De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

2 Agenda 1 april 19 30 Gelegenheidskoor Pasen, Lidwinakerk 1 april 19 30 Gelegenheidskoor Pasen, Lidwinakerk 4 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Echtheid, hst 10 Inl: Mijntje Lenting Bij: Henny Visscher 4 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Echtheid, hst 10 Inl: Mijntje Lenting Bij: Henny Visscher

3 Agenda 5-9 april WAKE UP! Najoth Kamp 2012 5-9 april WAKE UP! Najoth Kamp 2012 8 april 19 30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 8 april 19 30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen

4 Diensten In de middagdienst gaat voor ds. A.O. Reitsema uit Amersfoort. In de dienst van a.s. vrijdag, 6 april, vieren wij D.V. het Heilig Avondmaal – die dienst begint om 19.30 uur. Diensten In de middagdienst gaat voor ds. A.O. Reitsema uit Amersfoort. In de dienst van a.s. vrijdag, 6 april, vieren wij D.V. het Heilig Avondmaal – die dienst begint om 19.30 uur. Mededelingen kerkenraad

5 Collecte De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Vrijdag is de collecte voor ZOA-Vluchtelingenzorg. Collecte De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Vrijdag is de collecte voor ZOA-Vluchtelingenzorg. Mededelingen kerkenraad Voorafgaand aan de middagdienst oefenen we uit Opwekking: lied 615.

6 In verband met het periodiek aftreden van de brs. van Harten, de Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken en de bestaande vacature voor ouderling, roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk 8 april aanstaande inleveren bij br. Wicher Bos. Mededelingen kerkenraad Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

7 Namens de beroepingscommissie reist vandaag een commissie naar de GKv. te Hoofddorp voor het horen van ds. J. Roosenbrand. In verband hiermee verzoeken wij u 11 april a.s. te reserveren voor mogelijk een gemeentevergadering. Tevens vraagt de kerkenraad u ook 18 april a.s. te reserveren voor een gemeentevergadering Namens de beroepingscommissie reist vandaag een commissie naar de GKv. te Hoofddorp voor het horen van ds. J. Roosenbrand. In verband hiermee verzoeken wij u 11 april a.s. te reserveren voor mogelijk een gemeentevergadering. Tevens vraagt de kerkenraad u ook 18 april a.s. te reserveren voor een gemeentevergadering Mededelingen kerkenraad Direct aansluitend aan deze dienst wil Jari Pielman u nog een korte mededeling doen over een Inaktelke- aktie wilt u daarvoor weer even plaats nemen?

8 ● Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

9 Opwekking 615 Dank U voor het kruis Heer, dank U dat U stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn; nu ben ik rein; uw liefde wast mij schoon.

10 Opwekking 615 Dank U voor uw offer; vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij en omarmt mij als uw zoon.

11 Opwekking 615 Refrein: Waardig is het Lam zittend op de troon. Zegevierend voor altijd draagt U de hoogste kroon.

12 Opwekking 615 Hoog verheven Heer, Jezus, Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schat. Waardig is het Lam, waardig is het Lam.

13 Opwekking 615 Refrein: Waardig is het Lam zittend op de troon. Zegevierend voor altijd draagt U de hoogste kroon.

14 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 Lied435:1, 2, 5 Lied177:1, 2, 5, 6 Lied21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

15 175 C

16 Opwekking615: ● Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

17 Psalm 141: 1, 2, 3, 4 1 U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken, snel mij te hulp en hoor mij aan, U roep ik, wil mij gadeslaan, laat mij uw bijstand niet ontbreken.

18 Psalm 141: 1, 2, 3, 4 2 Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen geheven zijn, tot U gericht als reukwerk voor uw aangezicht, als offers die des avonds branden.

19 Psalm 141: 1, 2, 3, 4 3 Doe mij, HEER, te rechter tijd zwijgen, laat mij niet spreken zonder grond, bewaak de deuren van mijn mond, laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

20 Psalm 141: 1, 2, 3, 4 4 Laat, o HEER mijn hart zich niet hechten aan 't laag bedrijf van boos gespuis, laat mij niet eten in hun huis van hun verleidlijke gerechten.

21 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

22 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 ● Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

23 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 ● Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

24 Psalm 74: 1, 7, 8 1 Waarom, o God, verstoot U voor altijd en brandt uw toorn zo fel in uw mishagen? Waarom geeft U ons zoveel leed te dragen? Gedenk uw volk, de schapen die U weidt.

25 Psalm 74: 1, 7, 8 7 Waarom houdt U, o Heer, terug uw hand, uw rechterhand, die altijd heil bewerkte? Strek hem toch uit? Bent U niet onze sterkte! Verdelg de vijand, drijf hem uit het land.

26 Psalm 74: 1, 7, 8 8 En toch is God vanouds mijn God en Heer, mijn koning die verlossing bracht op aarde en overal zijn werken openbaarde, Die Israël verloste telkens weer.

27 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 ● Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

28 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 ● Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

29 Gezang 89: 4 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

30 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 Lied435:1, 2, 5 Lied177:1, 2, 5, 6 Lied21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

31 Gereformeerde Kerk Vathorst

32 Gereformeerde Kerk Vathorst

33 Gereformeerde Kerk Vathorst een weg die je voor het eerst gaat  alles nieuw  duurt niet lang of je kunt hem wel dromen de weg van Jezus’ lijden kennen we al lang…

34 Gereformeerde Kerk Vathorst wist u… dat Judas erbij was toen Jezus het avondmaal instelde? gaat pas ná de maaltijd weg hoe dit kan – niet eens zo’n gemakkelijke vraag

35 Gereformeerde Kerk Vathorst aanleiding en oorzaak Matteüs en Marcus beschrijven de aanleiding Jezus begint over zijn begrafenis

36 Gereformeerde Kerk Vathorst Lucas: niet over de aanleiding, maar over de oorzaak ‘Toen nam Satan bezit van Judas.’ wat is de rol van de satan bij het lijden van Christus?

37 Gereformeerde Kerk Vathorst Jezus gaat de duisternis in maaltijd met bittere kruiden en vruchtenmoes Hij is het Lam dat geslacht wordt

38 Gereformeerde Kerk Vathorst als de satan bezit van je neemt… ook Judas had de boodschap van het koninkrijk uitgedragen je kunt door Jezus geboeid zijn, grote verwachtingen van Hem hebben

39 Gereformeerde Kerk Vathorst om Jezus te kunnen volgen is geloof nodig doeltreffender om te vragen: ‘wat deed Hij voor mij?’

40 Gereformeerde Kerk Vathorst als Hij niet voldoet aan onze verwachtingen en idealen, kan geschokt idealisme overslaan in bittere teleurstelling Satan neemt bezit van Judas, die één van de twaalf is hij slaat een gat in de kring van de leerlingen

41 Gereformeerde Kerk Vathorst onze Heer Jezus lijkt wel een willoos slachtoffer maar dat is maar schijn! Jezus overwint actief de macht van de duisternis

42 Gereformeerde Kerk Vathorst God buigt het kwaad om als je bij Jezus hoort, wordt het kwaad in je leven omgebogen

43 Gereformeerde Kerk Vathorst ze maken zich schuldig aan moord op de Rechtvaardige aan de ene kant het gemene spel van de mensen aan de andere kant het grote plan van God

44 Gereformeerde Kerk Vathorst wij lopen al zo lang op de weg… zijn zo dicht bij Jezus… kan ik zijn zuivere goedheid – die tot in de dood ging – wel verdragen?

45 Gereformeerde Kerk Vathorst Judas stemt in met het hele beleid om Jezus te doden je kunt er niet bij - met je verstand niet en met je gevoel niet dat de HEER zijn Dienaar, zijn Zoon, wilde breken (Jesaja 53:10) uit liefde voor ons, zondige mensen

46 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 ● LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

47 Lied 435: 1, 2, 5 1 O verbreker aller banden, Gij die ons vertrouwen zijt, bij wie schade zelfs en schande hemel wordt en heerlijkheid, tuchtig Adams trotse zonen in hun eigenzinnigheid, tot Ge uw aangezicht zult tonen en hen uit de kerker leidt.

48 Lied 435: 1, 2, 5 2 Heer, ons lot is in uw handen, en het is uw hartewens, naar uw beeld ons te verand'ren, Jezus Christus, nieuwe mens. O Gij zijt ons zeer genegen, ook al doet uw liefde pijn en al smaalt men allerwegen, dat wij uw gevang'nen zijn.

49 Lied 435: 1, 2, 5 5 Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij. Heer, zowaar Gij zijt gestorven, maak ons nu ook waarlijk vrij. O, uw heil zal spoedig komen, Gij laat ons niet ledig staan: schoner dan de schoonste dromen breekt de dag der vrijheid aan.

50 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 ● LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

51 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 ● LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

52 LvdK 177: 1, 2, 5, 6 1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden. 2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen.

53 LvdK 177: 1, 2, 5, 6 5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen, nu ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander. 6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden?

54 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

55 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

56 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 ● LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

57 Lied 21: 1, 3, 7 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

58 Lied 21: 1, 3, 7 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja!

59 Lied 21: 1, 3, 7 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja!

60 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 ● Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

61 182 D

62 Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 Lied435:1, 2, 5 Lied177:1, 2, 5, 6 Lied21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen Liturgie ds. A. O. Reitsema Amersfoort - Vathorst Collecte:de Driehoek

63 Laatste kans: Geef je vandaag nog op voor de 26+reis naar Inaktelke! We gaan in het najaar. Data en programma in overleg. Opgave bij Bert Ellen of via de mail bij wilinafrika@hotmail.com


Download ppt "Opwekking615: Psalm141:1, 2, 3, 4 Lucas 22:1 - 23 Psalm74:1, 7, 8 Lucas 22:3 - 6 Gezang89:4 LvdK435:1, 2, 5 LvdK177:1, 2, 5, 6 LvdK21:1, 3, 7 Gezang182D:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google