De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsrap Beleid en praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsrap Beleid en praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Toetsrap Beleid en praktijk

2 Aanleiding Sept 2007: VTV2006: § 2.2.2 Digitale rapportage
Dec 2008: Papieren format Zomer 2009: Internetapplicatie Toetsrap af  in opdracht van V&W begeleiding van Projectteam met provincies, IPO, beheerders, UvW a Toetsrap

3 Schriftelijke én Digitale rapportage
nieuw a Toetsrap

4 Doel Eénduidige rapportage van alle partijen
Eén gegevensbestand (database) als basis voor LRT Inzichtelijk wat er per sectie inhoudelijk aan de hand is We spreken dezelfde “keringtaal”  Alle partijen doen mee a Toetsrap

5 Naamgeving oordelen Beheerder: TO = Technisch Oordeel
BO = Beheerdersoordeel VO = Veiligheidsoordeel Beheerder Provincie: OP = Oordeel Provincie Rijk: OR = Oordeel Rijk a Toetsrap

6 Werkwijze Iedere partij kan alleen invullen waarvoor hij bevoegd is
Werken per sectie Oordelen op deelspoor niveau Opbossen voor totaal d Toetsrap

7 Stap 1: Beheerder d Toetsrap

8 Technisch Oordeel (TO)
conform VTV2006 Eerst nagaan bijzondere situatie: Mogelijkheid tot overnemen toetsscore 2e toetsing Aanwezigheid Bijzonder Waterkerende Constructies en NWO’s Per mechanisme (deelspoor) areaal opknippen Per sectie resultaten invoeren Segment, zelfde: Buitenwater Type Categorie Beheerder d Toetsrap

9 Schema overnemen technische score 2e ronde
Toetsrap

10 Technisch Oordeel Score: ‘goed’ ‘voldoende’ ‘onvoldoende’
‘geen score’  invullen reden Onvoldoende gegevens Gegevens niet te achterhalen WTI ontoereikend Anders, nl. Diepgang beoordeling (TO_NIVEAU): 1) ‘eenvoudig’ 2) ‘gedetailleerd’ 3) ‘geavanceerd’ d Toetsrap

11 Beheerdersoordeel (BO)
Waar moet het BO aan voldoen? Notitie Nadere Uitwerking Beheerdersoordeel Mogelijke Scores: ‘Volgt Technisch Oordeel’ (default) B1) ‘Volgt TO niet, voldoende’ B2) ‘Volgt TO niet, onvoldoende’ a Toetsrap

12 Toelichting Beheerdersoordeel
Bij van TO afwijkend Beheerdersoordeel, aangeven waarom: onverenigbaarheid met VTV2006 onverenigbaarheid met HR2006 “Geen score” niet verwijtbaar waargenomen gedrag waarneming per faalmechanisme historische gegevens andere relevante redenen (aangeven in tekst) a Toetsrap

13 Reductie “geen oordeel”
Afspraak NWO: sterke reductie “geen oordeel” , onder meer door inzet Beheerdersoordeel Met name bij TO “geen score”, via BO wel tot een oordeel komen! Eventueel advies door experts Kern BO: - Zorgvuldig proces: beheerder, provincie, Helpdesk Water, IVW - Goede motivering BO a Toetsrap

14 Veiligheidsoordeel (VO) Beheerder
Afweging tussen TO en BO! Score: A) ‘voldoet aan de norm’ B) ‘voldoet niet aan de norm’ C) ‘nader onderzoek nodig’ a Toetsrap

15 Rapporteren aan provincie
Alle scores van TO, BO en VO rapporteren aan provincie Concept: conform afspraak met provincie Definitief: uiterlijk a Toetsrap

16 Stap 2: Provincie a Toetsrap

17 Oordeel Provincie  Mogelijke scores: VO geaccepteerd
B1) VO niet geaccepteerd – OP voldoet aan de norm B2) VO niet geaccepteerd – OP voldoet niet aan de norm B3) VO niet geaccepteerd - Geen vervangend veiligheidsoordeel invullen reden niet accepteren VO 1) WTI niet gevolgd 2) criteria BO niet gevolgd 3) anders, nl. a Toetsrap

18 Stap 3: Rijk a Toetsrap

19 Oordeel Rijk  Mogelijke scores: OP geaccepteerd
OP niet geaccepteerd  Rijk neemt VO beheerder over: B1) ‘voldoet aan de norm’ B2) ‘voldoet niet aan de norm’ B3) ‘nader onderzoek nodig’ C) OP niet geaccepteerd, geen vervangend veiligheidsoordeel invullen reden niet accepteren OP 1) WTI niet gevolgd 2) criteria BO niet gevolgd 3) anders, nl a Toetsrap

20 Werkwijze totaal a Toetsrap

21 “Geen oordeel” In toetsrap kan “geen oordeel” niet gerapporteerd worden. Wat rapporteren wel? Beheerder VO: “nader onderzoek nodig” Provincie OP: “VO niet geaccepteerd, geen vervangend oordeel” Rijk OR: “OP niet geaccepteerd, geen vervangend oordeel” Dit maakt beter inzichtelijk wat er inhoudelijk aan de hand is. In schriftelijke rapportage kan wel de vergelijking worden gemaakt met het “geen oordeel” uit de tweede ronde toetsing. a Toetsrap


Download ppt "Toetsrap Beleid en praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google