De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Introductie werkgroep “’t nauwe Gein” Bewoners Kerkstraat, Stationsstraat, Gein-Noord, Gein-Zuid Aanmelding klankbordgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Introductie werkgroep “’t nauwe Gein” Bewoners Kerkstraat, Stationsstraat, Gein-Noord, Gein-Zuid Aanmelding klankbordgroep."— Transcript van de presentatie:

1 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Introductie werkgroep “’t nauwe Gein” Bewoners Kerkstraat, Stationsstraat, Gein-Noord, Gein-Zuid Aanmelding klankbordgroep

2 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Waarom een werkgroep ‘t nauwe Gein Het dijkverbetering project ‘t Gein in Abcoude zal verregaande consequenties hebben voor het landschap, het ecologisch gebied en de bewoners van dit gebied Waternet /AGV bieden de mogelijkheid toe te treden tot een klankbord groep, met als doel gezamenlijk te kijken naar oplossingen De klankbord groep bestaat max. uit 12 personen, vanuit de werkgroep zal er een woordvoerder zich aanmelden in de klankbord groep ( Dhr. W van Duuren)

3 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Werkgroep status 15 oktober Het nauwe Gein is het gedeelte van de dorpskern Abcoude tot aan het trein-aquaduct 17 bewoners uit het gebied “’t nauwe gein” hebben zich aangemeld als belanghebbende en steunen het initiatief van de werkgroep Met name in dit gedeelte is de bebouwing zeer dicht aan de oever van het Gein, in het gedeelte Gein N/Z bevinden zich woningen tussen de dijk en het water

4 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Zorgen..eerste analyse Uit onderzoek blijkt dat de bewoners niet of nauwelijks geïnformeerd zijn over het dijkverbetering project, de gevaren, de oplossingen en de gevolgen Uit onderzoek blijkt dat hier wel grote behoefte aan is Men maakt zicht zorgen!

5 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Belangen van de werkgroep Met name gericht op de impact van het gebied ‘t nauwe Gein Algemeen gericht op het gehele project en de mogelijke gevolgen voor het natuurgebied “Het Gein” Het bewaken van het karakter van het hele gebied (vaarwater, natuur, infrastructuur)

6 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Samenstelling van de werkgroep Bewoners van ‘t nauwe gein Aansluiting met verenigingen w/o; vereniging tot behoud van dorps karakter, vereniging bescherming spoorbuurt Abcoude Kennis van het gebied Kennis van waterbeheersing en mogelijke alternatieve oplossingen

7 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Waarom toelaten in klankbord groep? De klankbord groep dient een goede vertegenwoordiging te zijn van de belanghebbenden in dit gebied De werkgroep ‘t Gein zal bijdragen aan het zoeken naar alternatieve oplossingen De werkgroep ‘t Gein kan zorgen voor betere communicatie rondom het project

8 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Punten van aandacht Bewoners zijn slecht geïnformeerd over het project Een aantal voorbeelden….

9 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Reactie van bewoners.. Met verontrusting heb ik uw brief gelezen over de dijkzwakte. Uiteraard ben ik van de plannen op de hoogte (antw op 1e vraag) maar in de informatie van Waternet staat niets vermeld over wat dit betekend voor de bewoners aan 'het nauwe Gein'. Ik woon aan het 'nauwe Gein' Zelf heb ik niet de intentie (en kennis) om zitting te nemen in de klankbordgroep (antw 2) Ik steun u in uw aanbod om ons te vertegenwoordigen als woordvoerder in de klankbordgroep. Tevens steun ik uw voorstel om een groep 'het nauwe Gein' te vormen maar ook daarvoor voel ik me niet deskundig genoeg.

10 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Reactie van bewoners.. Als (nieuwe) bewoners van het perceel Kerkstraat zijn wij natuurlijk onaangenaam verrast door de plannen van AGV / Waternet. De consequenties voor ons pand (direct gelegen tot aan de waterkant) en grondstuk zijn nog niet te overzien. Indien er bijv. een verhoging dmv een damwand plaatsvindt zal dit niet alleen het aangezicht en 'dorpse karakter' veranderen echter voor ons inderdaad enorme (bouwtechnische) gevolgen hebben.

11 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Reactie van bewoners.. Dank voor de brief. Ik had mij dit allemaal (nog) niet gerealiseerd. Wat betreft de vragen: (1) Nee, ik ben niet goed geïnformeerd. (2) Nee, geen stappen ondernomen. (3) Geen advies, vooral vragen. (4) Ja, ik ga mee in uw voorstel. Dank voor het initiatief, ben graag bereid om op enig moment mee te denken, te overleggen of iets dergelijks wanneer nodig.

12 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Reactie van bewoners.. Goed dat dit mede onder de paraplu van de belangengroep, de VBSA gaat. Ook de woningen aan de Stationsstraat zijn op staal gebouwd en zeer gevoelig voor dijkverzwaring/verhoging. Ook speelt hier de problematiek van een eventuele waterpeilverlaging, waar de agrariërs voor pleiten, mee. Belangrijk is dat we, als stedelijke bewoners ook sterk betrokken worden en blijven bij de ontwikkelingen van Het Geingebied. Is een zg nulmeting van onze woningen voor uitvoering van de werkzaamheden mogelijkheid? Vergeet de belangen van de booteigenaren niet voor het stukje “brede” Nauwe Gein niet! De eigendomsverhoudingen zijn meestal zo dat de bewoners eigenaar zijn van een stukje Gein. Hou ook de uitdieping van het Nauwe Gein in de gaten; niet te diep.

13 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Reactie van bewoners.. Naar aanleiding van uw schrijven over de dijkverbetering. Gaan wij akkoord met uw voorstel een groep "het nauwe Gein" te vormen waarvan u dan de woordvoeder onze gezamenlijke belangen kenbaar zal maken. Wat betreft de vragen of wij goed geïnformeerd zijn, stappen hebben ondernomen en aanvullend advies is nee.

14 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Conclusie Het is noodzaak tot een goede oplossing te komen die ons allen past Hiervoor heeft Waternet/AGV medewerking nodig van de belanghebbenden in dit gebied Communicatie is essentieel!

15 14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Aanmelding Namens de werkgroep ‘t gein Woordvoerder: Willem van Duuren Kerkstraat 106 1391HE Abcoude 0294-283735 dijkverbetering@gmail.com Wij rekenen op deelname in de klankbord groep!


Download ppt "14 oktober 2008Werkgroep “t nauwe Gein” Introductie werkgroep “’t nauwe Gein” Bewoners Kerkstraat, Stationsstraat, Gein-Noord, Gein-Zuid Aanmelding klankbordgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google