De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D UURZAAMHEIDSSTUDIE C HEMISCHE D ISTRIBUTIESECTOR Belgian Association of Chemical Distributors Sacha Jacques – Ferruccio Labbadia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "D UURZAAMHEIDSSTUDIE C HEMISCHE D ISTRIBUTIESECTOR Belgian Association of Chemical Distributors Sacha Jacques – Ferruccio Labbadia."— Transcript van de presentatie:

1 D UURZAAMHEIDSSTUDIE C HEMISCHE D ISTRIBUTIESECTOR Belgian Association of Chemical Distributors Sacha Jacques – Ferruccio Labbadia

2 O VERZICHT Inleiding Methodologie Bespreking aspecten Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie-indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

3 I NLEIDING Milieu belangrijke factor Milieuwetgeving Meer dan loutere toepassing wetgeving 1 e deel: inventarisatie kennis Bestaande maatregelen 2 e deel: aanbevelingen Milieubewuste bedrijfsvoering Voorlopen op wetgeving Groen imago

4 O VERZICHT Inleiding Methodologie Bespreking aspecten Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie-indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

5 M ETHODOLOGIE 1. Scopebepaling Essenscia studie Duurzaamheidsmeter stad Gent 2. Interviews opstellen 3. Selectie van bedrijven door opdrachtgever Representatief beeld sector Type bedrijven

6 M ETHODOLOGIE 4. Plaatsbezoeken Interviews = input huidige situatie Rondleiding Verslag 5. Huidige situatie 6. Aanbevelingen Vanuit analyse huidige situatie 7. Investeringsanalyse zonnepanelen

7 O VERZICHT Inleiding Methodologie Bespreking aspecten Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie-indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

8 B ESPREKING ASPECTEN - AFVAL 1. B EDRIJFSAFVAL 2. H UISHOUDELIJK AFVAL

9 A FVAL - BEDRIJFSAFVAL Soorten afval Kunststof bidons Metalen vaten IBC’s Wikkelfolie Productafval

10 A FVAL - BEDRIJFSAFVAL Kunststof bidons Huidige situatie 20 à 25 liter Beperkt hergebruik Waarborg: 8,5 euro Verwerkingskost: 39,5 euro/ton Metalen vaten Huidige situatie 216 liter Hergebruik Waarborg: 30 euro Verwerkingskost: 14, 5 euro

11 A FVAL - BEDRIJFSAFVAL Kunststof bidons en metalen vaten Aanbevelingen (gelden algemeen) Waarborgsysteem Verhoogde prijszetting bij verloren verpakking Externe reiniging en aankoop bij dezelfde firma Efficiënt ophaalsysteem

12 A FVAL - BEDRIJFSAFVAL IBC’s Huidige situatie 1 m³ Veel hergebruik Waarborg Lichte: 300 euro Zware: 1750 -2500 euro Verwerkingskost: 14,5 euro/ton

13 A FVAL - BEDRIJFSAFVAL IBC’s Aanbevelingen Toeschrijven aan specifiek product Verzegeling verpakking Maximaal gebruik Enkel binnenbox vervangen

14 A FVAL - BEDRIJFSAFVAL Wikkelfolie Huidige situatie Transport Geen hergebruik Persing tot balen Aanbevelingen Persmachine Recyclageforfait VAL-I-PAC: 35 euro/ton

15 A FVAL - BEDRIJFSAFVAL Productafval Huidige situatie Reiniging van vulbuizen Stikstof, droge lucht, product zelf, water 30 à 50 kg Aanbevelingen Hergebruik voor mengsels Hergebruik voor verdunningen

16 B ESPREKING ASPECTEN - AFVAL 1. B EDRIJFSAFVAL 2. H UISHOUDELIJK AFVAL

17 A FVAL – HUISHOUDELIJK AFVAL Huidige situatie Sorteren Rest, papier en karton, PMD, glas Andere Elektronisch factureren

18 A FVAL – HUISHOUDELIJK AFVAL Aanbevelingen Sorteren Containerforfait Elektronisch factureren E-mail met PDF Software Webportaal Keuze aan de klant Praktijk: vooral grote klanten

19 O VERZICHT Inleiding Methodologie Bespreking aspecten Afval Mobiliteit Water Energie certificaten Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

20 B ESPREKING ASPECTEN – MOBILITEIT 1. W OON – WERKVERKEER Algemeen Wagen Openbaar vervoer Carpool fiets 2. T RANSPORT VAN GOEDEREN

21 M OBILITEIT – WOON - WERKVERKEER Algemeen Huidige situatie Hoofdzakelijk gebruik van wagen Flexibele werkuren Teleconferenties Aanbevelingen Provinciale mobiliteitspunten Toolbox voor mobiliteitsmanagement Teleconferenties

22 M OBILITEIT – WOON - WERKVERKEER Wagen Huidige situatie 33.5% bedrijfswagen Milieucriteria Aanbevelingen Ecoscore Alternatieve aandrijfsystemen Eco-driving Verlagen autovergoeding

23 M OBILITEIT – WOON - WERKVERKEER Openbaar vervoer Huidige situatie Beperkt gebruik Slechte verbinding derdebetalersregeling Aanbevelingen Kenbaar maken Financieel interessant maken Meer dan het wettelijke terugbetalen NMBS: 20-80 regeling

24 M OBILITEIT – WOON - WERKVERKEER Carpoolen Huidige situatie Beperkt Aanbevelingen Nadelen carpoolen vermijden Carpoolers verbinden Carpoolen promoten

25 M OBILITEIT – WOON - WERKVERKEER Fiets Huidige situatie Gebruik stijgt Aanbevelingen Vergoeding Extralegale voordelen Campagnes Elektrische fiets

26 B ESPREKING ASPECTEN – MOBILITEIT 1. W OON – WERKVERKEER Algemeen Wagen Openbaar vervoer Carpool Fiets 2. T RANSPORT VAN GOEDEREN

27 M OBILITEIT – TRANSPORT VAN GOEDEREN Huidige situatie Hoofdzakelijk uitbesteding Milieuvoorwaarden in contract ISO-certificaten Lean and Green Alternatieve transportmogelijkheden

28 M OBILITEIT – TRANSPORT VAN GOEDEREN Aanbevelingen Milieuvoorwaarden contract ISO-14001 Lean and Green Efficiënt transporteren Zoveel mogelijk consolideren Centralisatie van magazijnen

29 M OBILITEIT – TRANSPORT VAN GOEDEREN Aanbevelingen Milieucriteria aankoopbeleid Ecoscore Alternatieve transportmogelijkheden Transport via spoor Transport via water Vermijd transport via lucht

30 O VERZICHT Inleiding Methodologie Bespreking aspecten Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie – indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

31 B ESPREKING ASPECTEN – WATER 1. P ROCESWATER Spoelwater Water voor productverdunning 2. H UISHOUDELIJK WATER

32 W ATER – PROCESWATER Huidige situatie Spoeling verpakking zuren en logen Opvang van spoelwater: productverdunning Gescheiden opvang

33 W ATER – PROCESWATER Aanbevelingen Verwijderen restlading Afdak voor niet gereinigde vaten Regenwater als spoelwater Hergebruik proceswater Gescheiden opvang Wateraudit

34 B ESPREKING ASPECTEN – WATER 1. P ROCESWATER Spoelwater Water voor productverdunningen 2. H UISHOUDELIJK WATER

35 W ATER – HUISHOUDELIJK WATER Huidige situatie Leidingwater Regenwatercaptatie Infiltratievoorzieningen

36 W ATER – HUISHOUDELIJK WATER Aanbevelingen Controle lekken Regenwatercaptatie Groendaken Wadi’s Infiltratievoorzieningen Gescheiden riolering

37 O VERZICHT Inleiding Methodologie Bespreking aspecten Afval Mobiliteit Water Energie Certificaten Prestatie-indicatoren Investeringsanalyse zonnepanelen Conclusie

38 B ESPREKING ASPECTEN ENERGIE 1. E LEKTRICITEIT 2. B RANDSTOFFEN 3. V ERWARMING

39 E NERGIE – ELEKTRICITEIT Huidige situatie Groene stroom contracten Zonnepanelen Verlichting - lichtkoepels Bewegingssensoren Lichtsensoren Sequentiële opstart

40 E NERGIE – ELEKTRICITEIT Aanbevelingen Beperk het energieverbruik: Energiestudie Isolatiestudie Verlichting Directe winning van passieve zonne-energie in de kantoren Bewegingssensoren Lichtsensoren

41 E NERGIE – ELEKTRICITEIT Aanbevelingen Beperk het energieverbruik: Sequentiële opstart Frequentiegestuurde pompen en compressoren Flow detectors

42 E NERGIE – ELEKTRICITEIT Aanbevelingen Maak gebruik van energie-uitwisseling op de site: Venitilatie: warmtewisselaar Produceer en gebruik hernieuwbare energie: Groene stroom contracten Zonnepanelen

43 E NERGIE – B RANDSTOFFEN Huidige situatie Vrachtwagens Bedrijfswagens Carbon Disclosure Project Heftrucks Stikstofdekens

44 E NERGIE – B RANDSTOFFEN Aanbevelingen Beperk het energieverbruik en de vraag naar energie: Vrachtwagens – aangepaste additieven Elektrische heftrucks Inerte gassen – stikstofdekens Extra’s

45 E NERGIE - V ERWARMING Huidige situatie Gebouwen Sanitair Ventilatie Extra

46 E NERGIE - V ERWARMING Aanbevelingen Beperk het energieverbruik en de vraag naar energie : Gebouwen – verwarming op gas Extra’s Maak gebruik van energie-uitwisseling op de site: Warmtepomp

47 E NERGIE - V ERWARMING Aanbevelingen Produceer en gebruik hernieuwbare energie: Sanitair Zonnecollector Aangesloten op boiler

48 C ERTIFICATEN Huidige situatie ISO’s Lean and green BACD Responsible Care

49 C ERTIFICATEN Aanbevelingen ISO 14.001 en aanvullende certificaten 14.020: over milieugerelateerde keurmerken 14.040: over levenscyclusanalyse 14.064: over Carbon footprinting Lean and Green MVO/Milieucharter Antwerpen EMAS (Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem)

50 P RESTATIE - INDICATOREN Huidige situatie Klachtendienst voor veiligheid, kwaliteit en milieu Opvolging klanttevredenheid Pre-shipment beter opvolgen Controle op REACH en CLP Veiligheidsstudie voor de magazijnen in verband met Responsible Care Aanpassing van de MSDS-fiches aan de Europese normen Wettelijke vereisten

51 P RESTATIE - INDICATOREN Aanbevelingen Global Reporting Initiative: Reporting Guidelines Het meten en rapporteren van: Economische Ecologische Sociale prestaties

52 I NVESTERINGSANALYSE ZONNEPANELEN Algemeen Werkwijze Cijfergegevens Conclusie (Kluwer)

53 I NVESTERINGSANALYSE ZONNEPANELEN Conclusie voorbeeld zonnepanelen Winstgevendheid: zeker niet slecht (6,33%) Terugverdientijd = periode van 21 jaar, beperkt risico Het rendement < de actualisatievoet (inkomsten < uitgaven) “onaanvaardbaar” Percentage interne rendabilitiet < de actualisatievoet “onaanvaardbaar”

54 I NVESTERINGSANALYSE ZONNEPANELEN Conclusie Kluwer magazine TVT is afhankelijk van: Oppervlakte Prijs grijze stroom Groene stroom certificaten Meestal 10 – 15 jaar, soms zelfs 20 Aanleg nieuwe bedrijfsgebouwen Verplichting tot: Elke m² bruto vloeroppervlakte 10 kWh hernieuwbare energie

55 I NVESTERINGSANALYSE ZONNEPANELEN Conclusie Kluwer magazine Andere voordelen: Investeringsaftrek van 13.5% voor energievriendelijke investeringen Groene stroom certificaat van 50 euro per geproduceerde mWh Per mWh vergoeding/compensatie van 35 euro

56 I NVESTERINGSANALYSE ZONNEPANELEN Eindconclusie Kluwer: Meer dan 90 euro betalen per mWh Interessant om te investeren in zonnepanelen Stroom ter plaatse gebruiken In andere gevallen is het niet interessant om te investeren in zonnepanelen voor KMO’s

57 E INDCONCLUSIE Veel inspanningen om de gevolgen van hun bedrijfsprestaties op het milieu te beperken Mate waarin verschilt toch van bedrijf tot bedrijf Verpakkingsmaterialen Hergebruik en beperking Woon-werkverkeer Hoofdzakelijk auto Wel nog mogelijkheden

58 E INDCONCLUSIE Transport van goederen Door sommige bedrijven al efficiënt georganiseerd Milieuvoorwaarden in contracten Energieverbruik in de sector Beperkt Oude toestellen vervangen! Certificaten Kunnen het imago van de bedrijven “vergroenen” Beter inzicht in de bedrijfsprestaties Tonen aan dat het bedrijf bezig is met het milieu

59 E INDCONCLUSIE Belang Het economisch belang blijft natuurlijk de prioriteit 2 e plaats: veiligheid Brandveiligheid Veiligheid op de werkvloer 3 e plaats: belang van het milieu

60 B EDANKT VOOR UW AANDACHT ! Zijn er nog vragen?


Download ppt "D UURZAAMHEIDSSTUDIE C HEMISCHE D ISTRIBUTIESECTOR Belgian Association of Chemical Distributors Sacha Jacques – Ferruccio Labbadia."

Verwante presentaties


Ads door Google