De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Dinsdag 2 september 2014 Voorlichtingsavond 6 VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Dinsdag 2 september 2014 Voorlichtingsavond 6 VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Dinsdag 2 september 2014 Voorlichtingsavond 6 VWO

2 Voorstellen Mentoren Mevrouw Van der Meulen (v6a) Mevrouw Van den Reek (v6b) En verder … Dhr. Van Arenthals - decaan Mevrouw Ter Velde - deelschoolleider

3 Examen(jaar) Slaag-zaknorm Examenzaken Loopbaanoriëntatie Aanmelding Studiefinanciering Programma

4 Examen(jaar) Drie toetsperiodes (SE) en CE (1e en 2e tijdvak) Vakken met alleen een schoolexamen (SE) – Vakken met alleen een beoordeling: ckv en lo – combinatiecijfer: – anw – maatschappijleer – literatuur – profielwerkstuk – Vakken met een eigen cijfer op de examenlijst: informatica, nlt en bsm Vakken met een SE en een CE (50% - 50%) - Alle overige vakken

5 Slaag-zaknorm - Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen is minstens 5.5. - Maximaal één 5 voor de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels en \ wiskunde. - Bovendien dienen: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger te zijn, of: 2. 1 x 5 en de rest 6 of hoger, of: 3. 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 én 1 x 4, en alle overige eindcijfers 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers is minstens 6,0. - De ondergrens voor de afzonderlijke vakken binnen het combinatiecijfer is een 4. - CKV en LO moeten afgesloten worden met een voldoende of goed Het combinatiecijfer telt mee als één cijfer in de slaag-zakbepaling en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren.

6 Taal en rekenen Taal is onderdeel van het vak Nederlands Cijfer rekentoets komt op eindcijferlijst Telt nog niet mee in de slaag-/zakregeling Kan wel een rol spelen bij selectie Vanaf 2015-2016 is rekenen een van de vier kernvakken (Ne, En, Wis, rekenen)

7 Examenzaken TeleTOP Examensecretaris mw. Tensen Regeling verzuim

8 Loopbaanoriëntatie Naar een verantwoorde keuze

9 MOGELIJKHEDEN NA HET VWO-EXAMEN H.B.O. V.W.O WERKEN STUDEREN W.O. BUITENLAND

10 Wetenschappelijk Onderwijs WO/Universiteit: 3 jarige bachelor opleiding Meeste opleidingen hanteren aan het einde van het 1 e jaar (propedeuse) een bindend afwijzend studieadvies (BAS/BSA) 1 - 2 jaar masteropleiding

11 Hoger Beroepsonderwijs HBO: 4 jarige bachelor opleiding 1e jaar propedeuse: ook hier selectie via BAS/BSA Na HBO bachelor soms éénjarige master mogelijk op HBO tegen kostprijs Doorstroom naar master WO via pre-master op Universiteit of aansluitprogramma op HBO (selectie).

12 Hoe verloopt een keuze? Stappenplan : Oriënteren Verkennen Verdiepen Klas 4 en 5 Klas 5 en 6 Knoop doorhakkenKlas 6

13 Verdiepen Studiekeuzebegeleiding via de methode Qompas Qompas Zo goed mogelijk beeld krijgen van de opleiding(en) en alles daarom heen Andere mogelijkheden: Identitest Website oscarromero.dedecaan.net Studiekeuze123 Open Dagen, Voorlichtingsdagen Proefstuderen, Webklassen, Masterclasses, Meeloopdagen Last Minute Voorlichting

14 Studiekeuze in klas 6 Ordenen van gegevens Volgorde voorkeur opleiding Eventueel alternatief (nodig bij loting en selectie) Knoop doorhakken Aanmelden via studielink, in ieder geval voor 1 mei 2015

15 Aanmelding Opleidingen met vrije toelating Aanmelden via www.studielink.nl voor 1 mei 2015. Door zich voor 1 mei aan te melden, verwerft de aankomende student toelatingsrecht. Het is dan wel verplicht om deel te nemen aan studiekeuze-activiteiten van de opleiding. Tot 1 september mag echter nog wel van opleiding gewisseld worden en blijft het toelatingsrecht gelden. Wanneer men zich niet voor 1 mei voor een opleiding heeft aangemeld, beslist de opleiding of de aankomende student wordt toegelaten.www.studielink.nl Dit toelatingsrecht geldt echter niet voor opleidingen met een beperkte toelating. Daarvoor gelden aparte regels:

16 Aanmelding Opleidingen met beperkte toelating - Loting (numerus fixus) (afhankelijk van cijfergemiddelde, bij 8.0 gemiddeld voor eindcijfers altijd toelating). Aanmelden vóór 1 mei 2015 via studielink! Je mag slechts bij 1 lotingsstudie meeloten! - Decentrale Selectie (alleen bij lotingsstudies), aanmelden tussen 15 januari en 1 mei 2015 via studielink. Let op: de uiterste aanmeldingsdatum wordt door de opleiding bepaald. Niet geselecteerd, dan loot je mee voor het resterende % plaatsen (tenzij 100% geselecteerd wordt, dan zijn alle plaatsen al gevuld) - Aanvullende eisen Voor een aantal HBO opleidingen, bijv. A.L.O., Creatieve Therapie en Kunstacademie.Inschrijven in veel gevallen (kan ook vroeger zijn) vóór 15 januari 2015 bij de opleiding zelf. Na aanname moet men zich meestal nog via studielink aanmelden.

17 Wie zal dat betalen ? Tegemoetkoming Scholieren (18+) Sociaal Leenstelsel Hoger Onderwijs

18 Tegemoetkoming Scholieren (18+) Subsidieregeling voor scholieren van 18 jaar of ouder. Tijdig aanvragen (bij voorkeur 3 maanden van tevoren) Kinderbijslag vervalt Iedere middelbare scholier ontvangt een basistoelage van zo’n €109 per maand Mogelijk aanvullende toelage van max. €84 per maand, afhankelijk van belastbaar inkomen ouders/verzorgers Loopt tot 1 juli van het examenjaar. Wanneer men gaat studeren kan er apart overbrugging aangevraagd worden tot 1 september Uitwonende leerlingen krijgen hogere bedragen

19 Sociaal Leenstelsel OV-jaarkaart (studentenreisproduct) Aanvullende beurs Studievoorschot Collegegeldkrediet

20 Studentenreisproduct Studentenreisproduct, keuze uit: - weekabonnement - weekendabonnement Persoonlijke OV-chipkaart apart aanvragen en koppelen aan studentenreisproduct

21 Aanvullende beurs Prestatiebeurs, afhankelijk van het inkomen beide ouders* Maximaal 365 euro tot een maximuminkomen van beide ouders tot 46.000 euro bruto. * Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via het BurgerServiceNummer

22 Prestatiebeurs Aanvullende Beurs is officieel een lening. Bij voldoende prestaties wordt het een gift. Binnen 10 jaar moet een bachelor-diploma behaald zijn. Anders alles terugbetalen! Dit geldt ook voor de OV-jaarkaart (studentenreisproduct) (per maand gebruik wordt ongeveer 100 euro per maand in rekening gebracht), Aantal jaren recht op aanvullende beurs is afhankelijk van de officiële studieduur (meestal 3 - 4 jaar bachelor, 1-2 jaar master)

23 Studievoorschot Basisbeurs afgeschaft. Iedere student mag lenen tot een maximum van 986 euro! Na afloop van de studie terugbetalen in maximaal 35 jaar als je meer dan het minimumloon verdient Je kunt waarschijnlijk ook nog apart blijven lenen voor je collegeld (nu 1900 euro). Daarvoor bestaat het collegegeldkrediet van maximaal € 159 per maand (nu)

24 Kostenposten Collegegeld Boeken enz. Kamerhuur Zorgverzekering Levensonderhoud Kleding Andere verzekeringen Enz. enz. Zie NIBUD

25 De Zorgverzekering 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst, tot maximaal 72 euro per maand

26 Misschien heeft u nog vragen ?


Download ppt "Welkom Dinsdag 2 september 2014 Voorlichtingsavond 6 VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google