De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst B3 keuzeruimte Onderwijskunde (14 november 2013)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst B3 keuzeruimte Onderwijskunde (14 november 2013)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst B3 keuzeruimte Onderwijskunde (14 november 2013)

2 Inhoud Studieprogramma B3 Doel van de B3 keuzeruimte Mogelijkheden in de B3 keuzeruimte - Bestaande (UT-)minor - Keuzevakken (UT of andere univ.) - Stage Procedures Vragen/opmerkingen

3 Studieprogramma B3 Bachelor 3 Semester 1Semester 2 Kwartiel 1Kwartiel 2Kwartiel 3Kwartiel 4 Vrije keuze ruimte / minor 30EC Filosofie & Reflectie 201000161 4EC Atelier 5: Ontwerpopdracht 201000167 8EC Bacheloropdracht 201000166 18EC 15EC 17EC13EC 30EC

4 Doel vrije keuzeruimte  Vrije keuzeruimte eigen profiel creëren waarmee je je aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt kunt vergroten of jezelf kunt oriënteren of voorbereiden op een vervolgstudie

5 Mogelijkheden vrije keuzeruimte  Verdiepen (aanpalend aan de Onderwijskunde) of verbreden (anders dan de Onderwijskunde)  In Nederland (UT of andere universiteit) of buitenland  Vakken of stage (of een combinatie)  Bestaande pakketten of een individueel pakket

6 Optie A: Bestaande UT-minoren  http://www.utwente.nl/majorminor/ http://www.utwente.nl/majorminor/  20EC tot 30EC vakken (UT: veelal verbredend)  Donderdag.. (24?) april 2014 UT minorvoorlichtingsmarkt  Minormatrix  Eind april nieuwe matrix 2014 bekend  Voorkenniseis: 80EC

7 Optie B: Keuzevakken (vrije minor vakken)  UT vakken of vakken van andere universiteit (evt. in buitenland)  Volledig 30EC keuzevakken of keuzevakken ter aanvulling van een bestaande 20EC minor / stage  Individueel samenstellen  Keuzevakkenlijst (volgt eind april, in minorhandleiding)  Voorkenniseis UT-keuzevakken: 80EC Voorkenniseis vakken elders/stage: 108 EC  Eisen vakken  Niveau (b2/b3 niveau, max. één b1 vak))  Toestemming betreffende instantie/docent  Voorbeelden: studenten deden vakken bij: Raboud Univ. Nijmegen en Rijksuniv. Groningen

8 Optie C: Stage (vrije minor)  Voorkenniseis: 108EC  Minimaal 10EC (= 280 uur / 35 dagen / 7 weken fulltime) maximaal 30EC (= 840 uur / 105 dagen / 21 weken fulltime)  In Nederland (zelf stage regelen in buitenland wordt afgeraden, wel kan dit binnen UT-minoren International Management en Sustainable Development in developing countries)  Vraagt veel voorbereidingstijd van de student, begin daarom op tijd!

9 Eisen aan stage opdracht  75% van de stageopdracht bestaat uit de hoofdtaak  Aan kunnen tonen hoe de werkzaamheden leiden tot versterking van OWK competenties en eindkwalificaties (zie studiegids, online)  Passend bij de OWK rollen (ontwerper, adviseur, onderzoeker)  Heldere en concrete opdracht voor aanvang van de stage  WO niveau  Zelfstandige uitvoering  Logboek bijhouden  Zelf een (interne) begeleider zoeken  Afspraken vastleggen omtrent werkplek, tijden, vergoeding, begeleiding, etc.

10 Stageverslaglegging en -beoordeling  Stageverslag  Verloop stage, reflecteren op eigen ontwikkeling, terugkoppeling naar vooraf geformuleerde leerdoelen  Opdrachtverslag  Verslag gericht aan opdrachtgever  Beoordeling  Eindgesprek  Intern en extern beoordelingsformulier

11 Stagemogelijkheden  Raadpleeg:  Stagemap met mogelijke opdrachten / contactgegevens ligt bij het pleintje voor BOZ  Websites vb. www.stages.nl / www.integrand.nl  Er zijn veel mogelijkheden, maar de verantwoordelijkheid en het initiatief ligt bij jou!  Voorbeelden: studenten deden stages bij:  Stichting Leerplan Ontwikkeling, Slim identiteitsmarketing, Afûk (ontwikkeling Friese leermaterialen), Thieme Uitgeverij, CITO, Nienhuis Educo

12 Optie D: Studeren (of stage) in het buitenland (1/2)  Student adviseur Exchange/Mobiliteit-GW: Yvonne Luyten-de Thouars  Vakken aan buitenlandse universiteit in kader samenwerkingsverband (Erasmus, ECIU)  [Stage bij buitenlandse organisatie betekent zelf contact leggen of maak gebruik van AIESEC]  Naar het buitenland gaan kan alleen als je in dat semester geen OWK vakken meer hoeft te herkansen  Voorbeelden:  studenten gingen naar het buitenland in kader minor International Management of minor Sustainable Development in developing countries  student volgden vakken aan een universiteit in Duitsland, Polen, Engeland

13 Studeren (of stage) in het buitenland (2/2)  International office: http://intoffice.utwente.nlhttp://intoffice.utwente.nl  Beurzen, zoals Twente Mobility Fund  AIESEC www.aiesec.nl/twente  Go Abroad Event  http://www.utwente.nl/so/letsgo/http://www.utwente.nl/so/letsgo/  Beurzen, landen, tips, informatiemarkt  Woensdag 4 dec. (in de Waaier)

14 Procedures (1/2)  Half april nieuwe minorhandleiding 2014-2015 en formulieren online (www.utwente.nl/owk)www.utwente.nl/owk  Alle verzoeken indienen bij de Examencommissie, tenzij je kiest voor een standaard UT minor waar je rechtstreeks toegang toe hebt (matrix eind april), evt. aangevuld met door de opleiding geselecteerde keuzevakken (zie handleiding half april).  Twee inlever mogelijkheden verzoek Examencommissie:  Vergadering 20 mei (verzoek indienen voor 12 mei)  Vergadering 24 juni (verzoek indienen voor 16 juni)  Verzoek inleveren via: ExamenCommissies-GW@gw.utwente.nl.ExamenCommissies-GW@gw.utwente.nl PS Indien je naar buitenlandse universiteit wilt, kan het in die procedure voorkomen dat je al eerder een verzoek aan de ex.cie stuurt.

15 Procedures (2/2)  Eisen aan je verzoek:  Juiste formulieren meesturen (volledig invullen en waar nodig laten ondertekenen)  Duidelijk maken dat de inhoud van je minor een aanvulling is op je bestaande kennis  Duidelijk maken hoe je keuze bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling (leervragen/doelstellingen)  Laat zien dat je voldoet aan de eisen (stage-eisen, eisen aan vakken)  Maak duidelijk dat je voldoende studieresultaten hebt gehaald

16 Contactgegevens  Studieadviseur & adviseur Mobiliteit/Exchange Yvonne Luyten – de Thouars Dinsdag, donderdag, vrijdag Cubicus C110; tel. 053 489 1117 y.c.h.luyten-dethouars@utwente.nl  Onderwijscoördinator Jan Nelissen Cubicus C104; tel. 053 489 3588 j.m.j.nelissen@gw.utwente.nl

17 Minor B3  Er is veel mogelijk bij de invulling van je 30 EC keuzeruimte in de B3. Maak er iets moois van dat bij jou past en bedenk bij welke minor je ook kiest:  de verantwoordelijkheid en het initiatief liggen bij jou!

18 Vragen/opmerkingen ?


Download ppt "Informatiebijeenkomst B3 keuzeruimte Onderwijskunde (14 november 2013)"

Verwante presentaties


Ads door Google