploma maar opleiding niet afgerond -Uitstroom in Vlaams-Brabant (rest% = 7,1%) beter dan in Vlaanderen (rest% = 10,1%) -Grootste groep = Audiovisuele en beeldende kunst – Vla = 21%, Vlaams-Brabant = 10,6% -In veel opleidingen ligt rest% boven dat van middengeschoolden -Goede kansen in vakgebieden met tekort aan masters -Hoog rest% in opleidingen die bij de masters niet goed scoren -Kleine toename tegenover vorig jaar (van 904 naar 914) Vlaams-Brabant lichte daling (van 229 naar 225)

26 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Hooggeschoold MA Masteropleiding biedt vele mogelijkheden -Kansen op werk fractie kleiner dan PBA (niet in Vlaams-Brabant) -Mannen kiezen meer STEM, vrouwen meer voor ‘zachte’ opleidingen -Vrouwen even succesvol in wetenschap en technologie als mannen Iedereen master? -Aantal masters neemt toe (+ 322 – Vlaams-Brabant: + 92) -Overaanbod in sommige opleidingen dreigt met aanwervingsstop bij de overheid en lokale besturen Keuzevrijheid of keuzestress? -Aanbod aan afstudeerrichtingen is moeilijk te volgen -Keuzestress bij studenten -Gebrek aan transparantie voor werkgevers

27 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Hooggeschoold MA Liever wat minder -Kunstwetenschappen -Audiovisuele en beeldende kunst -Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen -Geschiedenis -Muziek -Communicatiewetenschappen -Sociologie -Criminologie -Journalistiek -Biologie

28 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Voornaamste conclusies 13% (10,8%) van de schoolverlaters is werkzoekend na 1 jaar, dit is een uitstekend resultaat gezien de huidige crisis. 3.000 (408) schoolverlaters doen geen werkervaring op tijdens dat eerste jaar. De ongekwalificeerde uitstroom daalt, 9,5% (7,4%) haalt maximaal een 2 de graad secundair onderwijs. 5.000 (1.001) ‘doorstromers’ uit ASO en TSO stromen niet door naar het hoger onderwijs. Technisch en beroepsonderwijs presteren het best bij de middengeschoolden MAAR nijverheidsrichtingen verliezen nog steeds terrein.

29 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Voornaamste conclusies Professionele bachelor (Master) is nog steeds het topniveau, een slechte keuze maken is moeilijk en de aansluiting met de arbeidsmarkt is schitterend. Vrouwen maken de meerderheid uit in PBA maar kiezen hoofdzakelijk voor onderwijs, zorg en sociaal werk Mannen kiezen meer voor techniek maar beiden zijn succesvol. Ook de masters bieden uitstekende mogelijkheden op een job. Aanwervingsstop bij de overheid en lokale besturen legt druk op minder arbeidsmarktgerichte opleidingen. Vrouwen kiezen meer voor technologie en wetenschap en dat blijkt een goede keuze.

30 Korte demo van de nieuwe detailtoepassing vdab.be/trends/schoolverlaters/detail/


Download ppt "Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 1."

Verwante presentaties


Ads door Google