De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiovisie en IGS: Waar begon het mee, waar staan we nu Regiovisie: -2005-200843.000 woningen -2008bijstelling34.000 -2012bijstelling20.000 Intergemeentelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiovisie en IGS: Waar begon het mee, waar staan we nu Regiovisie: -2005-200843.000 woningen -2008bijstelling34.000 -2012bijstelling20.000 Intergemeentelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Regiovisie en IGS: Waar begon het mee, waar staan we nu Regiovisie: woningen -2008bijstelling bijstelling Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden: > woningen -2008bijstelling Leek/Roden5850 (waarvan 1400 gepland) nieuwbouw Roden - >3000 =incl. bestaande bouw - in Noordenveld -2012bijstellingNoordenveld1147 waarvan 501 bestaande woningen - en 646 in kader IGS - van IGS 2008 is nog 30% over ! - van IGS voor 2008 nog geen 10%!

2 De laatste IGS plankaart op basis van de bijstellingen in 2009

3 Enkele financiële aspecten regiovisie Regiovisie: - reeds € 150 miljoen verlies genomen - komt nog minimaal € miljoen bij nog veel open vragen: - hoeveel levert de resterende grond op - hoe zit het met de kosten voor bedrijventerreinen IGS: Noordenveld + Leek: tekort tot nu toe: € 30 miljoen Tegemoetkoming regiovisie/provincies€ 19 miljoen Voorlopig tekort Noordenveld ongeveer € 5 miljoen

4 Wat wil de regiovisie -Zoveel mogelijk handhaven van het groeiscenario voor Groningen-Assen -Bijstelling van plannen voor overige gemeenten -Terugdringen aantal uitbreidingslocaties in de overige gemeenten -Prioriteit geven aan inbreiden en herstructureren Wat wil College van Noordenveld -Schragende functie handhaven ( ijdele hoop dat dat in de toekomst nog extra woningen oplevert) -Inbreiden en herstructureren -Maar…!!! Tegelijkertijd ook uitbreiden: prioriteit geven aan bouwen op Roden-Zuid -Bestaande uitleglocaties voorrang geven:Oosterveld

5 Wat is de inbreng van Ver. Groen Noordenveld steeds geweest Noordenveld: Huishoudensgroei vanaf 2005 (CBS):900 huishoudens tot 2025 D.w.z. Maximale groei incl. bestaande: woningen capaciteit D.w.z. in kader van IGS maximaal600 – 1000 woningen Onze vooronderstellingen / ideeën / denkbeelden bleken volledig realistisch! College en stuurgroepen hebben slecht geluisterd en raad en de bevolking verkeerd geïnformeerd! Conclusies:

6 Wat wil de Vereniging Groen Noordenveld 1)Herbezinning op deelname aan regiovisie 2)Intrekken IGS 3)Samen met raadsfracties en bevolking nieuw structuurplan maken 4)Absolute voorrang voor inbreiden 5)Oppakken herstructurering 6)Maatwerk leveren voor specifieke doelgroepen: veel aandacht voor bouwen voor éenpersoonshuishoudens, ouderen en starters: vraaggericht bouwen 7) Omdenken: meer creativiteit en flexibiliteit in bouwprogramma’s Wat gaat de raad doen???

7 Bevolkingsontwikkeling Noordenveld

8 Bron: prov. Drenthe, Bevolkingsprognose XVIII, 2012

9

10 Totaal particuliere huishoudens Drenthe en Noordenveld, Perioden Totaal alle leeftijden Drenthe (PV) Noorden- veld © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen Huishoudensgroei in Noordenveld zeer beperkt

11 Huishoudensontwikkeling Noordenveld OnderwerpenPerioden Totaal huishoudens x ,213,413,813,912,7 Eenpersoonshuishoudens 3,94,34,85,35,1 Paren 8,58,28,07,66,7 Eenouderhuishoudens 0,8 0,9 0,8 Overige huishoudens 0,1 CBS/PBL

12 Bevolkingsontwikkeling Noordenveld 2012 – 2040 GeslachtLeeftijdRegio's (situatie 2011)Perioden x Mannen en vrouwen Verandering tot 2040: Totale bevolking Noordenveld tot 20 jaar Noordenveld tot 65 jaar 2020 – – Noordenveld jaar of ouder Noordenveld CBS/PBL

13 1)Groei maakt plaats voor stabilisatie en afname na ) Forse afname 20 – 64 jarigen: -forse afname gezinnen -forse afname beroepsbevolking -forse afname verkeer in de spits - overschot gezinswoningen 3) Forse groei 65-plussers -toename zorgbehoefte -groei vrijetijdsactiviteiten -groei aantal vrijwilligers 4) Forse groei alleenstaanden/ eenpersoons huishoudens -flexibele woonvormen Grootste veranderingen tot 2030

14 -Inbreiden i.p.v. uitbreiden (IGS intrekken) -Toekomstige ruimtelijke structuur opnieuw bepalen i.s.m. de bevolking (geen uitleg, maar herstructureren) -Overschot aan gezinswoningen -Tekort aan woningen voor eenpersoons huishoudens -Nieuwe en flexibele woonvormen (groepswonen, wonen en zorg) nodig -Nieuwe voorzieningen gericht op éénpersoons huishoudens en ouderen nodig -Minder verkeersbelasting in piekperioden -Keuzes maken creëert ruimte en middelen -Samenwerken op regionaal niveau levert besparingen en efficiëncy op Welke consequenties hebben die veranderingen

15 1)Niet krimp, maar verandering samenstelling bevolking is belangrijkste vraagstuk! 2)Grootste vraagstuk: Niet aantal jongeren, maar… - afname aantal mensen tussen ! - forse toename aantal ouderen! - enorme toename aantal alleenstaanden! 3)Niet nieuwbouw maar herstructurering en flexibiliteit in bestaande bouw zijn meest urgent! 4)Waarom kunnen jongeren in Groningen wel met drie of vier in bestaande woningen terecht en in Noordenveld /Roden niet? ……..Hoe flexibel zijn we? Discussie:


Download ppt "Regiovisie en IGS: Waar begon het mee, waar staan we nu Regiovisie: -2005-200843.000 woningen -2008bijstelling34.000 -2012bijstelling20.000 Intergemeentelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google