De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: br. J. Blom (preeklezen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. H. Hidding uit em. Bunschoten 16:30 voorganger: br. J. Blom, preeklezen De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op het ondersteunen van eigen gemeenteleden.

4 Deze week zijn jarig: 20 juli:br Jaap van de Riet 21 juli:Jornick Bruijn zr C. Hensen-van Etten 22 juli:zr Eleonora Kramer-Akihary 24 juli:br Roel van der Tempel 26 juli:zr Annemieke Bondt-Haan

5 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

6 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

9 Gezang 147, NG 76: 1 - 4 1 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

10 Gezang 147, NG 76: 1 - 4 2 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

11 Gezang 147, NG 76: 1 - 4 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

12 Gezang 147, NG 76: 1 - 4 4 Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

13 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

14 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

15 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

16 Psalm 38: 1, 2, 7 1 Blijf mij niet in toorn kastijden, zie mijn lijden, straf mij niet in gramschap, HEER. U hebt pijlen, die mij wonden, neergezonden en uw hand drukt mij terneer.

17 Psalm 38: 1, 2, 7 2 Heel mijn lichaam is gebroken en ontstoken door uw zware toorn, o HEER. Al mijn zonden, die als golven mij bedolven, drukken door hun last mij neer.

18 Psalm 38: 1, 2, 7 7 Vijandschap heeft mij omgeven, op mijn leven loert men heel de dag, o HEER. Maar ik sluit mijn mond en oren, wil niets horen, spreek geen woorden van verweer.

19 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

20 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

21 LvdK 234: 1, 2 1 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

22 LvdK 234: 1, 2 2 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

23 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

24 Intro: Waar zit de angst?

25 In mijn prachtige schema van God...

26 Intro: Waar zit de angst? In mijn prachtige schema van God... onrechtvaardigrechtvaardig vloek12 zegen34

27 Intro: Waar zit de angst? In mijn prachtige schema van God... ontdek ik een merkwaardig fout.

28 Intro: Waar zit de angst? In mijn prachtige schema van God... ontdek ik een merkwaardig fout. onrechtvaardigrechtvaardig vloek12 Job ?? zegen34

29 Intro: Waar zit de angst? In mijn prachtige schema van God... ontdek ik een merkwaardig fout. onrechtvaardigrechtvaardig vloek12 Job zegen3 Job !! 4

30 Intro: Waar zit de angst? In mijn prachtige schema van God... ontdek ik een merkwaardig fout. Wordt in daar bang van?

31 Intro: Waar zit de angst? In mijn prachtige schema van God... ontdek ik een merkwaardig fout. Wordt in daar bang van? Of blijf ik vertrouwen?

32 onrechtvaardigrechtvaardig vloek12 Jezus zegen34

33 Intro: Waar zit de angst? In mijn prachtige schema van God... ontdek ik een merkwaardig fout. Wordt in daar bang van? Of blijf ik vertrouwen?

34 onrechtvaardigrechtvaardig vloek12 zegen34 Jezus

35 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

36 LvdK 341: 3 3 God, die uw woord gegeven, uw Zoon gezonden hebt en naar zijn beeld het leven van wie U kent herschept, wees door uw Geest met allen die hebben ja gezegd, dat zij die staan niet vallen. Maak Gij ons trouw en echt.

37 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

38 Gezang 123, Gz 2: 1, 5 1 ‘k Geloof in God, de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

39

40 Gezang 123, Gz 2: 1, 5 5 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig onbevlekt.

41 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

42 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

43 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

44 Gezang 165, NG 85 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

45 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen

46 Gezang 182E 4-stemmig

47 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1, 5 Gezang165: Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Gezang147: Job6:1 - 14 Psalm38:1, 2, 7 Johannes14:1 - 14 LvdK234:1, 2 Job6:21b LvdK341:3 Gezang123:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google