De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 oktober 2014 NIEUWE STRUCTUUR VOOR REGISTRATIE ADRES M. Ruymen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 oktober 2014 NIEUWE STRUCTUUR VOOR REGISTRATIE ADRES M. Ruymen."— Transcript van de presentatie:

1 22 oktober 2014 NIEUWE STRUCTUUR VOOR REGISTRATIE ADRES M. Ruymen

2 Adresregistratie Context Problemen met huidige wijze van adresregistratie Nieuwe structuur informatietype 020 en aanpassing vertaalbestanden Timing 19 juni 2013 2

3 Problemen met huidige wijze van adresregistratie Algemeen Heel wat (overheids)organisaties hanteren, elk vanuit hun specifieke taak, onderling licht afwijkende adresmodellen. - Postbedeling: postadres - Patrimoniumdocumentatie (Kadaster): liggingsadres voor de lokalisering van percelen - Rijksregister: verblijfsadres gebruikt om natuurlijke personen te registreren en geografisch te lokaliseren 19 juni 2013 3

4 Problemen met huidige wijze van adresregistratie Er is geen enkel adressenbestand in ons land dat alle straatnamen en huisnummers bevat. Organisaties met ‘gebiedsdekkende’ adresbestanden, zoals Patrimoniumdocumentatie en Rijksregister, bewaren enkel die adressen die nodig zijn voor hun specifieke taak 19 juni 2013 4

5 ADRESSTRUCTUUR RRN Structuur 1 Structuur 2 19 juni 2013 5 1409 ITLDatumPostcodeStraatcodeHuisnr. 140D ITLDatumPostcodeStraatcodeHuisnr.Index (4)

6 19 juni 2013 6 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020 datum postcode: Een code in 4 cijfers die door de Post wordt toegekend ter identificatie van een gemeente (of een deel ervan). straatcode: Een code in 4 cijfers, die een straat in de gemeente bepaalt. Deze code wordt toegekend door het Rijksregister, op verzoek en in overleg met de gemeente huisnummer: numeriek veld index: alfanumeriek veld

7 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020  Indexveld 1ste positie : eventueel een hoofdletter (zoniet Δ) om een nummer te creëren voor een ander gebouw en alzo een hernummering van de volledige straat te vermijden; 2de en 3de positie : aanduiding van de verdieping 4de positie : nummer van de wooneenheid op die verdieping; gebruik van de cijfers 1 tot 9, en daarna de letters van het alfabet (kleine letters ). 19 juni 2013 7

8 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020 19 juni 2013 8 Linkerkant op de 2 e verdieping Stationsstraat 360A Paul woont in de Stationsstraat 360A bus 3. Hij woont in appartement n° 24 dat zich situeert aan de linkerzijde op de tweede verdieping van blok 10

9 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020 Huisnummering -Registratie van samengestelde nummers -Registratie bisnummer (huisletter) Indexveld -Busnummer is niet hetzelfde als appartementsnummer -Geografische component die voor verwarring zorgt omdat de instructies van het Rijksregister enkel best pratices vermelden die door de gemeentes op de meest diverse wijze worden opgevolgd 19 juni 2013 9

10 Problemen met huidige wijze van adresregistratie – IT020 Interpretatie indexveld Voorbeeld: Dorpsstraat 4/B301 Dorpsstraat 4 bus 301 Dorpsstraat 4B bus 301 Dorpsstraat 4 blok B appartement 301 Dorpsstraat 4B appartement 1 op 30 e verd. Juiste interpretatie enkel te achterhalen via gemeentelijk reglement inzake toekenning huisnummers en/of bezoek ter plaatse 19 juni 2013 10

11 Nieuwe structuur IT020 en aanpassing vertaalbestanden Aanpassing structuur informatietype 020 aanpassing bestaande velden toevoeging van nieuwe velden Aanpassingen in vertaalbestanden Toevoeging van nieuwe velden 19 juni 2013 11

12 Nieuwe structuur IT020 Aanpassing nummerveld Zone wordt alfanumeriek zodat ook het zogenaamde “bisnummer” in de zone huisnummer kan opgenomen worden Uitbreiding van de zone zodat ook samengestelde nummers kunnen geregistreerd worden 19 juni 2013 12

13 Nieuwe structuur IT020 Indexveld verdwijnt en creatie van het veld “busnummer” busnummer = nummer vermeld op de brievenbus. 19 juni 2013 13

14 Nieuwe structuur IT020 Toevoeging van facultatieve velden voor de registratie van extra elementen -blok -verdieping -kant -appartement 19 juni 2013 14

15 Nieuwe structuur IT020 19 juni 2013 15 appartement n°24 van links op eerste verdieping van ingang 10 van het gebouwnummer 360 in Stationsstraat heeft busnummer 3 Dhr Paul Janssen Ingang 10 - Verdiep 1 - Linkerkant - Appt. 24 Stationsstraat 360 bus 3 1000 Brussel Stationsstraat 360 3 10 links 24 2 Straat Nummer Busnummer Building/Constructie Bijkomende gegevens ingang Voldoende velden verdieping kant appartement Linkerkant op de 2 e verdieping Stationsstraat 360A

16 Aanpassing vertaalbestanden -In de vertalers een aparte vermelding die de naam van de deelgemeente bevat om te vermijden dat deze naam (al dan niet afgekort) vermeld wordt bij de straatnaam -Registratie van de unieke straatcode toegekend door de gewesten voor zover er een 1 op 1 relatie is met de straatcodes van het Rijksregister -Registratie van de NIS code van de gemeente; deze link straat – gemeente is op dit ogenblik enkel via een omweg mogelijk nl. via de postcode -Registratie van geldigheidsdatum -Creatie van webservice zodat gemeentes zelf stratenbestand kunnen bijwerken 19 juni 2013 16

17 Timing Begin 2015 -Gedetailleerde beschrijving van de nieuwe adresstructuur wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers Eerste semester 2015 -Aanpassing van programma’s voor bijwerking en consultatie -Aanpassing van de batchtoepassingen (o.a. mutatiebestanden) Einde eerste semester 2015 -Nieuwe toepassingen beschikbaar in testomgeving 19 juni 2013 17

18 19 juni 2013 18 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "22 oktober 2014 NIEUWE STRUCTUUR VOOR REGISTRATIE ADRES M. Ruymen."

Verwante presentaties


Ads door Google