De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in SPH VTO 2 Aandachtspunten 1. Info examencommissie. 2. Korte jaar introductie VTO 2. 3. Betrokken docenten VTO 2. 4. Groepsindeling. 5. Introductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in SPH VTO 2 Aandachtspunten 1. Info examencommissie. 2. Korte jaar introductie VTO 2. 3. Betrokken docenten VTO 2. 4. Groepsindeling. 5. Introductie."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in SPH VTO 2 Aandachtspunten 1. Info examencommissie. 2. Korte jaar introductie VTO 2. 3. Betrokken docenten VTO 2. 4. Groepsindeling. 5. Introductie semester VTO 2.1. 6. Toelichting KO 5 : Paul Zondervan 7. Toelichting KO 6 : Josefine Boertjens 8. Toelichting KO 7 : Petra van Harten (week 46) 9. Toelichting keuzevakken.

2 1. Kort overzicht VTO 2 (1) JAAR 2: Werken aan complexiteit. Semester 2.1: Werken met individuen, groepen en systemen. Semester 2.2: Werken in een team, een organisatie en in de maatschappij.  Trainingsweek: kalenderweek 41 2014  Stage (= KO 10): iedereen, 14 weken, start kalenderweek 02 2015.  Verdiepingsminor in de 2e helft semester 2.2.

3 1. Kort overzicht VTO 2 (2) Belangrijke studiehandleidingen: 1. Opleidingsgids Major SPH VTO 2 t/m 4(14-15) en de OER (digitaal op entree) 2. Ook op entree: Nota studentgestuurd onderwijs (keuzevak sem 2.2.) Printing on demand. 1. Studiehandleiding sem 2.1. met daarin de KO 5, 6 en 7. 2. Vier ondersteunende studiehandleidingen voor de kernopgaven 5, 6 en 7. 3. Stagenota VTO 2 SPH (= kernopgave 10) 4. Studiehandeling stage voorbereiding jaar 3 5. Studiehandleiding trainingsweek 6. Studiehandleiding SLO

4 2. Betrokken docenten VTO 2. Jaarteam Major SPH Teamleider: Adriaan Oosterloo Jaarlaag coördinator : Hedzer van der Kooi hvdkooi@che.nl Aanspreekpunt studenten, overleg gr-vert, onderwijszaken NB. Let op mededelingen Entree Examinatoren Paul, Josefine en Petra. Praktijk bureau.ass@che.nl Vele enthousiaste en competente docenten!

5 3. Groepsindeling/rooster a. Er zijn 6 VTO 2 SPH groepen (S2A t/m S2F) b. Instromers zijn verdeeld over alle lesgroepen

6 4. Introductie semester 2.1. (1) Bespreking a.d.h.v. studiehandleiding semester 2.1. (vragen? Stel ze aan je slb-er!) a. Inleiding: door/instromers, overzicht. b. Doelstellingen: “De creatieve professional: met afstand het meest nabij” -> semesterdoelen -> programmadoelen -> toetsing. c. Toetsing:  Drie kernopgaven.  Casustoetsen QMP. (halverwege en eind semester. Let op de belangrijke opmerkingen)  Studie loopbaan ontwikkeling.  Toetsing stage is in semester 2.2.  Diagnostische toets Engels

7 4. Introductie semester 2.1. (2) d. Coaching bij kernopgaven: Coaching op inhoud: KO 5. Methodische interventies ontwerpen -> docent methodiek. KO 6. Groepsleider zijn -> docent groepswerk KO 7. Creatief hanteren van dilemma’s -> docent ethiek Coaching op proces: studieloopbaanbegeleider

8 4. Introductie semester 2.1. (3) e. SBU verantwoording. f. Overzicht binnenschools curriculum. g. Stage VTO 2. - taak praktijkbureau en GV-er. h. Evaluatie.  Verbeterslag n.a.v. 2013-2014  Overleg JLC en GV-ers. i. Semesteroverzicht.

9 Ontwerpen van hulpverlening binnen gezin en netwerk. KO 5: Methodische interventies ontwerpen Verantwoordelijke docent: Paul Zondervan

10 KO 5: Wat gaan jullie doen? Een analyse maken van de (gezins-) problematiek van een gezin uit de tv serie ‘Family Matters’. Een netwerkanalyse maken van dit gezin. Aan de hand van deze analyses en de theorie ontwerpen van hulpverlening voor dit gezin. Analyse van de gezinsproblematiek Netwerkanalyse Adequaat hulpverleningsplan

11 Hoe werkt dat? Je maakt in deze KO gebruik van de kennis die je vanuit de verschillende disciplines wordt aangeboden. Het gaat dus om het bestuderen, analyseren en combineren van verschillende inzichten. Het geheel wordt vanuit het vak methodiek aangestuurd.

12 KO 5: de toetsing 1 eindopdracht met 9 bijlages: Eindopdracht: Hulpverleningsplan. Bijlages: 1. Uitwerking Psychologie 2. Uitwerking Pedagogiek 3. Uitwerking Medische kennis 4. Uitwerking Methodiek (Het gewone leven) 5. Analyse Methodiek 6. Netwerkanalyse 7. Interventie BVO 8. Interventie S&S 9. Verantwoordingsdocument Voor de rood gemarkeerde bijlages is een voldoende beoordeling een voorwaarde. Verdere werkwijze en toetsingscriteria staan in het semesterboek.

13 Inleveren en becijfering Alle opdrachten worden ingeleverd via de digitale inleverbibliotheek van Entree. Je maakt deze hele opdracht in je PF groep Inlevermoment voor de eerste ronde: 7 november 2014 om 12:00 Lever het document 1 maal in per PF groep, zet je klas en PF groep in de titel van het bestand en al jullie namen op het voorblad Je beoordelingen vind je terug op Entree

14 Jamaarmeneerikkanhetnietvinden!

15 KO 6 Groepsleider zijn

16 Deelnemende disciplines: - Groepswerk (incl. training groepswerk) - Methodiek, competentiegericht werken - Conflict- en agressiehantering - MAM Drama - MAM Sport en Spel - (Psychologie)

17 KO 6 Groepsleider zijn Uitgangspunten: - Zichzelf profileren als groepsleider - Leiderschap tonen, regie behouden - Samenwerken met medegroepsleider - Professioneel (dreigend) conflict hanteren: - Competentiegerichte benadering - (Dreigend) conflict zo muzisch mogelijk aangaan in de gehele groep - Bij separatie achter scherm. Instructie bij groepswerk en CenA.

18 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: 1. Startdocument 2. Reflectiedocument 3. Competentietoets 4. Reflectieverslag op competentietoets

19 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: 1. Startdocument =verslag (1A4) dat student meeneemt bij start competentietoets, waarin = samenvatting leerervaring vanuit lessen methodiek, groepswerk, C en A, S en S, drama en trainingsweek n.a.v. de gemaakte reflecties leerwinst, kwaliteiten en valkuilen =competenties die getoond gaan worden in CT

20 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: 2. Reflectiedocument, bestaat uit vijf reflectieverslagen: -Verslag groepswerkweek -Groepswerk -Drama -Conflict- en Agressiehantering -Sport en spel nakijken door betreffende docenten o-v-g op Entree voorwaarde om cijfer KO6 in te voeren

21 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: 3. Competentietoets =Toets waarin student zich positioneert als groepsleider =Twee studenten worden getoetst (koppel) =Acteurs spelen groepssituatie uit SPH-werkveld =Twee docenten beoordelen

22 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: 4.Reflectie op =getoonde competenties =getoonde kwaliteiten en valkuilen ingezette interventies De twee toetsdocenten beoordelen.

23 KO6 Toets op 16, 17 en 18 december 2014 Succes!

24 7. Toelichting keuzevakken Keuzeprogramma’s vto-2 SPH semester 2 - Jullie ontvangen uiterlijk 05 september 2014 een mailbericht van Manon de Gier. - Informatie over: a. Inhoud keuzeprogramma’s. b. Wijze van inschrijven keuzeprogramma’s. c. Toewijzing keuzeprogramma’s. d. Commissiewerk.

25 Tenslotte Een in alle opzichten goed studiejaar 2014-2015 gewenst!


Download ppt "Welkom in SPH VTO 2 Aandachtspunten 1. Info examencommissie. 2. Korte jaar introductie VTO 2. 3. Betrokken docenten VTO 2. 4. Groepsindeling. 5. Introductie."

Verwante presentaties


Ads door Google