De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen signaleren rond de geboorte Vroeg erbij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen signaleren rond de geboorte Vroeg erbij."— Transcript van de presentatie:

1 remy.vink@tno.nl Samen signaleren rond de geboorte Vroeg erbij

2 10 december 2009 Vroeg erbij Vroeg erbij = vroeg in de ontwikkeling van kinderen Vroeg erbij = vroeg in de ontwikkeling van problemen Vroeg erbij = preventie

3 10 december 2009 Vroeg erbij Preventie van wàt?  Ongunstige zwangerschapsuitkomsten  Postnatale depressie  Onveilige hechting kind – ouders  Psychosociale problemen bij kinderen  Internaliserende  Externaliserende  Kindermishandeling en verwaarlozing

4 10 december 2009 Vroeg erbij Hoe?  Door verloskundigen (1ste + 2de lijns), gynaecologen, kraamverzorgenden  Door tijdige en systematische signalering van risicofactoren en (beginnende) psychosociale problemen vanaf -9 maanden  Tijdens de zwangerschap dus signaleren van ongunstige kindomstandigheden  Door hulp waar nodig al in de zwangerschap te starten  Door samenwerking met kraam, JGZ e.a.

5 10 december 2009 Vroeg erbij Daarvoor is nodig:  Kennis en vaardigheden o.g.v. vroegsignalering, bespreekbaar maken en sociale kaart  Signaleringsinstrument als hulpmiddel  Afspraken met JGZ e.a. over vervolg op signalen en overdracht  Hulpaanbod

6 10 december 2009 Vroeg erbij Drie pilotprojecten  Werken met de ALPHA-NL in Amsterdam-Noord (3 vk praktijken en ziekenhuis)  Werken met de ALPHA-NL in Zaanstad (5 vk praktijken)  Werken met observatie-instrument door kraamverzorgenden in Amsterdam en Zeist

7 10 december 2009 Vroeg erbij  Gebaseerd op de Canadese ‘Antenatal Psychosocial Health Assessment’ (Caroll et al, 2005) + focusgroepen  Vragenlijst voor zwangere, bij 20 weken  48 vragen; 1 A4; 5 puntsschaal en ja/nee  Bevat 15 risicofactoren voor kindermishandeling, partnergeweld en postnatale depressie  Niet alleen drama – juist ook de ‘lichtere’ groep Over de ALPHA-NL

8 10 december 2009 Vroeg erbij  Vervolg op pilot ‘Vroegsignalering van risicogezinnen’ in Tiel (De Jonge et al, 2007)  Instructie  Aanvinklijst + ‘routebeschrijving’ + voorbeeldzinnen  Hulpmiddel voor kraamverzorgende zelf  Kraam vraagt niet uit; voegt niet bij kraamdossier  Bespreken met verloskundige, met leidinggevende, met ouders indien mogelijk Observatie-instrument kraam

9 10 december 2009 Vroeg erbij screenen & signaleren verloskundige signaleren kraamverzorgende jeugdgezondheids- zorg 0  Waar nodig hulp in de zwangerschap  Overleg en gezamenlijke overdracht naar JGZ

10 10 december 2009 Vroeg erbij  Focusgroepen  Instrument ontwikkeling  Training vroegsignalering + instructie ALPHA- NL  Afspraken over vervolg op signalen + overdracht naar JGZ / CJG / Vangnet  Proefimplementatie van 31 maart – 31 okt jl.  Inclusie zwangeren van 31 maart – 31 mei jl.  Dataverzameling ALPHA’s-NL + vk-lijst + verwijzingen  Analyse en rapportage Projecten A’dam en Z’stad

11 10 december 2009 Vroeg erbij  9 praktijken in Zaanstad e.o.; 3 in A’dam-Noord + BovenIJ zh  Respons: 95 – 100% in Zaanstad; 60% - 85% in A’dam-N  355 cases; analyse N=321  Bij 13% twijfel tot zorgelijke situatie  Bij 12% reden tot overleg, meestal met collega (+ JGZ / Vangnet Jeugd/ POP-poli / FIOM / AMW;  Bij 9% daadwerkelijke verwijzing  Ingrijpende gebeurtenissen bij 40% in de zwangerschap (incl. verhuizingen) Eerste resultaten

12 10 december 2009 Vroeg erbij Vervolg resultaten  Slaan hoort min of meer bij opvoeden: 23%  3% is wel eens bang van partner; relatie bij 5% niet zo goed  Jeugdervaringen: 8% voelde niet veilig bij moeder; 14% niet bij vader; bijna kwart van opa’s/oma’s zelf geen goede relatie; kinderbescherming bij 3% betrokken  5% weinig of geen vertrouwen in moederschap  Bij 19% stemming tijdens zwangerschap niet zo goed  38% heeft wel eens emotionele problemen gehad  11% van de partners gebruikt wel eens drugs

13 10 december 2009 Vroeg erbij Ervaringen verloskundigen  Kost ongeveer 10 min extra indien bespreken + afhankelijk van casus  Positief over signaleren en de ALPHA-NL: meer zien, inzicht psychosociale, makkelijker in gesprek  Negatief over verloskundigenlijst (vanwege tijd)  Taal ‘geen barrière’ in Z’stad + BovenIJ zh; in A’dam wel  In A’dam terugkrijgen vragenlijst probleem  JGZ ‘onbereikbaar’ + ‘jungle’ van hulpverlening  Gynaecologen (toch) niet betrokken …

14 10 december 2009 Vroeg erbij Ervaringen vrouwen  Verreweg meeste cliënten ‘gewoon geen probleem’  Invullen gemiddeld 9,7 minuut  Lijkt overwegend ‘oprecht’ ingevuld  Relatie-vragen enkele keren niet (volledig) ingevuld  Diverse suggesties voor verbetering

15 10 december 2009 Vroeg erbij  ALPHA-NL ingekort + aangepast  Geen verloskundigenlijst – mogelijk via vk- registratiesysteem?  ALPHA-NL in de vk-praktijk invullen / bij intake?  Vertalen naar Arabisch, Turks, Engels  Maakt ‘t uit: stad of regio?  Ken uw sociale kaart!  Hoe gynaecologen erbij? Alleen waar 2de lijns vk?  Vervolg op signalen, bindende afspraken JGZ! Samenwerking!  Is er voldoende lichte vormen van hulp?  Verder (validatie)onderzoek nodig En nu?

16 10 december 2009 Vroeg erbij DANK!


Download ppt "Samen signaleren rond de geboorte Vroeg erbij."

Verwante presentaties


Ads door Google