De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hechting en trauma Kinderen in de behandelkamer Symposium NtVP 16 oktober 2013 N. Schlattmann Klinisch psycholoog Kinder- en jeugd psychotherapeut De Bascule,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hechting en trauma Kinderen in de behandelkamer Symposium NtVP 16 oktober 2013 N. Schlattmann Klinisch psycholoog Kinder- en jeugd psychotherapeut De Bascule,"— Transcript van de presentatie:

1 Hechting en trauma Kinderen in de behandelkamer Symposium NtVP 16 oktober 2013 N. Schlattmann Klinisch psycholoog Kinder- en jeugd psychotherapeut De Bascule, Amsterdam

2 Gehechtheid bij kinderen

3 Wat is gehechtheid? Hechtingsproblematiek bij kinderen Behandelvormen voor kinderen met hechtingsproblematiek Behandelvormen voor kinderen met PTSS klachten Hoe ziet trauma behandeling eruit bij een kind met hechtingsproblematiek?

4 Gehechtheid bij kinderen Wat is gehechtheid? De neiging om nabijheid en contact te zoeken met een vertrouwd iemand in tijden van angst, spanning, vermoeidheid, ziekte of verdriet ten einde bescherming te krijgen.

5 Gehechtheid bij kinderen Gehechtheidsgedrag: Het gedrag waarmee een baby, kind, volwassene nabijheid/contact zoekt of probeert te behouden met de gehechtheidsfiguur zowel non-verbaal als verbaal Gehechtheidsrelatie: Relatie waarbinnen steun en contact geboden wordt door verzorger en ontvangen wordt door het kind

6 Gehechtheid bij kinderen Harry Harlow (1905-1981), aapjes zonder moeder, wat hebben ze nodig? Voeding of geborgenheid? John Bowlby (1907-1990), gehechtheidstheorie Mary Ainsworth (1913-1999), strange situation Tronic : still face experiment (1978)

7 Gehechtheid bij kinderen Still face experiment

8 Gehechtheid bij kinderen Veilige gehechtheid Het kind zoekt actief troost als het bang of overstuur is, het verwacht dat de ouder beschikbaar is De opvoeder reageert responsief en koesterend Het kind is dan meestal snel weer gerustgesteld en klaar om de omgeving opnieuw te exploreren.

9 Gehechtheid bij kinderen Cirkel van veiligheid Ouder gaat in op behoeften van kind Voor mij moet je Mijn exploratie ondersteunen Mij welkom heten als ik me tot je wend Voor mij moet je  op me letten  me helpen  plezier delen Voor mij moet je Schuengel © Cooper, hoffman, Marvin & Powell, 1999

10 Gehechtheid bij kinderen Van IJzendoorn, Schuengel, Bakermans-Kranenburg (1999). Development and Psychopathology Afwerend / Ambivalent 9% Vermijdend 15% Gedesorganiseerd 15% Veilig 61%

11 Gehechtheid bij kinderen Strange situation

12 Gehechtheid bij kinderen Hechtingstijl mishandelde kinderen Cyr, Bakermans-Kranenburg & IJzendoorn: Attachment security and disorganization in maltreating and high-risk families: a series of meta-analyses; Dev Psychopathology 2010 Veilig 14% Onveilig 86% Gedesorganiseerd 55% Vermijdend & Afwerend / Ambivalent 45%

13 Gehechtheid bij kinderen Cirkel van desorganisatie Schuengel © Cooper, hoffman, Marvin & Powell, 1999 Ik heb je nodig maar je bent zo angstig of beangstigend dat ik bij niemand terecht kan en ik niet weet wat ik moet doen.

14 Gehechtheid bij kinderen De overdracht van gehechtheid tussen generaties vroege gehechtheidservaringen van de ouder  representatie van de gehechtheid  gedrag als opvoeder  gehechtheidservaringen van het kind

15 Gehechtheid bij kinderen Reactieve hechtingsstoornis DSM-IV, één stoornis, twee subtypen Inhibited/emotioneel teruggetrokken Disinhibited/willekeurig sociaal DSM-5, onderscheid tussen twee stoornissen Reactive attachment disorder Disinhibited social engagement disorder

16 Reactive attachment disorder Gehechtheidsgedrag sterk verstoord en ongepast voor de leeftijd Zoekt geen troost tijdens stress en reageert niet of zelden op aangeboden troost Problemen met emotie-regulatie Geen sprake van Autism Spectrum Disorder Reactief; pathogene zorg is oorzaak Kind heeft ontwikkelingsleeftijd van >9 maanden Stoornis evident voor leeftijd 5 jaar Gehechtheid bij kinderen

17 Disinhibited social engagement disorder Gedragspatroon waarbij kind met onvoldoende terughoudendheid vreemde volwassenen benadert en/of de bereidheid om met onbekende volwassenen mee te gaan zonder instemming van de ouder/verzorger Gedrag niet beperkt tot impulsiviteit (ADHD) Reactief; pathogene zorg is oorzaak Kind heeft ontwikkelingsleeftijd van >9 maanden Gehechtheid bij kinderen

18 Gehechtheid bij kinderen en volwassenen VolwassenenKinderen Autonoom Gereserveerd Gepreoccupeerd Veilig Vermijdend Afwerend / Ambivalent Gedesorganiseerd / Onverwerkt

19 Behandelvormen bij hechtingsproblematiek Wat heeft een kind met hechtingsproblematiek nodig om zich veiliger te kunnen gaan hechten? Wat heeft een “gewoon” kind nodig van opvoeders?

20 Behandelvormen bij hechtingsproblematiek De vijf basis vaardigheden voor het ouderschap (Alice van der Pas): Veiligheid bieden Verzorgen Zicht houden op het kind Verwachtingen overbrengen Grenzen stellen

21 Behandelvormen bij hechtingsproblematiek Wat heeft een kind met hechtingsproblematiek extra nodig? Veiligheid Responsiviteit Sensitiviteit Kalm brein Reflectie Consistentie, routines, rituelen (RRR)

22 Behandelvormen bij hechtingsproblematiek Signs of safety Oudertrainingen Ouder-kind psychotherapie Kinder psychotherapie

23 Behandelvormen bij hechtingsproblematiek Oudertrainingen: PCIT, Parent Child Interaction Therapy VIPP, (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting) –VIPP-SD –VIPP-R Basic Trust

24 Behandelvormen bij hechtingsproblematiek Ouder-kind psychotherapie CPP Theraplay

25 Kind gerichte behandelingen Kinder psychotherapie (MBKT) Speltherapie (Differentiatie therapie en Fase therapie) Slapende honden (stabilisatie), MASTR Langere PRAC van TG-CGT Behandelvormen bij hechtingsproblematiek

26 Traumabehandelingen bij kinderen EMDR TG-CGT (Cohen en Mannarino; Write Junior; Horizon; STEPS)

27 Behandeling van getraumatiseerde kinderen met hechtingsproblematiek Uitdagingen voor de therapeut: Creativiteit Geduld Doorzettingsvermogen Flexibiliteit Sensitiviteit

28 Behandeling van getraumatiseerde kinderen met hechtingsproblematiek Wat is het verschil met de behandeling van getraumatiseerde kinderen die veilig gehecht zijn? Meer ondersteuning van ouders nodig (sensitiviteit, responsiviteit, ghosts) Langer stabilisatiefase nodig Meer psychoeducatie nodig (metaforen) Voorwerk, invoegen via spel (3 e persoon) Controle behoefte (routine vinden die werkt/past) Meer tijd nodig voor emotieherkenning, differentiatie, regulatie en expressie Meer hulp nodig om eigen levensverhaal te maken (words and pictures)

29 Hechting en trauma Verder lezen: VIPP: Promoting Positive Parenting, (2008), F. Juffer, M.J. Bakermans-Kranenburg, M.H. van Ijzendoorn, Lawrence Erlbaum Associates, New York TG-CGT: Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten, J. Cohen, e.a. Writejunior, S. Lucassen, e.a. Mentaliseren in de kindertherapie, J. Verheugt-Pleiter e.a. CCP: Psychotherapy with infants and young children, reaparing the effects of stress and trauma. A. Lieberman, e.a. Behandeling van hechtingsproblemen. A. Thoomes-Vreugenhil. Bohn Stafleu van Loghum, 2006 Slapende honden, A. Struik. Behandeling van gedragsproblemen, R. Greenwald. Werkboek ontspanning voor kinderen, L. Shapiro Denk goed, voel je goed, P. Stallard Vrienden, zie www.kenniscentrum-kjp.nl Theraplay, gehechthied tussen ouders en kinderen versteviigen door spel, P. Booth en A. Jernberg. PCIT: Tijdschrift voor kinder en jeugdpsychotherapie, 2007 (4) en 2012 (4), F. Coelman en W. Heiner. Signs of Safety, Tijdschrift voor kinder en jeugdspsychoteapie, 2008-3 MTFC-P, Tijdschrift voor kinder en jeugdpsychotheapie, 2009-2 http://www.rechtspraak.nl/organisatie/publicaties-en- brochures/researchmemoranda/documents/researchmemorandum20106_beslissingen-over-kinderen-in- problematische-opvoedingssituaties.pdf www.semmie.net www.basictrust.com www.silverkit.nl: Tim en het wonder EMDRwww.silverkit.nl


Download ppt "Hechting en trauma Kinderen in de behandelkamer Symposium NtVP 16 oktober 2013 N. Schlattmann Klinisch psycholoog Kinder- en jeugd psychotherapeut De Bascule,"

Verwante presentaties


Ads door Google