De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsrap Beleid en praktijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap2 Aanleiding Sept 2007: VTV2006: § 2.2.2 Digitale rapportage Dec 2008: Papieren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsrap Beleid en praktijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap2 Aanleiding Sept 2007: VTV2006: § 2.2.2 Digitale rapportage Dec 2008: Papieren."— Transcript van de presentatie:

1 Toetsrap Beleid en praktijk

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap2 Aanleiding Sept 2007: VTV2006: § 2.2.2 Digitale rapportage Dec 2008: Papieren format Zomer 2009: Internetapplicatie Toetsrap af  in opdracht van V&W  begeleiding van Projectteam met provincies, IPO, beheerders, UvW

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap3 Schriftelijke én Digitale rapportage nieuw

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap4 Doel Eénduidige rapportage van alle partijen Eén gegevensbestand (database) als basis voor LRT Inzichtelijk wat er per sectie inhoudelijk aan de hand is We spreken dezelfde “keringtaal”  Alle partijen doen mee

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap5 Naamgeving oordelen Beheerder: –TO = Technisch Oordeel –BO = Beheerdersoordeel –VO = Veiligheidsoordeel Beheerder Provincie: –OP = Oordeel Provincie Rijk: –OR = Oordeel Rijk

6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap6 Werkwijze Iedere partij kan alleen invullen waarvoor hij bevoegd is Werken per sectie Oordelen op deelspoor niveau Opbossen voor totaal

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap7 Stap 1: Beheerder

8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap8 Technisch Oordeel (TO)  conform VTV2006  Eerst nagaan bijzondere situatie:  Mogelijkheid tot overnemen toetsscore 2e toetsing  Aanwezigheid Bijzonder Waterkerende Constructies en NWO’s  Per mechanisme (deelspoor) areaal opknippen  Per sectie resultaten invoeren Segment, zelfde: Buitenwater Type Categorie Beheerder

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap9 Schema overnemen technische score 2 e ronde

10 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap10 Technisch Oordeel  Score: A)‘goed’ B)‘voldoende’ C)‘onvoldoende’ D)‘geen score’  invullen reden 1)Onvoldoende gegevens 2)Gegevens niet te achterhalen 3)WTI ontoereikend 4)Anders, nl.  Diepgang beoordeling (TO_NIVEAU): 1) ‘eenvoudig’ 2) ‘gedetailleerd’ 3) ‘geavanceerd’

11 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap11 Beheerdersoordeel (BO)  Waar moet het BO aan voldoen? Notitie Nadere Uitwerking Beheerdersoordeel Mogelijke Scores: A)‘Volgt Technisch Oordeel’ (default) B1) ‘Volgt TO niet, voldoende’ B2) ‘Volgt TO niet, onvoldoende’

12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap12 Toelichting Beheerdersoordeel Bij van TO afwijkend Beheerdersoordeel, aangeven waarom: onverenigbaarheid met VTV2006 onverenigbaarheid met HR2006 “Geen score” niet verwijtbaar waargenomen gedrag waarneming per faalmechanisme historische gegevens andere relevante redenen (aangeven in tekst)

13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap13 Reductie “geen oordeel” Afspraak NWO: sterke reductie “geen oordeel”, onder meer door inzet Beheerdersoordeel  Met name bij TO “geen score”, via BO wel tot een oordeel komen!  Eventueel advies door experts  Kern BO: - Zorgvuldig proces: beheerder, provincie, Helpdesk Water, IVW - Goede motivering BO

14 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap14 Veiligheidsoordeel (VO) Beheerder Afweging tussen TO en BO!  Score: A) ‘voldoet aan de norm’ B) ‘voldoet niet aan de norm’ C) ‘nader onderzoek nodig’

15 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap15 Rapporteren aan provincie Alle scores van TO, BO en VO rapporteren aan provincie –Concept: conform afspraak met provincie –Definitief: uiterlijk 15-09-2010

16 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap16 Stap 2: Provincie

17 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap17 Oordeel Provincie  Mogelijke scores: A)VO geaccepteerd B1) VO niet geaccepteerd – OP voldoet aan de norm B2) VO niet geaccepteerd – OP voldoet niet aan de norm B3) VO niet geaccepteerd - Geen vervangend veiligheidsoordeel  invullen reden niet accepteren VO 1) WTI niet gevolgd 2) criteria BO niet gevolgd 3) anders, nl.

18 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap18 Stap 3: Rijk

19 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap19 Oordeel Rijk  Mogelijke scores: A)OP geaccepteerd B)OP niet geaccepteerd  Rijk neemt VO beheerder over: B1) ‘voldoet aan de norm’ B2) ‘voldoet niet aan de norm’ B3) ‘nader onderzoek nodig’ C) OP niet geaccepteerd, geen vervangend veiligheidsoordeel  invullen reden niet accepteren OP 1) WTI niet gevolgd 2) criteria BO niet gevolgd 3) anders, nl

20 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap20 Werkwijze totaal

21 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap21 “Geen oordeel” In toetsrap kan “geen oordeel” niet gerapporteerd worden. Wat rapporteren wel? Beheerder VO: “nader onderzoek nodig” Provincie OP: “VO niet geaccepteerd, geen vervangend oordeel” Rijk OR: “OP niet geaccepteerd, geen vervangend oordeel”  Dit maakt beter inzichtelijk wat er inhoudelijk aan de hand is. In schriftelijke rapportage kan wel de vergelijking worden gemaakt met het “geen oordeel” uit de tweede ronde toetsing.


Download ppt "Toetsrap Beleid en praktijk. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsrap2 Aanleiding Sept 2007: VTV2006: § 2.2.2 Digitale rapportage Dec 2008: Papieren."

Verwante presentaties


Ads door Google