De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. A. Rienks uit Enschede 14:30 voorganger: ds G. Zomer uit Waardhuizen De collecte is bestemd voor Siriz (voorheen VBOK) Deze vereniging verleent hulp bij nood vanwege onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap, bij zwangerschapsverlies en bij alleenstaand (tiener)moederschap.

3 Agenda 20 oktober 09:30 kinderclub in de basisschool 20 oktober LEF

4 Deze week zijn jarig: 13 oktober: zr Cora Ellen
15 oktober: br Marco van Pijkeren 16 oktober: zr Carina Verschelling 17 oktober: br Ard van Harten 18 oktober: Jacolien Sytsma 19 oktober: Annemarij van de Kuilen Joëlle Oosterhuis zr Dian Postema zr José van Zandwijk-Volkerink

5 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

6 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

7 175 C

8 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
● Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

9 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN,
Psalm 33: 1, 2 1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied bij citerklank. Laten stem en snaren tot die lof zich paren. Looft Hem, prijst de HEER. Psalmzingt, jubelt allen, laat bazuinen schallen, juichend tot Gods eer. 9

10 Het woord des HEREN is waarachtig. God is getrouw in wat Hij doet.
Psalm 33: 1, 2 2 Het woord des HEREN is waarachtig. God is getrouw in wat Hij doet. Zijn recht is rein, zijn oordeel krachtig. Hij eist oprechtheid van gemoed. Ieder moet Hem eren, want de gunst des HEREN is alom verspreid. Overal aanschouwen zij die op Hem bouwen, zijn goedgunstigheid. 10

11 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

12 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 ● Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

13 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: ● Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

14 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: ● Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

15 Van God nooit losgekomen ben ik; Hij nam mijn hand
Gezang 169: 1 - 5 1 Van God nooit losgekomen ben ik; Hij nam mijn hand en voerde mij in dromen naar het beloofde land. Hoe hemels dit bedrijf: de avond raakt de morgen, Gods hand raakt aan mijn zorgen, waar ik ook maar verblijf. 15

16 ook zonder te aanschouwen, hier in voorlopigheid. Gij keert het leed,
Gezang 169: 1 - 5 2 Op U kan ik vertrouwen in moeitevolle tijd, ook zonder te aanschouwen, hier in voorlopigheid. Gij keert het leed, ik kan met heel mijn zoekend leven aan U mij overgeven en aan uw reddingsplan. 16

17 die Jezus Christus schenkt, zijn langbeloofde Zoon
Gezang 169: 1 - 5 3 Genade is verschenen nu God aan mensen denkt, de grote hulpverlener die Jezus Christus schenkt, zijn langbeloofde Zoon door wie Hij blinden, doven, verlost, o Heer, wij loven U in uw hemeltroon. 17

18 bij Christus' openbaring wanneer elk oog Hem ziet.
Gezang 169: 1 - 5 4 De groten van de aarde, zij vallen in het niet bij Christus' openbaring wanneer elk oog Hem ziet. En dit geheim is groot: het kerkhof hier beneden bloeit als de hof van Eden, God wekt ons uit de dood. 18

19 die ons geschapen heeft en door zijn Zoon genade
Gezang 169: 1 - 5 5 Zo wil het God de Vader die ons geschapen heeft en door zijn Zoon genade in overvloed ons geeft. Geloof is het bewijs van ongeziene dingen. O Geest, voer ons daarbinnen. God zij lof, eer en prijs! 19

20 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: ● Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

21 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 ● Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

22 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

23 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

24 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

25 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

26 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: ● Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

27 Psalm 93: 1, 2, 3 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht.

28 Psalm 93: 1, 2, 3 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer.

29 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: ● Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

30 182 E 4-stemmig

31 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 33: 1, 2 Jesaja 40: Lucas 4: Gezang 169: Lucas 4: 16b - 21 Gezang 179a: Psalm 93: Gezang 182E: Amen Collecte: Siriz

32 Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei
vooraankondiging Najoth kamp 2014 Moenie Worrie Nie Reserveer vast in je agenda: Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei

33 Kom zingen bij Gospelkoor Martyria
Iedere maandagavond heerlijk ontspannen door jezelf in te spannen Samen zingen tot Gods’ eer Samen getuigen in onze eigen omgeving (bijvoorbeeld bij de kerstwandeling in Best) Bezoek onze website voor meer informatie: en volg ons op facebook


Download ppt "Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen"

Verwante presentaties


Ads door Google