De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 donderdag 20 juni 2013 vanaf Hebreeen 5 10 donderdag 20 juni 2013 vanaf Hebreeen 5 10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 donderdag 20 juni 2013 vanaf Hebreeen 5 10 donderdag 20 juni 2013 vanaf Hebreeen 5 10."— Transcript van de presentatie:

1 1 donderdag 20 juni 2013 vanaf Hebreeen 5 10 donderdag 20 juni 2013 vanaf Hebreeen 5 10

2 2

3 3 10 door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek. Hebreeën 5

4 4 1 Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord van JAHWEH tot mijn Heer: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. 2 JAHWEH strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers te midden van uw vijanden. (...) 4 JAHWEH heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek. -Psalm 110-

5 5 11 Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Hebreeën 5

6 6 11 Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Hebreeën 5

7 7 25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! -Lucas 24-

8 8 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Hebreeën 5

9 9 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Hebreeën 5

10 10 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Hebreeën 5

11 11 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Hebreeën 5

12 12 9 Wie wil Hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn. 10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat. 11 Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: 12 Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. -Jesaja 28-

13 13 13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Hebreeën 5

14 14 14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Hebreeën 5

15 15 14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Hebreeën 5

16 16 14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Hebreeën 5


Download ppt "1 donderdag 20 juni 2013 vanaf Hebreeen 5 10 donderdag 20 juni 2013 vanaf Hebreeen 5 10."

Verwante presentaties


Ads door Google